Kategorilenmiş | ÖYP Gündem

   

ÖYP Nedir? YLSY Nedir? Avantajları Dezavantajları

Kategori: 09 Temmuz 2013 Ekleyen: akademikpersonel.org

Öğretim Üyesi yetiştirme Programı (ÖYP)

Ülkemizde üniversitelerin sayılarının hızla artmasına karşılık öğretim üyesi sayısı aynı hızla artamamıştır. Bu yüzden üniversitelerin öğretim üyesi /elemanı grubunun tabanını oluşturan araştırma görevlilerini yetiştirmek bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu ihtiyacı göz önünde bulunduran YÖK, uzun yıllardır Üniversitelerin kendi bünyesinde alımını yaptığı bu programı 2010 yılından sonra merkezi atama sistemine yani ÖYP usule dönüştürmüştür. Özellikle yeni kurulan üniversitelerin Öğretim Üyesi ihtiyacını karşılamak için düzenlenen bu programda yeterli yabancı dil puanı olmayan akademisyen adaylarına da fırsat verilmektedir.

ÖYP ile atanan araştırma görevlilerine çeşitli fırsatlar sunulmaktadır; yeterli yabancı dil puanı olmayan adaylar yurtiçi dil merkezlerinde 6 ay süreyle dil eğitimi görmektedir. Bu dil eğitimini başarı ile tamamlayan adaylara yine program kapsamında 6 aya kadar yurtdışında yabancı dil eğitim olanağı tanınır. Ayrıca atanan ve 65 dil barajını geçen araştırma görevlilerine projelerinde ve (kendileri ve danışmanları için) yurtdışı seminerlerine katılmaları amacıyla 20 bini Yüksek lisans eğitimine devam ederken 30 bini ise doktora eğitimi süresince olmak üzere 50 bin liralık bir ödenek ayrılmaktadır.

ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlileri, ilgili şartları sağlamaları durumunda,  yüksek lisans tez araştırma desteği ile en fazla 3 ay, doktora tez araştırma desteği ile ise en fazla 1 yıl yurtdışına gönderilebilmektedir. Burs Şartları

Program kapsamında atanan araştırma görevlileri ülkemizde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlar ve atandıkları üniversitelere Dr. araştırma görevlisi olarak geri dönerler.

Ancak araştırma görevlilerinin ilgili şartları sağlaması  ve kadrolarının bulunduğu üniversitelerin ve YÖK yürütme Kurulunun uygun bulması halinde doktora eğitimlerini 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca yurtdışında yapabilirler. Burs Şartları 2

Not: ÖYP ile YLSY birbirinden tamamen farklı 2 ayrı usuldür. YLSY MEB tarafından desteklenen bir lisansüstü eğitim bursu; ÖYP ise size yurtiçi/yurtdışı seyahat, eğitim, proje, yabancı dil desteği veren araştırma görevlisi kadrosudur.Yani ÖYP’de atandığınız zaman maaşınız başlar (dil eğitiminde olsanız bile) Maaş temmuz 2012 itibari ile net olarak 2.085 tl dir. (Bazı bölgelerimizdeki geliştirme ödeneği hariç)

Yıllara Göre ÖYP İstatistikleri

2010 Yılı
İlan sayısı: 3041
Başvuran Aday sayısı: 65.972
Yerleşen Aday sayısı: 2958
Ataması yapılan aday sayısı: 1726

2011 Yılı
İlan sayısı: 3676
Başvuran Aday sayısı: 77.895
Yerleşen Aday sayısı: 3603
Ataması yapılan aday sayısı: 2175

2012 Yılı İçin verilen Toplam Kadro Sayısı 4000
Temmuz Ayı İlan Edilen Kadro Sayısı:2272

Temmuz ayında ilan edilen kadrolardan boş kalanlar ile hiç ilan edilmeyen kadrolar 2012 yılı bitmeden ilan edilecektir.

Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme Yerleştirme (YLSY)

YLSY; Üniversitelerin öğretim elemanı ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO), T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü gibi devlet kurumlarının uzman personel ihtiyacının karşılanması amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nca verilen resmi burstur.

