Kategorilenmiş | ÖYP Gündem

   

ÖYP Özlük Hakları: Maaş ve Ödenekler

Kategori: 07 Aralık 2014 Ekleyen: akademikpersonel.org

ÖYP ve Özlük Hakları

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 33/a maddesine göre şekillendirilmiş bir programdır. Yani ÖYP bir Araştırma Görevlisi kadrosudur. En çok, yine aynı kanuna bağlı 50/d maddesine göre olan burslu lisansüstü öğrencilikle karıştırılmaktadır ve ÖYP’nin 50/d ile bir ilgisi yoktur.  Tüm ÖYP alımları 33/a maddesine göre yapılmaktadır, Öğretim üyesi dışındaki diğer tüm kadrolar gibi (Öğretim görevlisi, Uzman, Okutman) kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışmaktadır.

Ayrıca ÖYP alımları “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümlerine” göre yapılmaktadır ve kendi içindeki uygulaması için gereken bir  ÖYP Usul ve Esasları bulunmaktadır. Bunun asıl nedeni özlük hakları bazında 657’e değil 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi olmamızdır. Ancak 2914 sayılı kanunda belirtildiği üzere cezai işlemler, sosyal hak ve yardımlar, derece ve kademe ilermesi ve 2914’de olmayan diğer maddeler bakımında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiyiz.

Peki ÖYP bir devlet memurluğu mudur? Asalet Tasdiki Olur mu?

Bu kavram aslında kime memur dediğimize göre değişir. Çünkü memur T.C. Anayasına göre Kamu görevliliğin altında bir kavramdır. Yani her memur kamu görevlisidir ama her kamu görevlisi memur değildir. Kısacası tüm kamu görevlileri aynı özlük ve sosyal  haklardan yararlanmaktadır.Bu yüzden asıl yapılması gereken ayrım ÖYP’nin bir kamu görevliliği olup olmadığıdır.  Anayasanın128. maddesine göre;  “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.” Yine Anayasanın 128 inci maddesinde memurlar ve diğer kamu görevlilerinden bahsedilmekte ve bunların özlük işlerinin kanun ile düzenleneceği yazar. Anılan hüküm uyarınca memurlara diğer kamu görevlilerine ilişkin kanunlar yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır. Bunlar örnek olarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa bağlı olanlar. İşte bizi ilgilendiren bölüm bu, kısacası ÖYP bir kamu görevliliğidir aynı memurluk gibi. Ayrıca ÖYP’de ve diğer Akademik Kadrolarda Asalet Tasdiki durumu bulunmaz.

Sigorta primlerimiz tüm kamu görevlilerinde olduğu gibi eskilerin emekli sandığı dediği yeni SGK yasasında ise 5510/4-c olarak adlandırılan kanuna göre yatmaktadır. (657’ye bağlı sözleşmeli 4/c ile karıştırmayınız) Burada son olarak şunu hatırlatmak isterim özellikle Öğretmenler tarafından “Öğretmenlik yaparken aynı anda ÖYP de yapabilir miyim? sorusu çok sıkça sorulmaktadır, ÖYP part-time bir iş ya da yüksek lisans eğitimi değildir aynı öğretmenlik gibi bir kamu görevlilidir o yüzden ÖYP ile atanmaya hak kazandıktan sonra istifa etmeniz ya da kurumunuzdan muvafakat almanız gerekir.

ÖYP ve Maaş Durumu

ÖYP ile atanan Araştırma görevlileri diğer tüm Araştırma görevlileri ile aynı maaşı alır. Maaş atandığınız günden itibaren başlar, dil kursuna gitmeniz ya da yurtdışına gitmeniz maaşın yatmamasına neden olmaz maaşınız her halükarda alırsınız. Aralık 2014’e göre bekar bir Araştırma görevlisi maaşı 3.200 tl’dir. Maaş dışında nasıl bir kazancımız olur diye merak ediyorsanız Araştırma görevlileri diğer kamu görevliliğinde olduğu gibi yine ikinci bir işte çalışamaz. Derslere girmediği için ek ders ücreti alamaz ancak Tübitak ya da YÖK gibi araştırmacılara burs verek kuruluşlardan burs alabilir. Atandığı Üniversitede mesaiye kalırsa mesai ücreti alabilir. ÖSYM ve AÖF sınavlarında salon başkanı veya gözetmen vs. olarak görevlendirilir ve ÖSYM sınavlarında ortalama 120 tl. AÖF sınavında ise sınav başına ortalama 80 tl. alır.

Geliştirme Ödeneği 

Geliştirme ödeneği, Gelişmemiş veya Yeni kurulan üniversitelerde akademik personelin maaşına ek olarak verilen bir ödenektir. Yani gelişmiş (köklü) Üniversitelerde ödenek olmaz. Ödenek Doğudan Batıya doğru azalır.  Geliştirme ödeneği, çalışmayı izleyen aybaşında ödenir. Yani İlk ay yatmaz. Bu ödeneğe, ödeneğin verilmesi gereken yükseköğretim kurumlarında fiilen göreve başlanıldığı tarihten itibaren hak kazanılır. Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve Araştırma Görevlisi dışındaki kadrolara atanmış öğretim elemanlarına, Karar hükümlerine göre hesaplanacak geliştirme ödeneği miktarının yarısı ödenir. Yani Araştırma Görevlisi geliştirme ödeneğini kesintisiz olarak alır. Ödenek 100 tl’den 1.200 tl’ye kadar değişir. Atanmak istediğiniz üniversitenin personel dairesi başkanlığını arayarak o üniversitede ödenek verilip verilmediği veya ödeneğin ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz. Tüm ödeneklerin bulunduğu bir tablo bulunmuyor maalesef.

ÖYP Ödenekleri

ÖYP ödenekleri; ÖYP araştırma görevlilerinin eğitimleri süresince kullanılmak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir ÖYP araştırma görevlisi için eğitim‐öğretim ve araştırma amacıyla ilgili yükseköğretim kurumuna aktarılan kaynaklardır. Ödeneğin toplam tutarı 50 bin. tl’dir. Bunun 20 bin tl’si Yüksek Lisansta 30 bin tl’si Doktorada kullanılmaktadır. Uzatma dönemlerinde ödenek kullanılamaz. İki kalem için ödenek ayrılmıştır; Proje Giderleri: Lisansüstü eğitim için gerekli alımlar, temel ofis ekipmanları, sarf malzemeleri, makine-teçhizat ve hizmet alım, bakım ve onarım harcamaları (tez çalışmaları ile eğitim programı kapsamında yapılacak diğer ödemeler dahil) Seyahat Giderleri: ÖYP araştırma görevlilerinin ile bunların danışmanlarının yılda 15 günü aşmayacak şekilde yurtiçi ve yurtdışı bilimsel amaçlı toplantılara katılmaları (6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılan ödemeler ile ÖYP araştırma görevlisinin danışmanları için ÖYP kapsamında yapılacak diğer ödemeler dahil) için kullanılır ÖYP ödeneklerini kullanıma hak kazanmak için; Bir yükseköğretim kurumu adına başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlilerinin, 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi kapsamında görevlendirilmiş olması ve  ÖYP araştırma görevlisinin atandığı bölüm/anabilim dalı ile lisansüstü eğitim yaptığı bölüm/anabilim dalının aynı olması, (Yürütme Kurul Kararı ile farklı bölümde lisansüstü eğitim yapmasına izin verilenler hariç) gerekmektedir. ÖYP ödeneklerinin kullanımı Üniversiteye göre değiştiği için ne zaman hesaba yatacağı ve üniversitenize göre işleyişi için Üniversitenizin ÖYP koordinatörlüğü ile irtibata geçiniz.

ÖYP ve diğer Akademik Kadro konularında aradıklarınızı bulabilmek ve sorularınıza daha hızlı cevap alabilmek lütfen AKADEMİK PERSONEL FORUMUNU kullanınız.

244 Bu Gönderi İçin Yapılan Yorumlar

 1. Sinan Sarıkaya Diyor ki:

  ÖYP ödeneğinden yararlanmak için 35.madde ile görevlendirilmiş olmak şart mıdır? YL/Doktorasını zaten atandığı yerde yapanlar bu ödenekten faydalanamaz mı?

 2. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @Sinan Sarıkaya
  Şu an için Üniversiteler o şekilde yorumluyor maalesef. YÖK’de 35. madde olmadığı için ödeneklerini yatırmıyor. Bu konular için ÖYP Derneği ile irtibata geçer misiniz: http://www.oyp.org.tr adresi.

 3. Çağrı Zorer Diyor ki:

  @Sinan Sarıkaya öyp ile kazandığı okula atanan arkadaşım, kazandığı okulda yüksek lisans yapmakta ve hakkı olan ödenek ile ofis malzemelerini 5bin-5bin olarak iki parçada aldı. seyahat giderlerini de ödenekten karşılıyor.

 4. yagmur ceylan Diyor ki:

  ÖYP ödeneklerini kullanıma hak kazanmak için;
  ÖYP araştırma görevlisinin atandığı bölüm/anabilim dalı ile lisansüstü eğitim yaptığı bölüm/anabilim dalının aynı olması, (Yürütme Kurul Kararı ile farklı bölümde lisansüstü eğitim yapmasına izin verilenler hariç) gerekmektedir.

  hocam ing öğretmenliği mezunu olup eğitim bilmlerinden atanan bir kişi , eğitim bilimleri yerine ingden yuksek lisans yapabilir mi ? belki de çok sacma bir sorudur ama burdan bu anlamı cıkarabilir miyim ? tesekkürler

 5. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @yagmur ceylan
  Dekanlık teklif eder ama YÖK kabul eder mi bilinmez. Zor bir ihtimal.

 6. ali yıldız Diyor ki:

  yök ün bir önceki alımda hangi bölüme ne kadar kadro verdiğini nasıl öğrenebiliriz. ben o word dosyası içinde bulamıyorum gözlerim ağrıyor daha profesyonel bir şey yok mu veyahut siz turizm rehberliğine ne kadar öyp alımı olduğunu biliyor musunuz bir önceki alımda TEŞEKKÜRLER

 7. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ali yıldız
  Şurda excel olarak var. Ordan arama yaparak bulabilirsiniz rahatlıkla. http://www.akademikpersonel.org/anasayfa-haberleri/18650-tum-oyp-puanlari-excel-sirali.html

 8. ömer emir Diyor ki:

  Hocam, tercih işlemi sonucu “kazandınız” yazısından sonra gerekli evrakları atama yapılacak olan üniversiteye götürmeden önce mi memurluktan istifa etmek gerekiyor. Örneğin ben aday öğretmenim ağustosta atandım aralık öyp yi kazanırsam istifamı ne zaman vermem gerekiyor? Teşekkürler…

 9. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ömer emir
  Hayır sakın istifa etmeyin öyle bir durumda. Önce resmi olarak muvafakat verilecek çünkü atamanızın yapılması kesin değil sorun çıkabilir. Ne zaman okul istifa et gel derse o zaman edeceksiniz.

 10. sami007 Diyor ki:

  hojcam mrb su an 25 yasındayım öyp kazansam askerlik sorun olur mu 29 yas geldi diye soruyorum bide öyp yi bırakabilir miyiz. her okulda senet var mı bi kısmında yok galiba neden? eger ayrılırsak geri ödeme olacak mı senet varsa veya yoksa nasıl etkiler.

 11. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @sami007

  ÖYP Başvurularında Yaş Sınırı Var mı?
  Evet ÖYP’ye başvurmanız için 35 yaşından gün almamış olmanız gerekir. Askerliğiniz 35 yaşına kadar lisansüstü eğitim ile tecil edilir.

  ÖYP’den İstifa Edebilir miyim?
  Senet imzalamışsanız senet tutarını ödeyerek istifa edebilirsiniz. İmzalamadıysanız hiç bir tazminat ödemeden istifa edeiblirsiniz ayrıca ÖYP’ye devam etmek istemeyen, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda görevine başlamayan veya görevine başlayıp mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen ÖYP araştırma görevlilerinin ilişikleri kesilerek haklarında taahhütname ve kefaletname senedi uyarınca işlem yapılır.