YLSY adayları öncelikli olarak -her sene üniversitelerin ve kurumların ihtiyaçlarına göre güncellenerek yayınlanan- kılavuzda yer alan bir üniversite ya da kurumun kadrosuna yerleştirilmek için başvuruda bulunurlar (Başvuru koşulları, yerleştirme öncesi yayınlanan kılavuzda ayrıntılı olarak belirtilmektedir). Adayların seçilmesi ve kadrolara yerleştirilmesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilir. Yerleştirme işlemi için başvuran adayların bölümlerine uygun olan ALES puanları (SAY, SÖZ, EA) esas alınır ve geçerlilik süresi dahilindeki en yüksek puanları yerleştirmede dikkate alınır. Yerleştirmesi yapılan bursiyer adayları kendilerinden istenilen diğer evrak işlemleri yapılana kadar aday bursiyer durumundadırlar. Gerekli tüm işlemlerini yapan adaylar artık YLSY kapsamında resmi burslu statüsündedirler ve yurtdışında eğitim aldıktan sonra Türkiye’ye döndüklerinde çalışacakları kurumların kadrolarına yerleştirmeleri yapılmış durumdadırlar. Bursiyerler, bursu kazanmadan önce bir işte çalışıyorlarsa yurtiçinde ya da yurtdışında öğrenimlerine başlamadan önce istifa etmeleri gerekmektedir.

TPAO, TCDD ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü gibi devlet kurumları adına burs kazanan adayların eğitimleri sadece yüksek lisansı kapsamaktadır. Üniversiteler adına burs kazanan adayların eğitimleriyse yüksek lisans ve doktorayı kapsamaktadır.

Verilen burs karşılıklı olup, bursiyerlerin yurtiçinde aldıkları dil eğitiminin süresi kadar; yurtdışında eğitim aldıkları sürenin ise iki katı kadar zorunlu hizmet yükümlülükleri bulunmaktadır.

Yıllara Göre YLSY İstatistikleri:

2010:
Başvuran aday sayısı: 4284
Kontenjan: 1199
Yerleşen aday sayısı: 1048
Boş kalan kontenjan: 151
Yerleştirme yapılacak program sayısı:    817
Yerleştirme yapılan program sayısı:    741
Yerleştirme yapılmayan program sayısı: 76

2011
Yerleştirme işlemine, 2.574 aday başvurmuş, 477 aday yerleşmiştir.

2012 İçin;
Toplam 1475 adet lisansüstü öğrenim bursu verilecektir.*
MEB Tarafından Yükseköğretim kurumları adına 1000, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO) adına 116, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü adına 109, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü adına 21, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına 26, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına 200, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) adına 3 olmak üzere toplam 1475 adet lisansüstü bursu tahsis edilmiştir.

ÖYP ve YLSY Başvuru Özellikleri

YLSY Başvurusu Yapmak İçin 10 TL Ücret ödemeniz gerekmektedir. ÖYP başvurularında ise bir ücret ödenmez.

——————————–

ÖYP Başvurusunda Lisans mezuniyet ortalamasının %25’i ALES puanının %60’ı ve varsa yabancı dil puanının %15’i oranlanarak ÖYP puanı oluşturulur ve tercih yapılır. 4’lük ve 100’lük sistemler arasındaki puan dönüşümlerinin YÖK çevrimine göre yapılması esastır.

YLSY’de ise sadece ALES puanına göre yerleştirme yapılır.

——————————–

ÖYP’ye başvuru yapmak için bir mezuniyet ortalaması barajı bulunmamaktadır, mezun olmak yeterlidir. Ancak mezuniyet notu ne kadar yüksekse ortalamaya katkısı o kadar çok olacaktır.

YLSY’de ise Lisans veya yüksek lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması “4 üzerinden 2.75”, “10 üzerinden 7,00″, “100 üzerinden 70,00″ veya daha yukarı olma şartı vardır. (Not sistemleri arasındaki dönüştürme kesinlikle kabul edilmeyecek ve mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas alınacaktır.).

———————————-

ÖYP’ye başvuruda bulunmak için 35 yaşından gün almamış olmanız gerekmektedir.

YLSY’de ise;
Başvuruya esas doğum tarihinin:
Bayan adaylar için 1984 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olması gerekir.
Erkek adaylar için 1986 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olması gerekir. (alanı ile ilgili tezli veya tezsiz) yüksek lisans derecesine sahip olanlar veya askerliğini yapmış erkek adaylar için 1984 ve sonraki yıllarda doğmuş olması) esas alınacaktır.