 12. sedat özgenel Diyor ki:

  slm oyp için kpds alt sınırı var mı? aldıgım her puan işlenecek mı yoksa bır sınırlama var mı?

 13. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @sedat özgenel
  Her puan kabul ediliyor.

 14. seyit inan Diyor ki:

  hocam öyp alımları ne zaman nasıl başvuruluyor başvurmak istiyorum…

 15. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @seyit inan
  15 Aralık gibi başlar başladığı zaman başvuru kılavuzu yayınlıyoruz. Şu anda ekrankarın hepsi kapalı.

 16. zeynep kaynak Diyor ki:

  zorunlu hizmet hakkında bilgi verirmisiniz ne sekılde oluyo? ne kadar zorunlu hızmetı var?

 17. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @zeynep kaynak
  Şu yazımızda açıkca anlatılıyor: http://www.oyp.com.tr/oyp-ve-zorunlu-hizmet.html

 18. taner Diyor ki:

  merhaba hocam ÖYP Ödeneklerinden faydalanmak icin 35. madde ile gorevlendırılmemız gerekır dıye belırtmıssınız ben oypde kazandıgım üniversite ile aynı yerde yüksek lisans yaparsam 35. madde ile görevlendirilmemiş olurum zorunlu hizmet olmaz ama ödeneklerden faydalanamam degilmi??

 19. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ taner
  Merhaba, normalde madde o şekilde ancak bazı üniversiteler YÖK’le görüşmüş ve atandıkları üniversitede lisansüstü eğitim yapanlar için de bu ödeneklerin kullandırılmasını istemişler yakında belli olur.

 20. hacı sağlık Diyor ki:

  çukurova üniversitesinde aynı dönemde başladığımız bütün öyp’li arkadaşlara ödenek geldi sadece bana gelmedi, bu durumda olan var mı, varsa bunun sebebi nedir acaba?

 21. gökçe çıkrıkcı Diyor ki:

  öyp de tercih yapsak ancak atanmasak puan kesiliyor mu gelecek sene tekrar tercih yaptığımızda? %10 puan kesintisi nedir?

 22. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @gökçe çıkrıkcı
  Atanıp da gitmezseniz kesilir.

 23. Deniz Taşkara Diyor ki:

  Ben teknik eğitim fakültsi mezunuyum,tenik eğitim değil de “eğitim fakültesi”ne atamam olsun istiyorum.Mümkün müdür? Bilgilendirirseniz çok sevineceğim.

 24. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @Deniz Taşkara
  Hayır sadece eğitim fakültesi mezunları başvurabiliyor teknik eğitim mezunu olarak başvurursanız atamanız yapılmaz ve 1 yıl boyunca puanınız %10 kesilir.

 25. Deniz Taşkara Diyor ki:

  Kendi fakültem dışında biryere başuramam yani kısaca.

 26. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @Deniz Taşkara
  Evet “kendi bölümünüze” başvuraabilirsiniz sadece.

 27. Deniz Taşkara Diyor ki:

  🙁 çok fena.

 28. Kehribar Pençe Diyor ki:

  Lojistik Yönetimi mezunuyum ÖYP ile hangi bölümlere başvurabilirim?

 29. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @Kehribar Pençe
  ÖYP’ye Farklı Bölümden Başvurabilir miyim?
  İlanlarda aksi belirtilmedikçe ÖYP’de sadece kendi bölümünüze ve onun anabilim dallarına başvuru yapabilirsiniz.

 30. Abdul Diyor ki:

  merhaba yönetim bilişim sistemleri mezunuyum hangi alanlarda tercih yapabilirim, teşekkürler.

 31. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ Abdul
  ÖYP’ye Farklı Bölümden Başvurabilir miyim?
  İlanlarda aksi belirtilmedikçe ÖYP’de sadece kendi bölümünüze ve onun anabilim dallarına başvuru yapabilirsiniz.

 32. hayriye bacak Diyor ki:

  öyp ile atandığım kurumda direkt olarak yüksek lisans ve doktoramı yapabilecek miyim? yoksa yüksek lisans için ayrıca mülakata girecek miyim?

 33. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @hayriye bacak
  Orda lisansüstü programlarınız varsa yaparsınız yoksa yine ÖYP puanı ile ÖYP lisansüstü tercihleri oluyor. Bilgi için: http://www.akademikpersonel.org/oyp-ogretim-uyesi-yetistirme-programi-hakkindaki-sorulariniz/20874-adim-adim-2012-oyp-basvuru-ve-tercih-islemleri-kilavuzu.html

 34. hatice karaer Diyor ki:

  öyp ödeneklerinden nasıl faydalanabiliriz
  ödeneği kullanmak için 35 . maddeyle görevlendirilme sartı varmı kişi kendi kadrosunun bulunduğu üniversitedende bu haktan yararlanamaz mı

 35. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @hatice karaer
  Artık YÖK ile anlaştı üniversiteler, atandığınız yerden de alabiliyorsunuz 35’e gerek kalmadı ÖYP kapsamında atamış olmak tere. ÖYP koordinatörlüğünüz ile irtibata geçiniz.

 36. @gül Diyor ki:

  Yüksek lisans yerine direk doktora programına başlanılması halinde ek süre ne kadar oluyor?

 37. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @gül
  Toplamda 6 yıl ek süresi 2 yıl olmuş oluyor.

 38. burcu Diyor ki:

  merhaba, ben yüksek lisans için Londrada bir kaç üniveristeye başvurdum ve kabul aldım, eylül 3013 dönemi master için. Şimdi ÖYP’den tercih yapacağım, şayet atanırsam yüksek lisansımı yurtdışında yapabilir miyim? birde atandığım üniversitede master programı varsa mutlaka orda mı yapıyorum yoksa bu aşamada da ayrı bir atama durumu var mı? Teşekkürler

 39. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ burcu
  ÖYP ile Yüksek Lisansı sadece devlet üniversitelerinde ve ülkede yapabilirsiniz. Sadece Doktora Yurtdışında yağlabilir ÖYP ile. Burda tercih yapacaksınız atandıktan sonra. Sıkça sorulan sorularımızı okursanız orda detayları var.

 40. MESUT YILMAZ Diyor ki:

  öncelikle bilgilendirme amaçlı böyle güzel bir çalışma yaptığınız için çok tşk ederim. İnanın şuan yardıma çok ihtiyacım var ve eğer bana e mail olrak cvp verirseniz çok sevinirim. şuanda özel bir üniversitede yüksek lisans yapıyorum. ve şubat ayında tez yazmaya başlayacağım. hayırlısıylada temmuz ayında yüksek lisansı tezli olrak bitirmiş olacağım. Ben ÖYP ile bu ocak ayında atanırsam eğer; başka bir üniversitede yüksek lisans yapıyor olmam araştırma görevlisi olmamı olumsuz bir yönde etkiler mi ? Yüksek lisansı bitirdikten sonra beni nasıl etkiler ? tşk ederim.

 41. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @MESUT YILMAZ
  Hayır hiç bir şekilde olumsuz olarak etkilemez. Ancak: ÖYP araştırma görevlisi olarak atanmadan önce bir başka yükseköğretim kurumunda atandığı anabilim dalına/bölüme uygun bir lisansüstü programa devam edenlerin bu lisansüstü programlara devam edip edemeyecekleri yükseköğretim kurumlarının takdirindedir.

 42. ahmet cengiz Diyor ki:

  doktoramın ıkıncı senesındeyım. oyp ye basvurabılır mıyım ? yuksek lisansım ve lısansım basvurmak ıstedıgım oyp programından ama doktoram onunla ılıskılı cok yakın bır bolumden.. sorun teskıl eder mı

 43. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ahmet cengiz
  İlanın şartlarını aşıyorsanız başvurabilirisiniz.

  ÖYP araştırma görevlisi olarak atanmadan önce bir başka yükseköğretim kurumunda atandığı anabilim dalına/bölüme uygun bir lisansüstü programa devam edenlerin bu lisansüstü programlara devam edip edemeyecekleri yükseköğretim kurumlarının takdirindedir.

 44. halil baran Diyor ki:

  Ben bir üniversitede yüksek lisans yapıyorum. Aynı üniversite oyp ile araştırma görevlisi alıyor. Atandığm takdirde yüksek lisansıma kaldığım yerden devam edebilir miyim

 45. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @halil baran
  ÖYP araştırma görevlisi olarak atanmadan önce bir başka yükseköğretim kurumunda atandığı anabilim dalına/bölüme uygun bir lisansüstü programa devam edenlerin bu lisansüstü programlara devam edip edemeyecekleri yükseköğretim kurumlarının takdirindedir.

 46. halil baran Diyor ki:

  Ama ben bir başka üniversitede değil kendi ünitesitemde yüksek lisans yapıyorum

 47. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @halil baran
  O zaman sorun yok.

 48. fatih Diyor ki:

  öyp programında eğitim süresı bitene kadr aynı ücret mi alınıyor? yoksa yüksek lisans ve doktora bıttıkten sonra yanı kademe gecıldıkçe maasına ek bır ücret yansıtılıyor mu ?

 49. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ fatih
  Aynı ücret alınır kademe yükseldiğin 5-6 tl farkeder.

 50. kamil Diyor ki:

  öyp tercihi acıklandıktan sonra senedi imzalamaktan vazgecer ve gıtmessem herhangı bir yükümlülük altına girmis olur muyum?

 51. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @kamil
  Hayır hiç bir yükümlülüğü olmaz.

 52. fatih Diyor ki:

  hocam ozaman sikinti yaa 5-6 tl dedigin nedir ki ?

 53. Yalçın Diyor ki:

  Bildiğim kadarıyla 2 dönem görevlendirme almamız gerekiyor ama benim sıkıntım kefil bulamıyorum ailem bile kefil olmuyor… 2 dönem kefil bulamazsak ama araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam ettikten sonra ilişiğimiz kesildiği zaman bir yükümlülüğümüz yada maaşları geri ödeme durumumuz olur mu?

 54. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @Yalçın
  Hayır senet yoksa ödeme de yapmazsınız.

 55. akademikpersonel Diyor ki:

  Merhaba,

  Benim bir sorum olacaktı: 6.1 kademe/dereceyim ve C sınıfı Y.dil ek geliri olarak 22 lira geliyor. Evliyim, ancak eşim çalışıyor. Elime 2167 Tl geçiyor. Elime geçen para 2165+22 olması gerekmez mi?

 56. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @akademikpersonel
  Merhaba, evet dil tazminatınız eklenmemiş görünüyor.

 57. gizem altıncı Diyor ki:

  Şu anda ODTÜ de yüksek lisansımı bitirmek üzereyim. ÖYP ile başka bir üniversiteye aynı alanda atanmam durumunda, o üniversitede aynı alan yok ise ben ODTÜ de yüksek lisansıma devam ettiğim süre boyunca maaş almaya devam edecek miyim? Bu süre içerisinde yüksek lisans eğitimi dışında herhangi bir iş yükü olacak mı? Yani araştırma görevlisi görevleri gib.

 58. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @gizem altıncı
  Araştırma görevlisi oluyorsunuz, tabiki iş yükünüz olacak. Yüksek lisans yaptığınız yerde görevlendirleceksiniz maaşı da iş yaptığınız için alıcaksınız okuma karşılığında maaş verilmez burs verilir, ÖYP de bir burs değil kamu görevliliğidir.

 59. elf Diyor ki:

  DEÜ Eğitim Fakültesi Resim Öğrt. 3. sınıf öğrencisiyim. Araştırma görevlisi olabilmek için gerekli şartlar nelerdir? Bu bölüme araştırma görevlisi atanıp atanmayacağını nereden öğrenebilirim? Yüksek lisans yapmak gerekli midir?

 60. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ elf
  Lisasn mezunları araştırmaa görevlisi olabilir. ALES’e girmelisiniz ve YDS’ye girerek en az 50 puan almalısınız (ÖYP için şart değildir) Bölümünüze araştırma görevlisi alınmaktadır ama kadro ne zaman açılır onu kimse bilemez.

 61. emre aydın Diyor ki:

  merhaba, ben şunu merak ediyorum, net bir bilgiye ulaşamadım. İstifa edince eğer sözleşme yaptıysanız tazminat ödüyorsunuz ,peki sözleşme hangi durumlarda imzalanıyor? Diyelim ben bir okula atandım, yüksek lis. da aynı okulda yapacağım, kpds 65in üstünde ve ing.kursu almayacağım(bu hakkım var mı ,istemezsem almayabilir miyim?) bu durumda hiç sözleşme imzalamIyor muyum?
  Ve sözleşme imzalamadan istifa etmem durumunda, aldığım maaşları geri ödeme gibi bir durum oluyor mu? Bilgilendirirseniz çok sevinirim.tesekkurler

 62. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @emre aydın
  Dil puanınız 65 üstündeyse kurs almazsınız ve senet de imzalamazsınız. Atandığınzı yerde lisansüstü eğitim yapınca da imzalamazsınız. Maaşı da geri ödemezsiniz.

 63. mustafa Diyor ki:

  merhaba, merak ettiğim ve bir türlü cevap bulamadığım iki konu var benim. ilk olarak sormak istediğim sözleşmeli kamu personeli olarak çalışan birisi öyp ile atanabilir mi? bekleme süresinin etkisi olur mu yani?
  ikinci sorum ise; öyp kadroları üniversite kadrosu olduğu için sabit kadrolar peki eş durumundan atama olabiliyor mu? örneğin öğretmen olan eşim ben öyp ile atandıktan sonra eş durumundan yanıma gelebiliyor mu? bilgilendirebilirseniz memnun olurum, şimdiden teşekkürler..

 64. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ mustafa
  Sözleşmeli çalışmanız ÖYP ile atanmanızı engellemez. Evet öğretmen olan eşiniz yanınıza gelebiliyor.

 65. ismail can Diyor ki:

  hocam mesela ÖYP ile doğuda bir ile atandık ve burası için geliştirme ödeneği 250 tl diyelim. ama yüksek lisans burada yok, yök tarafından batıdaki bir ile yüksek lisans için atandık. yani biz şimdi bu batıdaki yüksek lisansa devam ederken doğuda ÖYP ile atandığımız okuldan 250 tl bizim maaşımıza eklenir mi? yoksa yüksek lisansı yaptığımız yer batıda diye geliştirme ödeneği almaz mıyız? yardım için şimdiden teşekürler.

 66. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ismail can
  Evet üniversite dışına adım attığınız anda geliştirme ödeneği kesilir ödeneği almak için orda çalışmanız lazım.

 67. sadık can Diyor ki:

  Lisans sonrası öyp ile atandığımız zaman maaş alabiliyoruz fakat yüksek lisansta başarısız olursak veya zamanında bitiremezsek geri ödeme olayı nasıl oluyor? Teşekkürler

 68. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @sadık can
  İmzaladığınız senet tutarını ödüyorsunuz yani aldığını zmaaşı ve onun %50 fazlasını üstünede faizini.

 69. Şahin d Diyor ki:

  “Ocak 2013′e göre bekar bir Araştırma görevlisi maaşı 2.164 tl’dir.”
  A dil tazminatımla bile bu maaşı alamıyorum. kim demiş bunu?

 70. suat karakaya Diyor ki:

  Köklü üniversitelerde öyp arş.gör. olanların senet imzalamadıkları göz önünde tutulursa doktora sonrası durumu ne olacak?

 71. esen eser Diyor ki:

  Merhaba, öyp ye yerleşmek için yüksek lisans yapıyor olmak, araştırma görevlisi olmak mı gerekiyor? ayrıca fen edebiyat fakültesinden mezun olan kişi yine bu fakülteden istediği bölümü tercih edebiliyor mu?

 72. özlemm Diyor ki:

  merhaba diyelim bir üniversitede y.lisans yaparken öyp ile başka bir üniversiteye atandık y.lisansa atandığımız yerde devam edebiliyor muyuz? sanırım atandığımız yerde o bölüm yoksa y.lisans yaptığımız yerde görevlendiriyoruz. peki y.lisans bittikten sonra yine orda mı kalıyoruz yoksa daha önce atandığımız yere mi gönderiliyoruz?

 73. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ özlemm
  Her zaman ilk atandığınız yere dönersiniz nerede yaparsanız yapın. Halihazırda Yüksek Lisans yaptığınız yere de görevlendirimek atandığınız üniversitenin dekanlığna kalmıştır.

 74. Cansu özbilgi Diyor ki:

  Merhaba sormak istediğim bir kaç soru var. öyp ile atandığımızda yabancı dil puanımız 65n altındaysa yurt içi yabancı dil eğitim ücretimizi atandığımız yer mi karşılıyor. Bu eğitimi aldıktan sonra 65i geçemezsem bu parayı geri mi ödüyorum yoksa her durumda geri ödemek zorunda mıyım? Sormak istediğim bir durum ise şu yüksek lisans yaptığım üniversiteye değil de başka bir üniversiteye atanırsam o zaman ne yapmam gerekecek ?

 75. arr görrr Diyor ki:

  “Maaş dışında nasıl bir kazancımız olur diye merak ediyorsanız Araştırma görevlileri diğer kamu görevliliğinde olduğu gibi yine ikinci bir işte çalışamaz. Derslere girmediği için ek ders ücreti alamaz ancak Tübitak ya da YÖK gibi araştırmacılara burs verek kuruluşlardan burs alabilir. Atandığı Üniversitede mesaiye kalırsa mesai ücreti alabilir. ÖSYM ve AÖF sınavlarında salon başkanı veya gözetmen vs. olarak görevlendirilir ve sınav başına ortalama 80 tl. alır.”

  Eksik Bilgi. Doğrusu Yüksek Teknoloji enstitülerinde görev alanlar ayrıca haftada 2 iş gününü geçmemek üzere araştırma görevliliği dışı görev yapabilir ve maaşından kesinti yapılamaz.

 76. gülsüm solmaz Diyor ki:

  meraba ben felsefe 3. sınıf öğrencısıyım okul bıttıkten sonra oyp dusunuyorum bu yıl alesten 86 aldım suankı ortalamam ise3.48 bu yıl da uds ye hazırlanmak ıcın kursa basladım sızce atanma ıhtımalım nedır ve bırde oyp nın eksılerı nelerdır

 77. sinan tekin Diyor ki:

  Şu senet olayını bir türlü anlamiyorum. imzalayan var imzalamayan var. hangi durumlarda senet imzalariz? ne kadar süre için imzalariz?

 78. baris akdur Diyor ki:

  Merhabalar. Bu güzel forum için teşekkür ederim. Sormak istediğim şeye uzun bir süredir cevap aramaktayım. Diyelim ki herhangi bir senet imzalamadım ve doktoramı bitirdikten sonra istifa ettim. Bu aşamadan sonra: 1) Herhangi bir kefalet ödeme söz konusu mudur? 2) Bundan sonra bir diğer üniversitede öğretim görevlisi olma hakkım devam ediyor mu? Şimdiden teşekkürler.

 79. ruveyda bozdoğan Diyor ki:

  merhabalar.şuanda aday öğretmenim ama öğretmenliğin hakkını veremeyeceğimi düşünüyorum özellikle daha alt gruplar için aday öğretmenken istifa edip hemen öyp ye başvurabiliyormuyum yoksa altı ay çalşma zorunluluğum mevzu bahis mi aydınaltırsanız sevinirim şimdiden teşekküerler.

 80. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ruveyda bozdoğan
  Hayır istifa sonrası bekleme yok başvruabilir ve ÖYP’ye hemen atanabilirsiniz.

 81. Volkan Kaymaz Diyor ki:

  Merhabalar doktora öğrencileri öyp ye başvurabilir mi?

 82. Taylan Özgür Diyor ki:

  Merhabalar,

  Bugün sonuçları açıklanan ÖYP de bir üniversiteye yerleştim ancak koşulda Konaklama İşletmeciliği Ana Bilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak yazıyor ama böyle bir ana bilim dalı Türkiye de yok. Ben Turizm İşletmeciliğinde şuan yüksek lisans yapıyorum. Bu kadroyu alabilir miyim ? Şu aşamada ne yapmam gerekiyor. Bilgilendirirseniz sevinirim.

 83. Asım Kalar Diyor ki:

  Bir üniversiteye öyp ile değil üniversitenin kendi kadrosuyla atanırsam kpss ye girip istifa edersem ne olur??? Tazminat öder miyim? Kanun nedir açıklayabilir misiniz?

 84. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @Asım Kalar
  Eğer başka bir üni.ye eğitime gidip senet imzalamazsanız istifa edersiniz. ÖYP’de de aynı durum var zaten.

 85. Gonca kur Diyor ki:

  39la dil eğitimine gönderildim 2. maaşım yeni yattı 60 lira bir kesintiyle 2165 TL görünüyor. Mali işleri aradığımda eğitime gönderildiğim için kestiklerini söylediler. Çoğu arkadaşımda böyle bir durum yok hatta hacettepe dil merkezine geldikleri halde geliştirme ödeneği alanlar var. Şu an net maaşımız nedir ve onDan kesinti yapabilirler mi? Üniversitelerin insiyatifinde mi?

 86. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @Gonca kur
  Merhaba 39. madde ile okuldn gidildiği zaman eğitim öğretim ödeneği kesilir diğerleri yapmıyor olabilir ama yönetmelik bu şekilde.

 87. Gonca kur Diyor ki:

  Bir de yukarıda söylediğiniz rakamı alamıyorum kesintiyle birlikte 2.165 TL aldım. Onunla ilgili herhangi bir aksaklık var mı ya da bu ücretler resmi olarak nerede yayınlanıyor? Teşekkürler ilgilendiğiniz için.

 88. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @Gonca kur
  Resmi olarak yayınlanmıyor çok değişkeni var ayrıca kasım aralık ayı vergi dilimi ayıdır. Kesinti yapılır herkesten.

 89. Hasan Keskin Diyor ki:

  Yüksek Lisans ödeneği olan 20.000 TL’yi kullanır yüksek lisansım bitince istifa edersem maddi bir yükümlülüğüm oluyor mu?

 90. akademikpersonel.org Diyor ki:

  Hayır olmuyor.

 91. Nizam Öztürk Diyor ki:

  Hocam bir sorum olacaktı. halihazırda bir devlet kurumunda memur olarak çalışmaktayım. dün bi arkadaşımla konustum da eğer muvafakat almadan üniversiteye istifa edip gidersem ileride benim icin sorun olabilecegini soyledi. Şöyle ki; devlet bana 3 hak veriyormus istifa icin. simdi 1 tanesini kullanırsam daha sonra gittigim kurumlarda istifa etme acısından sorun yasayabilirmisim. boyle bir durum soz konusu mu cidden?

 92. yılmaz yılmaz Diyor ki:

  hocam mrb,öyp ile aralık 15te erzurumda yeni açılan teknik üniversiteye atandım. atandığım bölümde hiç öğrenci yok hatta hiç hoca yok.bölüme iktisattan bir hoca bakıyor.bölüme ilk atanan da benim.bu durumda atandığım üniversiteden geliştirme ödeneği alabilirmiyim? alabilirsem erzurum merkez için ne kadar alabilirim?

 93. sami Diyor ki:

  hocam atandığım üniversitede kazandığım anabilimdalının lisansüstü programı kapalı. bana başka anabilimdalında yükseklisans yap mı dicekler? çünkü bölümbaşkanı yök’ün yeni ilan ettiği öyp’lilere yönelik lisansüstü kontenjanlarından tercihte bulunmamamı söyledi.