———————————-

YLSY İle “yurtdışında” yüksek lisans ve doktora yapar ve ülkeye döndüğünüzdeyse yerleştirildiğiniz üniversitede Arş. Gör. Dr.; kurumda ise uzman olarak işe başlarsınız. Zorunlu hizmetiniz ise yurtdışında eğitim aldığınız için yurtdışında kaldığınız sürenin iki katıdır.

ÖYP’de İse “Yurtiçindeki” devlet üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora yapar ve yine Arş. Gör. Dr. olarak atandığınız üniversitede göreve başlarsınız. Zorunlu hizmetiniz eğitim süreniz ile bire bir olacaktır. Yurtdışında bulunduğunuz sürelerin mecburi hizmeti ise yurtdışında kaldığınız sürenin iki katı olarak hesaplanır.

———————————-

İki programda da yurtiçi dil eğitimi 6 aydır. ÖYP’de normal maaşınızı alırken YLSY’de 600 tl burs alırsınız. ÖYP’de bir yıl içinde yabancı dil sınavlarından 50’i iki yıl içinde de 65’i geçmeniz gereklidir aksi taktirde kadro ile ilişiğiniz kesilecektir.

Ayrıca YLSY’de;
Yurt dışında lisansüstü öğrenim yapmaya hak kazanan ve öğrenim görecekleri ülkelerdeki üniversitelerce istenen yeterli yabancı dil puanına (TOEFL’dan 80, IELTS’den 6, DAFT’dan C2) sahip olmayan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının işbirliğinde yurt içinde açılacak olan yabancı dil kurslarına alınacaklardır. Yurt içi dil kursu süresi 6 aydır Yurt içi ve yurt dışı dil kursu toplamı 1 yıldır. Bu süre içerisinde yeterli yabancı dil puanını alamayanlara 6 aya kadar ek süre verilebilir.
Öğrencilerin, yabancı dil seviye tespit sınav sonucunda aldıkları puanlara göre yurt içinde kurlar halinde düzenlenecek olan yabancı dil kurslarına devam etmeleri ve kur sonunda sınavlara katılmaları gerekmektedir.

———————————-

ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazandığı halde göreve başlamayanlar, göreve başladıktan sonra istifa edenler, kendilerine avantaj sağlamak amacıyla yanlış beyan vererek ataması yapılmayanlar ile halen ÖYP araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların yeniden ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurmaları halinde ÖYP puanları 1 yıl süreyle % 10 oranında düşürülür.

YLSY’de İse Yerleştirmeniz yapıldıktan bir sonraki aşama evrak ve senet teslimi aşamasıdır. Eğer siz bu aşamada evraklarınızı ve senedinizi teslim etmişseniz ve bu teslimattan sonra gitmekten vazgeçiyorsanız bir sonraki sene başvuru hakkınız olmaz. Ama bu evrak ve senet teslimini yapmamışsanız, sadece yerleştirmeniz olmuşsa vazgeçebilirsiniz. Bu durumda bir sonraki sene başvuru hakkını kaybetmeniz söz konusu olmaz, yeniden başvurabilirsiniz. Önemli olan evrak ve senet tesliminden önce mi sonra mı vazgeçtiğinizdir.

———————————-

Önemli Not 1; ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlisi, atandığı günden itibaren, maaşa hak kazanır, emekliliği, özlük hakları işlemeye başlar, herhangi bir amaçla yurtdışına gitse dahi hem maaşını almaya devam eder, hem bursunu alır.
YLSY ile yurtdışına giden bir kişi öğrenci statüsündedir. Eğitimini tamamlayıp bir kadroya atanmakla geçen sürede kendisine burs hariç bir maaş bağlanmaz, özlük/emeklilik hakları başlamaz.

Önemli Not 2; Her iki programda da yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerinizde Taahhütname ve Kefaletname Senedi imzalamak zorundasınız. İstifa ve başarısızlık durumlarında ise söz konusu senet hükümlülüğünü yerine getirmek zorundasınızdır.

Önemli Not 3; Ayrıca bu senet sadece bu iki usulde değil akademik kadroda olan tüm öğretim elemanları için geçerlidir.