 94. özge Diyor ki:

  merhaba, ben şuan yüksek lisans tez aşamasındayım mayısta öyp içn başvuru yapıcam tezim uzamazsa haziranın sonunda biticek. Bu durumda uzamazsa atandğmda direk doktoradan mı başlarım bir de uzarsa durum nasıl olur ve 2. Sorum diyelm öyp ile atandık doktoramız btti sonrasında ne oluyo eğitimi bitirdiğim üni.de kalamadım başka bi üni.ye de atanamadım diyelm maaş durumumuz ne olucak. Doktora biter bitmez maaş kesilir mi. 10 yıl atanamadım diyelim o süre zarfında ne yapıyorum eğitim aldığm üni.de araştırma görevlisi olarak mı kalıyorum atama olana kadar bu çok önemli blgilendirirsenz sevnrm

 95. akademikpersonel.org Diyor ki:

  Mayısta ÖYP için başvuru yapamazsınız. Temmuz ayında olur başvurular o zamana zaten bitirmiş olursunuz. Uzarsa ve aynı anabilim dalından atanamazsanız baştan başlarsınız. Dİğer sorularınızın cevaplarını BURADAN arama yaparak bulabilirsiniz.

 96. Gizem Diyor ki:

  Merhaba,
  Sözleşme hangi koşullarda ve hangi aşamalarda imzalanıyor? Dil puanıyla mı bağlantılı yüksek lisans aşamasından sonra mı?
  Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim.

 97. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ Gizem
  Sanırım senet demek istediniz. 35. madde çıktığı zaman yani bir diğer üni.de görevlendirildiğiniz zaman imzalanıyor tabiki bunun için 65’i geçmeniz lazım.

 98. raziye Diyor ki:

  Merhaba, öyp ile 2013 ocak ayında atandım, eylülde yl ye devam ettiğim üniversiteye eğitim için senet karşılığı geldim 4 aydır ödenek aktarımını bekliyorum. yl 3. yıl dayım atanalı bir yıl olmadı senet imzalarken 1 yıl yl için 4 yıl doktora için ortak hesaplandı bu durumda uzatma yılına sayılıyor muyum ve ödenek aktarılmaması söz konusu mudur?

 99. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ raziye
  Yüksek lisans da 3. yılınız bitince ödenekten yararlanamamakla kalmıyor bir de YÖK tarafından ilişiğinizin kesilmesini sağlıyorsunuz. Çünkü yasal süre atandığınız zaman değil yüksek lisansa başladığınzıdan itibaren hesaplanır.

 100. raziye Diyor ki:

  Yani bu yıl bitmeden ödeneği kullanabiliyorum doğru mu anlıyorum?
  Ayrıca aynı üniversitede doktoraya devam edeceğim böylelikle ilişiğimin kesilmesi durumu da söz konusu olmuyor.

 101. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ raziye
  Hayır uzatma döneminde olduğunuz için ödeneği yine kullanamıyorsunuz, 3. yılınız dolmadan yüksek lisansı bitirirseniz ve doktoraya geçerseniz sorun yok ilişiğiniz kesilmez.

 102. raziye Diyor ki:

  teşekkürler.

 103. raziye Diyor ki:

  Merhaba;
  Uzatma yılına ilişkin bir düzeltme yapmak istedim, bağlı bulunduğum kurum koordinatörlüğünden de doğruladığım 14.12.2013 tarihli ÖYP Usul ve Esaslar’ında kaynak aktarımında uzatma yılı olarak bir kısıtlama bulunmamaktadır. Yani yl için üçüncü yılda da kaynaktan yararlanılabilmektedir. Sevgiler..

 104. akademikpersonel.org Diyor ki:

  Evet dün arkadaşlarımız da düzeltti biz de size yazacaktık yeni usul esaslar da uzatma kısmı geçen madde kaldırılmış, başarılar dileriz.

 105. bilge Diyor ki:

  33a kadrosuyla OYP arastirma gorevlisiyim. 1 yilligina misafir arastirmaci olarak Amerika’ya gittim. bu sure icinde ne YOK bursu ne de universitemden yolluk/yevmiye aldim. hicbir maddi destek almamis olmama ragmen simdi bana maasimdan aylik 60 tl olmak uzere toplam 720 tl kesilmis olmasi gerektigi ama her nasilsa universitemin mali islerinin gittigimden haberi olmadigi icin bu kesintinin maasima yansitilmadigi soyleniyor. gittigimden haberi olmayan birimin nasil olduysa dondugumden haberi olmasi ayri bir konu. YOK burslusu olarak gidenlerin maas kesintisi oldugunu biliyorum, fakat benim durumumda bu sekilde bir kesinti olmasinin kanuni dayanagi var midir? ayrica ben gittikten sonra OYP butceleri destegi baslamis. gecmise donuk en azindan yolluk masrafim icin OYP butcemden faydalanabilir miyim? tesekkurler.

 106. Ayse Diyor ki:

  Merhabalar, bir devlet universitesinde yardimci docentim. 39. Maddeyle 6 aylik universite disindan almis oldugum bir bursla bir yurtdisi gorevlendirmem oldu. Maasimi da alabilecegim soylendi. Yine de maasimdan bir kesinti olur mu / ne kadar olur diye sormak istiyorum. Tesekkurler,

 107. akademikpersonel.org Diyor ki:

  Merhaba, 1 yılı geçmediği sürece maaşınızdan herhangi bir kesinti olmaz hocam.

 108. Ayse Diyor ki:

  Cok tesekkur ederim verdiginiz bilgi icin.

 109. Aysen Diyor ki:

  Merhaba, bir devlet universitesinde Aras. Gor’um. 6 ay YOK burslu olarak yurtdisina gorevlendirildim. 6 ay burs almadan maasli uzatma aldim. 9 ay bolumde calistim ama su an ayrilmam gerekiyor. 6 ay icin yaklasik 46000 TL senet imzalamistim.Mecburi hizmetim 1 sene kabul edilme sansi varmi ve ayrildigimda yaklasik nekadar bir para oderim. Yardimci olabilirseniz sevinirim. Cunku bir cvp bulabilecegim bir merci bulamadim. Cok tesekkur ederim

 110. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ Aysen
  Merhaba, ne zaman döndünüz döndükten sonra ne kadar çalıştınız?

 111. yunus Diyor ki:

  öyp alımında atandıktan sonra dil şartı nasıl oluyo belirli bi süre içinde 65 puan olayı mı var?

 112. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ yunus
  1 yıl içinde 50 2 yıl içinde de 65 almalısınız yoksa ilişik kesilir.

 113. yunus Diyor ki:

  anladm teşekkür ederim

 114. Aysen Diyor ki:

  Universite’de gorevlendirmem biter bitmez basladim. 9 ay calistktan sonra ucretsiz gorevlendirme aldim. tesekkur ederim.

 115. Mehmet Diyor ki:

  ÖYP kapsamında doktora için 35. madde kapsamında görevlendirildim doktora için. Sorum şu tez döneminde (gerekli şartlar yerine getirilirse) atandığımız üniversiteye dönebiliyoruz diye biliyorum. Böyle bir durumda ÖYP ödeneklerini kullanmaya devam edebiliyor muyuz?

 116. akademikpersonel.org Diyor ki:

  Hayır ÖYP ödenekleri yalnızca eğitim aldığınız üniversitede bulunuyorsanız kullanılabilir. Kurumuna dönen ve ödenek talep eden arkadaşlarımızın istekleri reddedildi.

 117. fatihms Diyor ki:

  Merhabalar ,
  Yds puanim 25 eğer atandıktan sonra 1 senede 50 yi geçemez isem verilen maaşı geri ödemek zorundamiyim?

 118. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @fatihms
  Hayır ödemiyorsunuz, 6 ay çalışıp tazminattan kurtulabilirsiniz.

 119. cihangir Diyor ki:

  kolay gelsin hocam . ben öyp le atandıktan 2 yıl sonra 65 i gecemeyip ilişkim kesilirse imzaladığım senedin parasını ve aldığım maaşı geri mi ödeyeceğim ?

 120. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ cihangir
  Hayır ödemeyeceksiniz.

 121. şahin Diyor ki:

  Hocam ben almanca öğretmenliği mezunuyum, yüksek lisansta alman dili edebiyatından şimdi öypde doktora yapsam hem eğitim fakültesine hem de edebiyat fakültesine başvurabiliyor muyum? Ha sadece almanca öğretmenliğinden devam etsem sadece eğitim bilimlerine mi başvurabilirim. Yüksek lisans almanyadan denklik bekliyorumda yetişmezse diye soruyorum.

 122. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @şahin
  ÖYP başvurusunda lisanstan nereden mezun olmuşsanız genelde o dikkate alınır…Ancak, buna karşın bazı ilanlar daha genel çıkabiliyor. Yani, öğretmenlik mezunu olarak, edebiyat ilanına başvurabileceğiniz ilanlarda olabilir. Yalnız bu fakültenin inisiyatifinde..

  Denkliğin yetişmesinin çok önemi yok..Denkliği siz, atandıktan sonra yüksek öğretime devam etmek için kullanacaksınız.

 123. Murat Diyor ki:

  Öncelikle sorulan sorulara vermiş olduğunuz özenli cevaplar için teşekkürler. Sorum şu olacak. Ben ÖYP programına yerleştikten sonra, kendi programım haricinde başka bir alandan yüksek lisans ve doktora yapabiliyor muyum? İlginiz için teşekkür ederim.

 124. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @Murat
  Dekanınızı ve idareciler izin verirse farklı bir anabilim dalına yapabilirsiniz. Ancak, başka bir bölümde yapmanız mümkün değil..Örneğin, işletmeci olarak sadece işletme bölümünde yaparsınız, ancak kadro ihtiyacı doğrultusunda pazarlamada yapacağınıza muhasebe ve finansman da yapabilirsiniz.

 125. Murat Diyor ki:

  Peki kendi bölümümle beraber başka bir bölümden doktora yapmama müsaade ediliyor mu? Yani demek istediğim ÖYP ile yerleşmiş olduğum programın bana sunduğu yüksek lisansı ve doktorayı yaparken bunların haricinde başka bir bölümden doktora yapmama müsaade edilir mi? Yani aynı anda iki programda eğitim demek istedim. İlginiz için teşekkür ederim.

 126. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @Murat
  Evet yapabilirsiniz bunda bir problem yok. Ben teşekkür ederim.

 127. fatma Diyor ki:

  Merhaba, ben de bir şey danışmak istiyorum. Ağustos ayında 15 gün yurtdışında bir seminere katılacağım. Şuanki üniversitede 35 ile görevliyim. Şimdi ben bu 15 günlük süre için görevlendirilme talebinde mi bulunacağım yoksa yıllık iznimden mi kullanacağım? Eğer görevlendirme talep edersem muhatabım sosyal bilimler enst. mü olacak? Ve görevlendirilirsem asıl kadromun olduğu üniversite ile irtibata geçip bir de onun için senet mi hazırlanması gerekecek? Bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.

 128. FERHAT Diyor ki:

  Merhabalar

  Öyp kapsamında 6 ay dil eğitimi aldım.Yıllık iznimi kullandığım süre zorunlu hizmetten sayılıyormu acaba ?

  Teşekkürler ..

 129. akademikpersonel.org Diyor ki:

  Evet tabiki sayılıyor.

 130. FERHAT Diyor ki:

  Peki forumda zorunlu hizmetin doktora sonrasında başlayacağı gibi şeyler yazmışlar ancak kefalet senedinde dönüş tarihiyle işten ayrılma tarihindeki süre 6 ay olmalıdır diyor.Forumdaki bilgi yanlış oluyor o zaman değil mi ?

 131. akademikpersonel.org Diyor ki:

  Dil kursu için geçerli olup olmadığını YÖK’e sordu üni.ler cevap bekliyoruz.

 132. özlem Diyor ki:

  merhaba ben itü sosyal bilimler enstitüsü yüksek lisans hazırlık öğrencisiyim dil sınavını geçemediğimden eğitimime başlayamadım. öyp ile atanırsam itüdeki yüksek lisansımın durumu ne olucak nasıl yapabilirim hiç bi fikrim yok bilgilendirirseniz sevinirim

 133. ömer Diyor ki:

  hocam merhaba. ben 2013 aralıkta doğuda bir üniversiteye atandım. 39 madde çıkana kadar yaklaşık 15 gün kadar orada bulundum ve maaşım doğu standardına göre yani geliştirme ile birlikte yattı. Daha sonra 39 ile batıya geldikten sonra maaşımı atandığım üni. yatırmaya devam ettesede geliştirmeyi kesti yani 2350 yatırmaya başladı. Bu yasal hakları mı? yoksa kadrom orada bulunduğu müddetçe geliştirme ek parası yatmalımıydı?