Önemli Not 4; Öğretim Üyeliğine atanmak için bazı belli şartlar olduğundan, doktora eğitiminizi ne şekilde (Yurtiçi, yurtdışı, öyp, ylsy vb) tamamlarsanız tamamlayın yardımcı doçent olarak atanmak için üniversitelerin ilgili şartlarını sağlamanız, kadro ilanına başvurmanız ve kazanmanız gerekmektedir.

ÖYP ve diğer Akademik Kadro konularında aradıklarınızı bulabilmek ve sorularınıza daha hızlı cevap alabilmek lütfen AKADEMİK PERSONEL FORUMUNU kullanınız.

352 Bu Gönderi İçin Yapılan Yorumlar

 1. abdullah ateş Diyor ki:

  yas sınırının kalkması ıle ılgılı bır calısma varmı?bılgılendırırsenız cok sevınırım

 2. Yönetici Diyor ki:

  Hocam bu konuyu sorduk, yaş sınırı kalkarsa kurumlararsı geçiş yapılır kötüye kullanılır dediler.

 3. ilkay Diyor ki:

  OYP ye doktora bazında başvurulabilir mi? bu başvuruda yükseklisans ortalamasını kullanabilir miyiz? teşekkür ederim.

 4. Yönetici Diyor ki:

  @ ilkay
  Yüksek lisans mezunu olsanız bile ÖYP’de sadece lisans mezuniyet notu kullanılır. Yüksek lisans mezunu olmak şartı ilanlarına başvurup doktoradan devam edebilirsiniz.

 5. Betül Diyor ki:

  Tezsiz yüksek lisans yapanlar ÖYP^ye başvurabilir mi?

 6. Yönetici Diyor ki:

  @Betül
  Başvurabilirsiniz, mezun olmuşsanız eğer doktoradan devam edersiniz.

 7. gamze Diyor ki:

  sadece lisans mezunuyum başvuru hakkım var mı?

 8. Yönetici Diyor ki:

  @gamze
  ÖYP genel olarak sadece lisans mezunları içindir zaten başvurabilirsiniz.

 9. barem Diyor ki:

  ales için bir baraj var mı? üds”den 65i geçmiş olsam da 6 aylık eğitimden geçip sınava girecek miyim? ve 1.yıl dil sınavından 50 alamazsam ,2.yıl dil sınavından 65 almam mı lazım

 10. Yönetici Diyor ki:

  @barem
  ALES için 70 barajı var, BURADAN bakabilirsiniz; 65’i geçenlere yurtiçinde dil kursu verilmemektedir. Dolayısı ile tekrar geömeniz beklenmemektedir.

 11. İpek Diyor ki:

  iyı gunler.ben henuz 3. sınıfım.fakat universite de kadro istedgm icin öyp hakknda bilgilenmek istedim.fakat su zorunlu ve mecburi hizmetleri anlamadm .nelerdir?

 12. Yönetici Diyor ki:

  @İpek
  Zorunlu hizmet ile ilgili bilgileri BURADAN alabilirsiniz.

 13. başak Diyor ki:

  barem 65 diye sormuş ama ben de ona yakın bir soru sorucaktım.6 aylık eğitimden geçip sınava girmemek için üds’den en az kaç almamız lazım.benim üds puanım 58.75. bu puan yeterli mi?

 14. Yönetici Diyor ki:

  @başak
  ÖYP’de 65 dil puanının 2 yıl içinde alınması şarttır. 65’in altında ir dil puanı ile atanırsanız 6 ay kurs alırsınız ve size toplam 2 yıl süre tanınır geçmeniz için.

 15. arife arife Diyor ki:

  merhaba ben sınıf öğretmenliği mezunuyum, biz öyp de hangi alanlara başvurabiliyoruz, eğitim bilimleri olarak mı bölüm seçiyoruz, diğer seçeneklerimiz neler

 16. Yönetici Diyor ki:

  @arife arife
  Kendi bölümünüze ve Eğitim bilimleri mezunu arayan ilanlara başvurabilirsiniz.

 17. SEVİL Diyor ki:

  selam.şimdi bu sınava girmeden önce alese girmek zorundamıyız acaba?

 18. Yönetici Diyor ki:

  @ SEVİL
  ÖYP bir sınav değildir bazı sınavların oranlanması ile ÖYP puanı oluşur. Adayların ÖYP puanı (lisans genel not ortalamasının %25′i ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) ilgili alandan (bknz.) alınan puanın %60′si ve varsa yabancı dil puanının %15′i) dikkate alınarak hesaplanır.

 19. ggamze Diyor ki:

  mrb işletem mezunuym hangi alanlara başvura bilirim

 20. Yönetici Diyor ki:

  @ ggamze
  ÖYP’de sdece mezun olduğunuz alandan başvuru yapabilirsiniz.

 21. rabia çetin Diyor ki:

  yaş sınırında bir değişiklik sözkonusumu acaba hala 35 sınırmı.

 22. Yönetici Diyor ki:

  @rabia çetin
  Evet hala sınır 35’den gün almamış olmak, bir değişiklik yapılmadı.

 23. Arzu Diyor ki:

  iyi günler. başvuruların uzatıldıgını örendim cok sevindim . ben şuan kpds ve alese girmiştim .ama cok guzel deil puanlarım . ama suan üds ye basvurdum . ben öyp ye basvurmak ıcın bunlar sart deıl diye ogrendım . başvurumu yaptıktan sonra tam olarak ne olacagı konusunda aydınlatırsanız cok sevınırım .

 24. Yönetici Diyor ki:

  @ Arzu
  Uzatılan başvurlar ÖYP ile atananlar için lisansüstü eğitim başvurularıdır (ilk cümlede yazıyor). Siz aralık ayını bekleyeceksiniz daha önce belirttiğimiz gibi.

 25. ali hakan Diyor ki:

  merhabalar, ben “sosyal hizmetler” mezunuyum, ben hangi bölümlere başvuru yapabilirim. Yardımcı olursanız sevinirim, iyi çalışmalar….

 26. Yönetici Diyor ki:

  @ali hakan
  Sadece kendi ölümünüze yapabilirsiniz ÖYP’de. (İlanda aksi belirtilmedikçe)

 27. ceren çavuş Diyor ki:

  Merhabalar,

  Lisansından farklı bir bölümde yüksek lisans yapıyorum ve bu alanda çalışmak istiyorum. Programınız kapsamında yerleştirilirken yüksek lisans alanımla atanabilir miyim yoksa lisans bölümüm öyp’de beni sınırlar mı?

  (Lisans: siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler; yüksek lisans: tasavvuf. Son derece farklı fakülteler fakat tasavvuf akademisyeni olmak istediğim için yüksek lisansımı bu alanda yapıyorum. Öyp’den faydalanmam mümkün mü?)

  Teşekkürler.
  Teşekkürler.

 28. Yönetici Diyor ki:

  @ceren çavuş
  ÖYP’de lisans alanında devam etmeniz gereklidir. Yeniden o alanda yüksek lisans yapmalısınız.

 29. ayşe hande Diyor ki:

  ben işletme bölümü mezunuyum farklı alan istiyorum bende alan dışı tercih hakkımız yok mu?akademik kariyer yapmak istiyorum türk dili ve edbiyatı alanında ne yapmalıyım tekrardan 4 yıl üniversite mi okuyayım bu cok büyük bir zaman kaybı olur.önce türk dili edebiyatında yüksek lisans yasam aynı bölümde çalışabilir miyim?hiç bir sitede yeterli bilgi bulamıyorum.ne yapmam gerekiyor?nasıl akademisyen olabilirim?

 30. Yönetici Diyor ki:

  @ayşe hande
  ÖYP’de farklı alan yok maalesef. Ancak Türk dili edebiyatı alanında yüksek lisans yaparsanız ÖYP dışındaki cari alımlara başvuru yapabilirsiniz normal alımlarda lisans mezuniyetine bakılmıyor.

 31. tuba gök Diyor ki:

  Merhaba,bu programda yüksek lisans yapıldığında üniversiteye ücret ödeniyor mu?

 32. Yönetici Diyor ki:

  @tuba gök
  Üviversite size maaş veriyor. Araştırma görevlisi oluyorsunuz.

 33. ebru Diyor ki:

  Mrblar fen bilgisi lisans mezunuyum.kendi bölümümden yüksek lisansa başladım.alesim 81 mezuniyet ortalamam 83.dil sınavına yeni gireceğim.dilden ve alesten tekrar kaç puan alırsam şansım var.birde müracatlar aralıkta mı olacak teşekkürlerr

 34. Yönetici Diyor ki:

  @ ebru
  Aralık ayında olucak, şansınız hakkında fikir almak için BURADAN önceki yerleştirme puanlarına bakabilirsiniz.