 134. çiğdem Diyor ki:

  buradan üniversitelerde bu kadroları açanlara sesleniyorum ebelik mezunuyum ve 3 üniversite hariç tüm üniversiteler kadın doğum alanında hemşirelikten kadro açmış yok böyle bir saçmalık yani biz üç yıl boyunca bu dersi alıypruz alanımız bu ama gel gör ki kadrolar hemşireliğe ben üniversitede öğrenciyken ebelik mezunu bi hocamın olmasını çok istemiştim demek ki o zamandan bu zamana birşey değişmemiş çok yazıkkkk…

 135. nisa Diyor ki:

  Merhaba, Tarih Bölümü mezunuyum.. kendi alanim dışında basvurma hakkim var mi?

 136. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ nisa
  İlanda aksi yazmadıkça sadece kendi bölümünüze ve onun anabilim dallarına başvuru yapabilirsiniz.

 137. nazenin Diyor ki:

  merhaba benim sorum öyp’den farklı olacak okutmanlarda memur mu sayılır özlük hakları nelerdir? tayin durumları var mı, dursözleşmeleri bitirse işten çıkarırlar mı? cevaplarsanız sevinirim teşekkür ederim

 138. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @nazenin

  http://www.oyp.com.tr/tag/oyp-ozluk-haklari.html

  Bu yazıdaki herşey okutmanlar için de geçerlidir. Ancak ÖYP ödenekleri kısmı hariç

 139. ayşegül Diyor ki:

  mrb hocam ben alesten 73 aldım ıktısat mezunuyum yuksek lısans yapmıyorum oyp ıle işletme bölümü yönetım organızasyon bolumu arastırma gorevlısı olarak basvurabılırmıyım

 140. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @ayşegül
  ÖYP’de İktisat mezunlarının İşletme bölümünde yüksek lisans yapabilmeleri mümkün değil.

 141. elif Diyor ki:

  hocam dil puanım 52 şimdi atandıktan 1 yıl içinde mı 65 olmalı yoksa 2 yıl içinde mi ?

 142. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @elif
  2 yıl içerisinde 65’i geçmelisiniz.

 143. bm1990 Diyor ki:

  Hocam, şimdi öyp ile atandık 6 yılda yüksek lisans ve doktarımızı bitirdik diyelim, sonrasında 6 yıl araştırma görevlisi olarak devam mı ediyoruz yoksa yrd.doç falan gibi ünvanlara yükselme imkanımız var mı?

 144. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @bm1990

  Elbette var gelişmekte olan üniversitelerde eğer kimseyle problem yaşamazsanız Dr. olduktan sonra Yard.Doç.Dr. kadrosu kısa bir sürede geliyor

 145. adem Diyor ki:

  Doktorlarda zorunlu görev süresi eğitim süresi kadar mi (biraz fazla uzun olur böyleyse) .Doktorlar maaş disinda doner sermaye de alir öyp ile ataninca döner sermaye alabiliyor muyuz .Teşekkürler

 146. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @adem
  Evet eğitim süresince oranın kadrolu çalışanı olacağınız için aynı özlük haklarına sahip olursunuz.

 147. elif Diyor ki:

  şu an araştırma görevlisi olan bir arkadaşla iletişime geçmem mümkün mü? memnuniyetleri ve şikayetlerini öğrenmek istiyorum.

 148. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @elif
  Konu hakkında size tavsiye edebileceğim bir kaç yazı mevcut
  http://www.akademikpersonel.org/anasayfa/bir-oyplinin-hikayesi.html
  http://www.akademikpersonel.org/anasayfa/iyi-akademisyen-kotu-akademisyen.html

  Ayrıca, akademisyenlikle ilgili çok sayıda makaleye buradan ulaşabilirsiniz.
  http://www.akademikpersonel.org/anasayfa/akademik-bakis/

  Son olarak bu forum akademisyenler tarafından yönetilen ve bu tür sorulara cevap alabileceğiniz bir forumdur. Şiddetle tavsiye edeirm.
  http://www.akademikpersonel.org/forum/

 149. aslı Diyor ki:

  merabalar. ben daha önce de sorduğum soruyu tekrar sormak istiyorum. yds puanım 40. öyp ile atanma durumumda 65 dil puanını geçemezsem herhangi bir tazminat ödüyor muyum. aynı sitenin başka bir sayfasında evet diye cevap aldım burada hayır demişsniz.

 150. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @aslı
  65 dil puanını geçemezseniz atılırsınız tazminat da ödersiniz. Ancak buna YÖK karışmadığı için her zamanda kural işler diye bir durum yok. Üniversitenin inisiyatifine kalmış.O açıdan farklı cevaplar almışsınız moderatörlerimizden..

 151. bm1990 Diyor ki:

  Hocam, bu siteyi ve akademik personel sitesini ilk kez bu öyp süreci içerisinde kullanıyorum, sorduğum her soruya cevap alıyorum, gerçekten teşekkür ve tebrik ediyorum başarılarınızın devamını dilerim…

 152. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @bm1990
  İnanın ki çok özveriyle çalışıyoruz. Gerekse forum da gerekse web sitesinde.
  Ama sizlerden bunu duymak bizim için inanın ki yeterli..
  Teşekkürler..

 153. soner Diyor ki:

  Selamlar;
  öyp tercihlerini nereden yapmak gerekiyor? Yani ilgili link verebilecek arkadaş var mı?

 154. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @soner

  Bu linke bakabilirsiniz.
  http://www.akademikpersonel.org/oyp-2014-ogretim-uyesi-yetistirme-programi/36644-oyp-2014-tercih-sistemine-uye-olmak.html

 155. ozan Diyor ki:

  Öyp’li araştırma görevlisi yükseklisansın tez döneminde 2 dönem için (10ay) Erasmusla yurtdışına gidebilir mi? Teşekkürler

 156. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @ozan
  ÖYP’nin bu konuda bir düzenlemesi yok.
  Dekanınız izin verirse çıkabilirsiniz.

 157. Elif Diyor ki:

  Emniyet genel müdürlüğü bünyesinde çalışıyorum. öyp’ye kabul edilirsem üniversitenin kurumumdan muvafakat talep edeceğini belirtiyorsunuz.. peki bu muvafakatın alınması ne anlama geliyor? öyp süresince bir nevi ücretsiz izinli sayılmayı ve süre sonunda kurumunuza geri dönebilceğinizi mi?

 158. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @Elif
  Muvafakat alırsınız veya istifa edersiniz. Her ikisinde de önceki kurumla ilişiğiniz kesilmiş olur.
  Öyp tercihi yapmak için işten ayrılmanıza gerek yoktur. Tercih yapar atanırsınız, atandığınız kadroya da yerleşmeye karar verirseniz önceki kurumunuzla ilişik kesersiniz.
  ÖYP ile yerleştikten sonra Emniyet Müdürlüğü’ne geri dönmeniz kolay olmaz.

 159. Musa Diyor ki:

  Merhaba, bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışıyorum ve aynı zamanda bu üniversitede doğrudan doktora programına kayıtlıyım, ilk ders dönemim bitti. ÖYP ile doğuda bir üniversite yazmayı düşünüyorum. İngilizcem 65 in üzerinde olduğu için beni lisansüstü eğitim için şuan doktora yapmış olduğum üniversiteye gönderir mi? Eğer gönderirse ders alma sürecim bittikten sonra tez alma zamanında beni üniversiteye çağırıp oradan devam etmemi ister mi?

 160. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @Musa
  Evet tabiki sizi şu anda bulunduğunuz üniversiteye gönderebilir. Özellikle de doktora yaptığınız Üniversite YÖK tarafından ÖYP eğitimi veren üniversite olarak görülüyorsa.
  Ayrıca, sizi de doğudaki üniversite ders döneminden sonra geriye çağıramaz. Geri dönme sürecini çünkü her koşulda araştırma görevlisinin dilekçesi başlatıyor. İstemezseniz birşey olmaz.

 161. derya Diyor ki:

  merhaba, açıkçası yorumları okumadan direk soruyorum. belki yanıtlamış da olabilirsiniz kusura bakmayın. ben yds den 35 aldım bunu yazıp başvuracağım ama yine de geçme sınırında olmuyorum değil mi yani 6 aylık ıngılızce eğitimi alacağım değil mi?

 162. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @derya
  Dil sını 65’tir, olmazsa 6 ay ingilizce eğitim almak zorundasınız

 163. fr Diyor ki:

  Merhaba, geçtiğimiz yıllarda devlet memuru bayanlara anne olmaları halinde 2 yıla kadar ücretsiz izin hakkı tanındı. Aynı hak öyp ile atanan bir araştırma görevlisi için de geçerli olur mu?

 164. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ fr
  ÖYP bir kamu görevliliğidir, memurlarla tamamen eşit haklara sahibiz ve doğum izni de aynı şekildedir bakınız: http://www.oyp.com.tr/oyp-ozlukhaklari-maas-ve-odenekler.html

 165. özlem Diyor ki:

  hocam öyp de yabancı dil şartı 65 i geçemeyince kadro iptal ediliyormuş..ekseri bir ücret ödüyor muyuz?

 166. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @özlem
  Çalışmış olduğunuz zaman kadar ki parayı yüzde 50 ve faiziyle ödemek zorunda kalırsınız

 167. Nihat Diyor ki:

  “Temmuz 2014′e göre, bekar bir Araştırma Görevlisi maaşı 2,351 TL’dir.”
  Peki ilerleyen süreçte, yüksek lisansın veya doktoranın tamamlanması ile
  belirgin bir artış sağlanır mı? Ek olarak, atandığımız kuruma döndüğümüzde
  kadro çıkana kadarki müddet süresince, hep bu miktar civarında bir ücret mi
  söz konusudur?

 168. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ Nihat
  Yüksek lisans ve doktora artış sağlamaz, yrd. doç .olana kadar maaş aynıdır.

 169. ufuk Diyor ki:

  Merhabalar,
  Yüksek lisans yaptığım üniversitenin aynı bölümünden öyp ile yerleştiğim takdirde aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak görev yapabilecek miyim? Yoksa yüksek lisansım yanar ve başka üniversiteye gönderilir miyim?

 170. Enes Abanoz Diyor ki:

  @ufuk
  ÖYP ilanını yüksek lisans yaptığınız okul açtıysa ve siz oaraya yerlşetiyseniz, araştırma görevlisi olarak o üni. çalışabilirsiniz. Eğer doktor eğitimi o üni. yoksa sizi farklı bir üni. gönderirler. Doktora eğitimi de varsa cari usul ile alınan arş. gör. bir farkınız olmaz.

 171. ufuk Diyor ki:

  Dilim 65 üzeri. Öyp de yerleştikten sonra tekrar dil sınavına girme mecburiyetim var mı?

 172. Enes Abanoz Diyor ki:

  @ufuk
  65 üstü olduğu için direkt olarak yükse lisans eğitmine başlarsınız.

 173. tuba Diyor ki:

  Öyp ile yerleşen bir aday kpss A grubu kadroları kazandığında üniversiteden muvafakat alabilir mi? Üniversiteden ilişkisini kestiğinde herhangi bir tazminat öder mi?

 174. Enes Abanoz Diyor ki:

  @tuba
  Üniversiteden muvafakat almanız bazı şartlara bağlı olabilir. Atandındığınız üni. de master ve doktora eğitimi almanız mümkünse size senet imzalatılmaz ve istifa edebilirsiniz.Anacak başakabir üni. giderseniz size senet imzalatılır ve ayrılmak istediğinizde tahsil edilir.

 175. burcug Diyor ki:

  65 dil puanı olmadan atansak bile yüksek lisans eğitimine başlayamıyor muyuz ?

 176. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @burcug

  Evet başlayamazsınız.
  Bunu okuyabilirsiniz.
  http://www.akademikpersonel.org/anasayfa/arastirma-gorevlisi-kimdir-nasil-atanir.html

 177. Aras KADİR Diyor ki:

  2012 KPSS memuriyet puanıyla Dışişleri Bakanlığına yerleştirildim.İstenen evrakları teslim ettim,güvenlik soruşturması sonucu biz sizi arayacağız dediler.Bu göreve başlamamıdır?Ayrıca ben öğretmenim,bu sene girmiş olduğum öğretmenlik kpss puanım atanmama yeterli olacak gibi görünüyor,eğer öğretmenliğe atanırsam bir sorun olur mu,bakanlık nezdinde yapmam gereken birşey olacak mı?Öğretmenliğe sorunsuz bir şekilde başlayabilirmiyim?Ya da bakanlık öğretmen atamasından önce çağırırsa,gidip başlarsam,öğretmenlik atamam gerçekleşirse,istifa edip öğretmenliğe gidebilirmiyim?Ya da bakanlıkta çağırdığında hiç başlamayıp öğretmenlik atamasını bekleyip gidersem bir sorun olur mu?Bu konularda beni aydınlatırsanız sevinirim.Şimdiden teşekkür ederim saygılarımla…

 178. Beyazıt Söylemez Diyor ki:

  Ben 05.08.2014 atamasında atandım. Dil eğitimine ya da çalışmaya başlama şartı olmaksızın Eylül’de maaşım yatacak mı?

 179. velvet revolver Diyor ki:

  merhaba.dil puanım 87.5. matematikçiyim aynı zamanda mebde öğretmenim.atandığım kurumda yüksek lisans yaparsam eğer senet imzalama durumum olurmu acaba.ayrıca atandığım kurumda yüksek lisans yapma ihtimalim nekadar olur.memurluktan istifa etmeden kazandıgım program için senet imzalayıp imzalamayacağımı öğrenebilirmiyim.kısacası senet için kefil bulmam mümkün değil budurumda öyp nin benim için anlamı nedir

 180. kadirk Diyor ki:

  Yüksek lisansımı atandığım üniversite adına başka bir üniversitede yapmakta olan ÖYP araştırma görevlisiyim. Yüksek lisans eğitimi almak için yerleştirildiğim üniversitede atandığım bölümün doktorası yok idi ama bu sene açıldı. Seneye yüksek lisansım bitiyor. Eğitimimi aldığım üniversitede doktora eğitimine direk başvurabilir miyim yoksa tekrardan merkezi yerleştirme yapılmasını mı beklemem lazım? İkinci sorum Ales puanım geçerliliğini bu sene sonunda yitirecek doktora eğitimi için tekrar sınava girmek zorunda mıyım yoksa atandığım ÖYP puanını kullanabilir miyim?

 181. gül Diyor ki:

  iyi günler benim sorum özlük hakları ve ödeneklerle ilgili atanmıs oldugum unıversıtede bunlarla ılgılı sorulara yanıt bulamıyorum. bırsdey sormak ıstedıgımde herkes bırbırının yuzune bakıyor ve kımse cevap vermek ıstemıyor. atandıgım unıversıtede lısans ustu egıtıme baslıyacagım dıl puanı sorunum yok. egıtım amaclı katılmak ıstedıgım kongre sempozyum vs.. ıcın basvurdugumda bana sadece yol yardımımı olacak yada kırtasıye yardımı nasıl alacagım talep formu vs..bızde bırsey yok der havasında buradakı gorevlıler kacamak cevap verıyorlar hep kısacası odenek kullanma hakımızı resmı olarak takıp etmek ve almak ıcın nasıl bır yol ızlerelıyımm ıyı gunler kıolay gelsın…

 182. SERHAT Diyor ki:

  slm ben Türkiyede lisans mezunuyum.evlilik sonrasi suan VIYANADA ikamet ediyorum ve suan almanca dil kursu yapiyorum.yeteli seviyede ögrendigimde arastirma görevlisi olmak adina basvuruda bulunacagim insallah.Merak ettigim su ki ben orada arastirma görevlisi olarak baslasam ama burada yüksek lisans yapabilir miyim.ve o esnada arastirma görevlisi ücretimi alabilir miyim?

 183. Emre Diyor ki:

  Merhaba. Ben bir öğretmenim ve eşim(nasipse) bir ilde öyp’ye başladı. Eş özrü tayinini,atanıp kadrosunun bulunduğu yere göre mi yapabilirim yoksa 35. madde ile görevlendirildiği ile mi? Teşekkür ederim.

 184. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @Emre
  Öncelikle hayırlı olsun. İnşallah herşey beklediğiniz şekilde olur.
  Emre Bey, 35. madde ile atandığı yerde yüksek lisans ve doktora boyunca ortalama 7 sene kalacağını düşünürsek 35.madde ile atandığı yere tayin çıkarmanızı öneririm.

 185. victor82 Diyor ki:

  ÖYP ile atanan birinin evli(ve çocuklu) olması maaşını nasıl etkiliyor, bilen var mıdır? Lisansüstü eğitim tamamlandığında araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam edilebiliyor mu?

 186. akademikpersonel.org Diyor ki:

  Evli iseniz ve çocuk da varsa 230 tl fazla alırsınız. Ver doktora bitince dr. arş. gör. olarak yrd. doç. kadrosu beklersiniz.

 187. ebru alsan Diyor ki:

  Iyi çalışmalar 2547 /35.maddenin (tazminat ve zorunlu hizmet) kaldırılması için torba yasada görüşüldüğü dogru mu evet ise ne asamada bilginiz var mi simdiden cok tesekkurler

 188. özlem Diyor ki:

  Merhabalar,
  ÖYP ile atanma olduktan sonra tayin isteme durumumuz oluyor mu?
  Oluyor ise kaç yıl sonra olur ?
  Teşekkürler..

 189. akademikpersonel.org Diyor ki:

  Akademik kadrolarda tayin hakkı maalesef bulunmuyor.

 190. Nagihan Diyor ki:

  Merhaba ben ÖYP kadrosundan atanmış bir araştırma görevlisiyim.yabancı dil eğitimi için atandığım üniversiteden başka bir üniversiteye yaklaşık 6 aylığına görevlendirildim. Ancak ne yol ne yemek ne de kalacak yer için herhangi bir harcırah almadım. Eğer eğer kamu görevlisi olarak atanmışsam hangi yasaya göre ya da hangi gerekçe ile bu haklarımı alamadığımı merak ediyorum. Bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim, teşekkürler.

 191. akademikpersonel.org Diyor ki:

  Evet ne yazık ki yolluksuz yevmiyesiz gidiyoruz dil kursuna.

 192. Oyun Kuzusu Diyor ki:

  Öğretim üyesi maaşlarına zam yapılacağı söylendi fakat ortada halen somut bir şey yok.

 193. Cuma Diyor ki:

  mrb*Ben MEB de öğretmen olarak çalışıyorum.ÖYP ile bir yere yerleştirldik diyelim yüksek lisans ve doktoradan sonrası garantimi değilse tekrar MEB e dönebiliyormuyuz?

 194. hasan Diyor ki:

  MERHABA..bir önceki öyp ye basvurdum… fizik mühendisliği kadrosu yüksek lisans şartı istiyodu ben ise fizikte doktora yapıyordum..öyp ye ilk kez basvurdugum pek bilgim yoktu onun için aradım ve ankarda üniversite basvur dedi bende ikinci sıraya yazdım.. sonra sonuçlar açıklanınca bende yaklaşık bi on puan aşagıda biri yerleşti ilk uyan kadroyada yerleşemedim bu yüzden.. sistem yüksek lisans şartını sağlamadığımdan direk atmış… sormak istediğim şey aralıkta bu durumda puanınmda %10 eksilme olacak mı

 195. MERVE K Diyor ki:

  Öyp Başvurularını nereden takıp edebilirim.2015 in tercihleri ne zaman olacak?

 196. Şukufe Diyor ki:

  2013 sonrası yerleştirilen ÖYPlilerin ödenekleri bütçe! yetersizliği sebebi ile ödenmemektedir diye açıklama yaptı maliye bakanlığı. bu koşullarda ÖYP’nin avantajı ne oluyor?

 197. isa Diyor ki:

  merhabalar.ben öğretmenim eşim de öyp kapsamında arastırma görevlisi.yuksek lısansını tamamladıktan sonra kadrosunun bulundugu unıversitede doktora programı olmadığı için baska bır unıversıteye 39.md ile görevlendirildi ve 3(üç) ay gecmesıne ragmen 35 md. yazısı yök tarafından gönderilmedi.mevcut 39. md ile subat 2015 es durumu tayın donemınde tercıh yapabılır mıyım yoksa 35. md. beklememiz mı gerekiyor.emsaller var ise hangi yolu secmıslerdir.tşk ederim.

 198. Özge Diyor ki:

  Arastırma görevlisi sitenin icinde bir yerde 2350 tl bır yerde 3200 tl yazıyor hangisi dogru?

 199. kayhan Diyor ki:

  Ben 9 aralıkta göreve başladım 15 aralıkta bir maaş ve 6 günlük extra aldım. Ay başında geliştirme ödeneği alır miyim yoksa şubat başına mi sarkar ?

 200. haydar Diyor ki:

  Aralik atamalari icin kadrolar ne zaman aciklanacak acaba, bilgisi olan var mi?

 201. STORM Diyor ki:

  öyp kapsamındaki bir okutman kredi çekmek isterse çekebilirmi kurum çalıştıgı unıversıte,bodro verebilirmi?tesekkurler

 202. Johhny Cash Diyor ki:

  Merhabalar. Ben Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisiyim. 30 Aralıkta yapılacak tercihlerde olası bir atanma durumumda öğrenciliğimin durumu ne olur? İngilizce sınavından bu zamana kadar aldığım en yüksek puan 63.75 yani benim 65 barajını geçmem için ingilizce eğitimine de tabi tutulmam ve devam eden öğrenciliğim vs. gibi şartlar atanma durumumda görevimi nasıl etkiler. Bir de tabi atanacağım şehrin Doğu’da olduğunu göz önünde bulundurursak bunların ışığında ne yapmam gerekir? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim. Çalışmalarınızın devamını dilerim.

 203. serkan Diyor ki:

  Öyplilere eş durumundan atanma hakkı geldiği söyleniyor. Bu durum doğru mudur? Kimleri ve hangi durumları kapsıyor bilgisi olan varmı?

 204. blabla Diyor ki:

  “”Aralık 2014’e göre bekar bir Araştırma görevlisi maaşı 3.200 tl’dir. “”
  Evli-bekar farkediyor mu?

 205. Mehveş Diyor ki:

  Öyp eş durumu ataması nasıl oluyor? Yüksek lisans ve doktoramı bitirdikten sonra zorunlu hizmetimi eşimin bulunduğu yerde yerime getirebilirmiyin yani tayin olabilirmiyim? Eşim savcı bu arada hangimiz hangimize tabi olur?

 206. akademikpersonel.org Diyor ki:

  Onun sizin yanınıza gelmesi daha kolay olucaktır. Eş durumu ataması biraz sıkıntılı bir iş ÖYP’de.

 207. mdr Diyor ki:

  Merhaba
  OYP den atamam gerçekleşti.Eş durumundan başka bir üniversiteye tayinimi alabilir miyim. 13 Kasım itibari ile yapılan kanun değişikliğine göre:
  “MADDE 26- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasına, birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
  “Bu mecburi hizmet başka yükseköğretim kurumlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilemez.”
  DEĞİŞİKLİK
  Görüşülmekte olan 615 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 26 ncı maddesi ile, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen cümleye “Bu mecburi hizmet” ibaresinden sonra gelmek üzere “,eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere” ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.”
  değişikliği yapılmış.

 208. akademikpersonel.org Diyor ki:

  Merhaba, öncelikle diğer üniversiteyi kazanacaksınız sonra atandığıız yerden muvafakat alacaksınız. Eş durumu tayin yok o yazdığınız madde sadece senet aktarımı için.