 35. ayşe hande Diyor ki:

  Merhaba önce ki soruma verdiğiniz cevap için teşekkürler bir sorum daha olacak öyp de farklı alan tercihim yok.ben işletme lisans mezunuyum eşit ağırlık alanı ama dikey geçişle işletmeye geçip açık öğretimden tamamladım ben ön lisans bölümüm örgün halkla ilişkiler ve reklamcılıktı alan sözel öyp ye sözelden başvurmak istiyorum ama lisansım eşit ağırlık ön lisans bölümünün alanından başvuru sansım var mı?

 36. Yönetici Diyor ki:

  @ayşe hande
  Hayır lisans bölümünüz olan işletmeden ve EA’dan tercih yapacaksınız artık önlisans alanınızın bir ilgisi kalmıyor akademik başvurularda.

 37. sima sorar Diyor ki:

  iyi günler ben bu sene mezun olacagim aless ve üds ye gireceğim ancak üds den ümitli değilim ama alesten iyi b puan alırım ve bölüm birincisiyim öyp nasıl başvurabilirim acaba?

 38. Yönetici Diyor ki:

  @sima sorar
  Aralık ayında alımlar açılınca YÖK’ün ana sayfasında başvuru için link çıkıyor. Detaylı bilgileri BURADAN alabilirsiniz.

 39. esra bayram Diyor ki:

  merhaba, ben tezsız yuksek lısans mezunuyum.öyp programına başvurmak ıstıyorum ancak dil sınavına gırmedım hıc ve elımde böyle bır puan yok.yıne de başvuru yapabılır mıyım? bir de bahar yarı yılında basvuru oluyor mu? tesk

 40. Yönetici Diyor ki:

  @esra bayram
  Dil puanı başvuru esnasında istenmiyor ÖYP Temmuz ve Aralık aylarında olur; detaylı bilgi için; http://www.oyp.com.tr/oyp-sikca-sorulan-sorular.html

 41. Pınar Levent Diyor ki:

  Merhaba.ben veteriner fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim.bu sene yani2013te mezun olacağım.ikinci dönem ales ve üds ye gireceğim.2 sorum olacak;
  1-Ben 5 yıllık fakülteden mezun olarak yüksek lisans mezunu olacağım için öyp’ye başvuru yapsam direkt doktoradan mı başlarım?
  2-Öyp’ye başvurumu mezun olmadan önce yani 2012nin aralık ayında mı yapmalıyım yoksa mezun olduktan sonraki aralık ayında yani 2013ün aralık ayında mı?
  Şimdiden teşekkür ederim.

 42. Yönetici Diyor ki:

  @Pınar Levent
  Diplomanızda yüksek lisans mezunu yazacak bu yüzden dirkt doktoradan başlayabilirsiniz. Notlarınızın hepsi başvuru başladığında belli olursa yani ortlamanız hesaplanmışsa başvurabilirsiniz yoksa Temmuz 2013’ü bekleyeceksiniz.

 43. ali yıldız Diyor ki:

  merhaba ben öyp ye başvurmak isitoyrum bölümüm turizm rehberliği yabancı dilden öğrenci alıyor ben alespuanı olarak hangisini kulanmalıyım EA sözel sayısal

 44. Yönetici Diyor ki:

  @ali yıldız
  Özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile öğrenci alınan alanlara başvurularda herhangi bir puan türünden en az ALES 70 puan almaları gerekmektedir.

 45. ali yıldız Diyor ki:

  teşekkür ederim o zaman en iyi olduğum alandagirmem gerekiyor yni sözel 85 alma lazım herhalde

 46. ibrahim yılmaz Diyor ki:

  arkadaslar sımdı benım dıl notum 81 kpds 97 alesım ve 76 lısansım var sımdı ben bu sekılde dıl puanı dahıl mı basvursam daha ıyı yoksa dıl puanı harıc gosterıp mı basvursam daha fazla oyp puanı elde ederım cunku bu sene dıl puanını yukseltmek ıcın sınavı kacırdım bılgı verırsenız sevınırım saygılar

 47. Yönetici Diyor ki:

  @ibrahim yılmaz
  Tabiki dil punanınız ile başvurursanız daha yüksek puan olur. Dil puanınızı göstermezseniz 12 puan düşer ÖYP puanınız.