 209. fizyotrpst. Diyor ki:

  mrb son atamalara baktğmda öyp puanım atanmam için yetiyor ancak yds den 50 nin altında aldım bunu ales ve mezuniyet puanım telafi ediyor atandktan sonra yds den 50 puanı geçmem gerekiyor mu

 210. yağmur Diyor ki:

  hocam benim dil puanı 63.75…dil eğitimine gittiğimde ilk 6 ay 65 alamadım diyelim o zaman kadromun olduğu üniversiteye gidip araştırma görevlisi olarak çalışacağım ve hakkım olan kalan 1 buçuk yılda geçmeye çalışacağım yine geçemedim diyelim o zaman sadece ilişiğim mi kesiliyor yoksa imzaladığım senedi de ödüyor muyum? senet ödeniyorsa sadece senet mi ödeniyor yoksa öypden atıldığım için senetle birlikte 2 yıl boyunca o aldığım bütün maaşları geri mi veriyorum…hocam acil cevaplanması lazım lütfen..

 211. younkorean Diyor ki:

  2014 Aralık da x uniye atandım ama öncesinde y üni de yuksek lisans tez aşamasındaydım ve y üni de okurken TÜBİTAK yüksek lisans bursu alıyordum. Şimdi atandığım üni ye bu tezimi kabul ettirmek istiyorum. Okul kabul edeceğini söyledi . Ama süreç nasıl işliyor ne yapmalıyım ?Bir de kazandığım üni ile yüksek yaptığım ünide bölüm aynı ama ana bilim dalları farklı yök bir sorun eder mi? Ne yapmalıyım? Bu yüksek lisansımı kabul ettrimek istiyorum yoksa TÜBİTAK a tazminat ödemek zorundayım.

 212. Albr Diyor ki:

  Esım 2013 yılında oyp ıle yerlestıgı unıversıtesınden benım calıstıgım unuversıteye gecmek ıcın muvaffakat ıstedı ancak alamadı (ılanı kazandıgı halde). Sonucta yuklu bır mıktar odeme yapmak durumunda kaldık. Sımdı degısıklık yapılan es durumu maddesı ıle bırlıkte gerıye donuk dava acabılmemız ve hak talep edebılmemız mumkun mudur?

 213. diren Diyor ki:

  Merhabalar;
  yorumları okudum fakat kafam cok karıştı.OYP ile atanırsam bir yıl içinde dil sınavından 50 almam gerekıyor ve ben bu 50 yı aldıgım takdırde tekrar sınava gırıp 65 puanı yapmak zorunda mıyım. ve dıyelım kı 65 ı alamadım ve kurum ile ilişkim kesıldı pekı sonrasında o zamana kadar almıs bulundugum toplam maası tekrar odemem mı gerekıyor.

 214. Anderson Morris Diyor ki:

  Sevgili kredi Başvuru
  Biz açık altındaki bireylerin firmaların ve şirketlere kredi vermek ve
  anlaşılabilir terimler ve durumları hakkında da kısa ve uzun işletmek
  % 2 çok düşük faiz oranı vadeli krediler. Eğer olacak önce bunu
  Bu kredi için başvurabilirler, ben doldurmak ve bu dönmek istiyorum
  Eğer hak eğer tamam doldurulmuş başvuru formu aşağıda bilmek
  Bu kredi için ..

  Bu teklif her ciddi fikirli açıldı lütfen unutmayın
  çözmek için bir kredi almak isteyen bireyler, firmalar ve şirketler
  Yeni iş kurmak gibi mali sorunlar,
  yeniden kurulması eskileri ya da ameliyat bu firmanın itibaren borç ödeme vb
  24 saat hizmet ve biz müşterilerimize en iyi hizmeti vermek için
  biz en iyi şekilde nasıl yapılacağını biliyorum hepsi bu.

  Bu mesaj bizim masada sizi ulaşıyor sen, biz bildirmek için
  Her zaman ne kadar şimdiye kadar finansal yardım hizmetinizde ki sen olabilir
  senin elde ilgilenen varsa biz you.So için her zaman buradayız, ihtiyaç
  Bu firmadan bir kredi, lütfen aşağıdaki başvuru formunu doldurarak ve göndermek
  Bize e-posta yoluyla.

  Biz şu krediler kategorisini sunuyoruz;

  * Bireysel Kredi
  * İşletme Kredisi
  * Borç Konsolidasyon Kredi.

  KREDİ İÇİN GEREKLİ MİKTARI :.
  KREDİ VE AMACI :.
  KREDİ SÜRESİ :.
  TAM İSİMLER :.
  ADRES :.
  TELEFON NUMARASI :.
  SEX :.
  MEDENİ DURUM :.
  YAŞ :.
  MESLEK:
  AYLIK GELİR:
  ÜLKE:

  Tüm bilgiler kesinlikle gizli tutulacak ve sadece kullanılacak
  Amaç hangi istenmiştir olduğu. NOT: Biz bekliyor olacaktır
  en kısa sürede bu mesajı almak gibi yanıt. Sizin için teşekkürler
  anlayış ve işbirliği.

  Saygılarımla.
  Mr.Anderson.

 215. asli Diyor ki:

  Uni.3 Sınıftayim. Ortalamam suan için güzel. Oyp için araştırma yapıyorum ve kafama ufak bir soru takıldı. Ales e girmem gerektiğini ve yüzde 50 etkili olduğunu öğrendim yine aynı şekilde yüzde 35 ortalamam etkili oluyormus birde Yds şart var elbette. Oyp yerlesebilmek için yds sınavına illaki 3. Ya da 4.sinifta mi girmem gerekli yoksa mezun olduktan sonra 2-3sene sonra girsem tercih yapabilme olanagim olacak mı?

 216. BERKAN Diyor ki:

  Merhabalar, “yüksek lisans yapıyor olmak” şartı ile bir üniversitenin maliye bölümüne atandım ve baska br üniversitede haliyle yüksek lisansim devam ediyor. Ayrıca atandığım üniversitede maliye Bölümü Yüksek lisansı bulunmuyor. Ama fakülte yönetimi bana iktisatta yüksek lisans yaptırmak istiyor ve bunun için de yök kurulundan yazı alması lazım. Bu da uzun sürüyormuş.O zaman da ben bir dönem kaybedecegim. Şimdi benim sormak istediğim, bu bölüm değişikliği konusunda benim talebim olmasa da yönetim bu süreci başlatabilir mi?? Ayrıca atandığım universitede bölümümün yüksek lisans programı olmadığı için 35.madde ile görevlendirilme dilekcesi versem dekanlık yine de bunu kabul etmeyebilir mi???

 217. Louis Anderson Diyor ki:

  Louis Anderson Finans gelip ve deneyim farkı

  Biz bir kayıtlı şirket, acilen maddi yardıma ihtiyaç olanlara borç para, ve çünkü düşük kredi puanı bankalardan kredi reddedildi olanlara, İş kredi, Eğitim Kredisi, Araç Kredisi, Ev Kredisi, Şirket Kredi (vb) ya da kötü borçları veya faturaları ödemek istiyorum, ya da sahte para borç veren tarafından daha önce kandırdı edilmiştir? % 2 çok düşük faiz oranı ile kredi vermek doğru yerde şimdi, güvenilir Louis Anderson Finans olan Tebrikler fazla bilgi ve sorularınız firmamız e yoluyla bize ulaşın için tüm sorunlara bir son vermek için geldi – Posta: louisandersonfinance@gmail.com
  (* Bireysel Krediler İşletme Kredileri (Güvenli ve Teminatsız)

  Aşağıda bu bilgileri doldurup bize geri göndermek için tavsiye vardır.

  Başvuru Of bilgileri:
  =======================

  Adı: ………………………………………… ………………..

  Adres: ………………………………………… …. ………….

  Uyruk: ………………………………………… …

  Ülke: …………………. Eyalet: Şehir ……………….: … ….

  Posta / Kod: …………………. Telefon: …………………. . Faks: …

  Doğum Tarihi: …………………. Cinsiyet: ………………….

  Durum: ……….. Meslek:. ………………………..

  Talep edilen miktar: ………………… deyişle ………………..

  Kredi için Amaç: ………………………………………. …….

  kredi miktarı ……………………………………….. . …… …….

  İngilizce anlıyor musun? ……………………………………

  Aylık geliri: ……………………………………….. …………

  Krediler / Süre: ………………………………………. ……

  Ben (Bay / Bayan) …………………………………….. …. burada
  Benim hakkımda Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.

  Tarih: …………………… 2015

  Saygılarımızla,

  Bay. Louis Anderson

  Hızlı krediler sunuyoruz.
  ===================================
  gelip ve deneyim farkı
  louisandersonfinance@gmail.com

 218. deniz Diyor ki:

  hocam merabalar. aralık oyp de adıyaman üni.yi kazandım meb de öğretmenim. fakat hala muvaffakatım yetişmedi ve dil puanı 65 altı olanlar için dil kursları tercihleri başladı. üni yi aradım sizi henüz göreve başlatamadığımız için dil kursu tercihini yapmayın dediler. siz ne dersiniz.. ACİLL…

 219. mr kelvin Diyor ki:

  Merhaba,
  Bu Susan James, bir özel borç veren kredi kamuoyunu bilgilendirmek için bir mali fırsat herkese açık herhangi bir mali yardıma ihtiyaç olduğunu. Biz kredi vermek% 3 faiz oranında hüküm ve bireyler, işletmeler ve açık ve anlaşılır bir şirketlerin koşulları altında bulunmaktadır. E-posta USA Today (happyloanlink@outlook.com)

 220. jones anita Diyor ki:

  Merhaba,
  Bu Bayan Anita, özel bir kredi borç veren herhangi bir mali yardıma ihtiyacı herkes için bir mali fırsat açmak olan genel kamuoyunu bilgilendirmektir. Biz açık ve anlaşılır terimler ve durumu altında bir bireyler, firmalar ve şirketler% 2 faiz oranı kredi vermek. e-posta ile bugün bize: (jonesanita48@gmail.com)

 221. James Bond Diyor ki:

  Öğretim görevlilerinin MYO’da çalışma saatleri nedir ve hangi kanuna göre düzenlenmektedir?

  Bir başka MYO’da görevli öğretim görevlisi başka bir ildeki öğretim görevlisi kadrosuna hangi yollarla geçebilmetedir?

 222. nihat Diyor ki:

  Merhaba, öypliyken (6 aylık) a grubu memurluk kadrosuna hak kazandım. üniversitemden muvafakat alamadığım takdirde istifa edersem 6 ay bekklemem gerekir mi?(Kısacası 2914 2547’den 657’ye geçişin prosedürü nedir?)

 223. detlev jonas Diyor ki:

  Merhaba,

  Eğer bir işletme kredisi, bireysel kredi vb, ev kredisi, araba kredisi, öğrenci kredileri, borç konsolidasyonu kredileri, teminatsız kredi, girişim sermayesi arıyoruz … ya da bir banka ya da bir veya herhangi bir finans kurumu tarafından bir kredi reddetti edilmiştir başka bir neden. Eğer kredi çözümleri için doğru yerdesiniz! Ben bir düşük faiz oranı ve% 3 uygun faiz oranı şirketlerin ve bireylerin kredi vermek, özel borç veren duyuyorum. E-posta yoluyla bize ulaşın: detlevjonasfunds@outlook.com

  Kredi başvuru formu.

  Adınız Soyadınız:
  adres:
  ülke:
  Devlet:
  Kredi Tutarı:
  seks:
  Kredi Süre:
  Telefon Numarası:
  Faks:
  Aylık Geliri:
  Belirli tarih kredi gerekir:

  NOT: Bize devam etmek için bu gereklidir
  işlem krediyi onayladı.

  selamlar
  Bay Detlev JONAS

 224. Gilber Timon Diyor ki:

  Merhaba,

  Eğer faturaları ödemek veya başka bir nedenle acil kredi ihtiyacınız var mı? Evet fazla ayrıntı ve meşru kredi teklifi için gilberfinancial19@hotmail.com şimdi bize başvurun.

  Teşekkür Ederim.
  Mr.Gilbert Timon

 225. tom Diyor ki:

  Kredi yatırım şirketi tomcyril Hoşgeldiniz
  (All Your Mali İhtiyaçları için Kişiselleştirilmiş Servisi)
  Biz, Libral Yatırım Şirketi Sağlayıcıları kredi sunuyor
  % 2 çok düşük faiz oranı, biz Kişisel sunuyoruz
  krediler, Borç Konsolidasyon Kredi, Girişim Sermayesi,
  İşletme Kredisi, Eğitim Kredisi, Konut Kredisi, ve
  Herhangi bir nedenle ve acil ihtiyaçlar için kredi !. birlikte
  30 yıl azami süresi.
  Eğer banka tarafından geri çevirdi mı? sen
  Kötü bir kredi var? Eğer ödenmemiş faturaları var mı? Sen misin
  borç? Bir iş kurmak gerekir mi? hayır Endişe
  Biz burada daha size düşük faizli kredi sunmak için.
  Bizim kredi $ arasında değişmektedir 5000-USD (Beş Bin ABD
  dolar)
  50 $ 000,000.00. (Elli Milyon ABD Doları). Ayrıca Biz
  ABD DOLAR EURO ve sterlin cinsinden kredi !!
  BU E-POSTA İLE GÖNDERİLECEK: tomcyrilinvestment@gmail.com

  KREDİ burs başvurularını FORMU
  =====================

  ADI:
  Yaş:
  CİNSİYET:
  MEDENİ STATUSl:
  MESLEK:
  GELİR AYLIK:
  KREDİ MİKTARI:
  KREDİ SÜRESİ:

  Saygılar.
             TOM

 226. Elitok Diyor ki:

  Burada yapılan yorumları okuyunca aklım karıştı.Benim YDS puanım 62.5. Şimdi 6 aylık yabancı dil kursundan sonra 2 yıl içinde 65 ve üstü almam gerekiyor.Fakat alamadım diyeyim. Benim bildiğim;o zaman sadece kadro ile ilişiğim kesiliyor ve senedi ödemiyorum. Ama bu yorumları okuyunca herkes farklı söylemiş.” kurstan sonra 65 ve üstü alamazsak senet ödenecek yazılmış ” Tam bi açıklama yaparsanız seviniriz…

 227. funda Diyor ki:

  Siteniz icin tesekkur ederim.ben bir sey sormak istiyorum.yds den 65 ve uzeri alsak dahi dil egitimi alabiliyor muyuz?ben almak istiyorum da.

 228. Anka Diyor ki:

  Merhaba. Öncelikle yardımlarınız için teşekkür ederim.Ben lisans ve yüksek lisans eğitimimi farklı üniversitelerin farklı bölümlerinde tamamladım. Ancak ikisininde bağlı olduğu fakülte aynı. Yani İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi. lisans eğitimimi kamu yönetimi alanında, yüksek lisansımı ise kalkınma iktisadı alanında tamamladım.ÖYP ile atanırsam yeniden yüksek lisans yapacakmıyım yoksa doğrudan doktoradan mı başlayacağım. Ayrıca bankacılık ve finans üzerine mesleki tecrübem var. Bu tecrübem ÖYP de dikkate alınacakmı?

 229. williams loans Diyor ki:

  ACİL KREDİ TEKLİF HEMEN BAŞVUR.
  Merhaba,
  Benim adım ben evli, ben var, Carlifornia ABD duyuyorum, Bayan Vicky ise
  son 5 aydır gerçek bir kredi şirketi arıyor ve
  Tüm ben onlara güven bana yapılan dolandırıcılığı demet ve sonunda var
  Günün, hepsi, karşılığında hiçbir şey vermeden paramı aldı
  umudum, kayboldu i karıştı ve sinirli, ben bunu bulmak çok
  Ailemi beslemek için zor, ben ilgisi var istemedim
  internet üzerinden kredi şirketleri ile, bu yüzden bir miktar para ödünç gitti
  arkadaşım, o, ben ne olduğunu tüm söyledim ve o bana yardımcı olabilir dedi
  O kredinin herhangi bir miktar ile bana yardımcı olabilir bir kredi şirketi bilir
  o sadece bir var ki,% 2 gibi çok düşük bir faiz oranı ile bana göre gerekli
  onlardan kredi, o kredi için başvuruda nasıl beni yönetti, ben yaptım
  o bana, tıpkı ben Email onlarla uygulanan: (williamsloans14@gmail.com) i asla inanmadım ama denedim ve benim
  En büyük sürpriz ben 24 saat içinde kredi var, ben inanamadım,
  ben tekrar mutlu ve zengin duyuyorum ve ben böyle kredinin Tanrıya teşekkür ediyorum
  Bu gibi şirketlerin hala tüm yerler üzerinde bu dolandırıcılığı üzerine mevcut
  Ben herkesin orada tavsiye gitmek için kredi ihtiyacı olan kim lütfen
  (Williamsloans14@gmail.com) onlar size başarısız ve asla
  benimki gibi hayatınızı değiştirmek zorundadır.

 230. ruben walter Diyor ki:

  Merhaba.
  Stres ve hızlı onayı olmadan kişisel ya da işletme kredisi ihtiyacınız var mı? Eğer öyleyse biz şimdi Başbakan faiz oranı kredi sunuyoruz olarak, lütfen bize ulaşın. Bizim kredi güvenli ve daha fazla bilgi ve uygulamalar için, güvenli olup, bu e-postaya cevap lütfen. (privateloaninvesment@outlook.com) gerekli ad ve miktarı.

  bize ulaşın bugün (privateloaninvesment@outlook.com)

 231. mr george west Diyor ki:

  Eğer% 3 acil kredi ihtiyacınız var mı, Sayın Süleyman Benson hoşgeldiniz? Faturalarınızı ödemek için mi?
  evet eğer Georgewestloanfim@hotmail.com de bugün bize

  KREDİ BAŞVURU FORMU AŞAĞIDAKİ DOLDURUNUZ
  Adı:
  Ülke:
  Devlet:
  Telefon Numarası:
  Yaş:
  Meslek:
  Bir Kredi olarak Gereken Tutar:
  Süre:
  Mr.George Batı

 232. nesli Diyor ki:

  öyp ile atanmakla direk ales puanı ortalama vs. ile araştırma görevlisi olarak atanmak arasındaki fark nedir ? hangisi daha iyi olur seçmemiz adına

 233. Michelle Hall Diyor ki:

  Ödemek için 1 ila 50 yıl arasında seç € 1,000,000,00 kadar bir şey ödünç * Aylık ve Yıllık arasında seçim
  geri ödemeleri Planı. * Esnek Şartlar İLETİŞİM: michelle.ent.hall@gmail.com
  TEŞEKKÜRLER.

 234. ilker Diyor ki:

  Hocam öyp ile atanan yardımcı doçent olduğu zaman maaş artışında normal yar Doç lara göre bi değişme oluyor mu Teşekkürler.

 235. Pınar Diyor ki:

  Merhaba, ben Mühendislik Fakültesi mezunuyum ancak bölümüm hem mühendislik hem de teknoloji fakültelerinde mevcut. Bu durumda Teknoloji fakültelerine de başvuru yapabilir miyim? Yoksa yanlış bilgiye mi girer?

 236. Acevedo lisa Diyor ki:

  Biz e-posta yoluyla bize ulaşın şimdi ticari ve özel amaçlar için% 2 faiz oranı @ kredi uygulamak teklif (ACEVEDOLISA44@GMAIL.COM)

 237. GERARD SANCHEZ Diyor ki:

  Biz e-posta yoluyla bize ulaşın şimdi ticari ve özel amaçlar için% 2 faiz oranı @ kredi Uygula teklif (GERARDSANCHEZLOAN@GMAIL.COM)

 238. Gizem Diyor ki:

  Merhabalar,
  ÖYP li araştırma görevlisi mecburi hizmeti bittiği takdirde, kadrosunu eş durumundan başka bir şehirdeki devlet üniversiteye taşıyabilir mi? Eger yapılabiliyorsa nasıl bir yol izlenmesi gerekir.
  teşekkürler

 239. kelvinsmith Diyor ki:

  Merhaba size% 2 düsük faiz orani ile kredi ihtiyacim var? Eger herhangi bir teminat ya da kötü kredi yok çünkü banka kredileri reddedildi mi? Banka stres yorgun musunuz? O zaman dogru yerdesiniz, bizim e-posta yoluyla bize simdi: kelvinsmith855@gmail.com

 240. peter scott Diyor ki:

  bayanlar ve nazik erkekler merhaba bu rate.kindly peterscott6858 yolu uygulamak özel bir kredi borç veren @ gmail açık ve anlaşılır terimler ve condtions içinde% 2 kredi ihtiyacı olan bireyler için mali bir fırsat açtı peter scott genel kamuoyunu bilgilendirmek .com

 241. Hatice Diyor ki:

  Merhabalar,

  ÖYP kapsamında yüksek lisansım için Ankara’ya 35. madde ile görevlendirildim. 3 ay içinde yüksek lisansım bitti ve üniversiteme geri döndüm. Kadromun bulunduğu üniversitede 2 ay kaldıktan sonra doktora için yine Ankara’da başka bir üniversiteye 35. madde ile görevlendirildim. Kadromun bulunduğu üniversite bana yolluk vermiyor. 2014’de ilk atandığımda memur olduğum için almıştım. Yük. Lisans için 35. madde görevlendirmem 2015’de oldu. Bana aynı yıl içinde 2 kez yolluk ödenmediğini söylüyorlar. En son yolluğu, kadromuzun bulunduğu üniversite öder şeklinde bir yönetmelik vardı. Bu yönetmelik değişti mi?

 242. Clement Diyor ki:

  Hocam selamlar, başlık altında şu konu net değil: Maaşlar atama gerçekleştirilip tebligat alındıktan sonra mı hesaplanmaya başlıyor; yoksa tebligatın alınmasının ardından göreve başlandıktan sonra mı? Örnek vermek gerekirse ben ayın 10’unda tebligatı alıp, ayın 17’sinde göreve başlarsam maaşım ayın 15’inde hesabıma yatırılmış olur mu; yoksa maaşımı bir sonraki ayın 15’inde önceki ay çalıştığım günlerin maaşıyla birlikte mi alırım?

 243. private lender Diyor ki:

  İyi günler
  stres olmadan kişisel veya işletme kredisi ve hızlı onay gerekiyor? bu yüzden, şimdi Başbakan faizli kredileri sunuyoruz varsa, lütfen bize ulaşın. Bizim kredi güvenli ve bir güvenli için daha fazla bilgi ve uygulamalar için, bu e-postayı yanıtlayın. (Privatelender2016@gmail.com) ve istenen isim miktarı.

  Bize ulaşın bugün (privatelender2016@gmail.com)

 244. tıbbi biyokimyacı Diyor ki:

  merhaba. ben tıp fakültesinde öyp araştırma görevlisiyim. öyp kapsamında 6 aylık dil eğitimini tamamladım ancak dili geçemediğim için doktora eğitimine başlayamadım ve zorunlu hizmetimi başlattım. atandığım üniversitede zorunlu hizmetimi yaparken döner sermaye alabilir miyim? öyp li olmam ya da başka bir engel var mıdır?

2 Gelen Bağlantılar

 1. ÖYP Başvurusu ve Askerlik Durumu | ÖYP 2014-2015 Diyor ki::

  […] Kadrosu bir Kamu Görevlisi kadrosudur (Bknz. ÖYP Özlük Hakları) ve tüm kamu görevlileri atanırken 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. 657 Sayılı […]

 2. Anonim Diyor ki::

  […] […]

Fikrini Söyle

ÖYP Puan Hesaplama

 Ales Puanı:

 Lisans Puanı:

 Dil Puanı:

ÖYP Puanınız:

Puanlarınızı Yazarken; "Nokta" Kullanınız!