 48. Muhammet KOCAMAN Diyor ki:

  iyi günler ben öncelikle yöneticiyi tebrik ve takdir ediyorum.. Büyük bir sabırla her soruyu cevaplandırıyor. Sırf iyilik olsun diye reklamlara her defasında tıklıyorum Ama benim sorumun cevabı hiçbir yerde bulamadım

  ÖYP de neden boş kontenjan kalır ? Eğer baraj yoksa boş kalan kontenjana 68 puanlı adam neden atanmıyor mesela ben bunu anlayamadım ?

 49. Yönetici Diyor ki:

  @KOCAMAN
  Hocam oncelikle iyi dilekleriniz icin tesekkurler. Sunu belirtmek isterim OYP de bos kontenjan kalmiyor. O yerlestirme puanlarinda “bos” yazan yerler anabilim dali yok demektir yani abd bolumu bos birakilmis. Hepsi dolu yani puanlari var dikkat ederseniz.

 50. fulya Diyor ki:

  İyi günler. YLSY’de verilecek burs gidilen ülkenin asgari ücreti kadar olduğunu duydum. Doğrusu nedir? Ayrıca gidilen ülkede kalacak yer, sağlık sigortası gibi ayrıntılar nasıl çözülüyor?

 51. Yönetici Diyor ki:

  @fulya
  YLSY hakkindaki tum sorularinizi su linkten sorabilirsiniz; http://www.akademikpersonel.org/ylsy-2012-yurt-disinda-lisansustu-ogrenim-sinavi/

 52. fulya Diyor ki:

  Linke tıkladım fakat açılmıyor. Başka bir kaynak önerebilir misiniz?

 53. fulya Diyor ki:

  Açıldı teşekkürler…

 54. Muhammed Ali Aydın Diyor ki:

  YLSY’ye başvuru tarihleri ne zaman?YLSY hakkında resmi olarak bilgi veren bir kurum veya internet sitesi var mı?Ösym veya Meb’in sitesi gibi?

 55. Yönetici Diyor ki:

  @Muhammed Ali Aydın
  Biz de şuradan takip ediyoruz; http://ogm.meb.gov.tr/www/ylsy-2012-basvuru-sonuclari-yayimlandi-yerlesen-adaylardan-istenen-evraklar/icerik/13

 56. Muhammed Ali Aydın Diyor ki:

  YLSY’ de devlet tarafından bir üniversiteye atandıktan sonra ve gerekli dil puanını aldıktan sonra yurtdışındaki üniversitelere yüksek lisans başvurusunu kim yapıyor?Burslu öğrenci mi YLSY programının kendisi olarak devlet mi?Yurtdışındaki üniversiteler kabul etmezse bu kefalet gene ödenmek zorunda mıdır yoksa kastedilen başarısızlık yurtdışında eğitime başlayıp yarıda bırakmak ya da orada başarısız olmak mıdır?

 57. Yönetici Diyor ki:

  @Muhammed Ali Aydın
  Burslu öğrenci yapıyor tüm başvuru ve kabul işlemlerini. Eğer kabul alamazsanız dil eğitimi için imzaladığınız seneti ödemek zorunda kalırsınız. Ama meraklanmayın dil sorunu olmadığı sürece kabul almama durumu yoktur.

 58. yasemin koç Diyor ki:

  merhaba ben şuan çin dili okuyorum ve 4.sınıfım ben şuan öyp ye başvursam atama sadece çin dilinin olduğu üniversitelere mi olacak .birde ben başka bir bölümden mesela uluslarası ilişkilerden yüksek lisans yapabilir miyim bunu kim belirliyor.yurt dışı eğitiminde de gideceğimiz ülke neye göre belirleniyor.zorunlu hizmette de sadece çalışma zorunluluğu mu yoksa para da ödüyor muyuz.

 59. Yönetici Diyor ki:

  @yasemin koç
  ÖYP’de sadece lisans bölümünüzden atabilirsiniz. Zorunlu hizmet çalışma içindir.

 60. deniz bektaş Diyor ki:

  arkadaşlar merhaba ben şuan lisans mezunuyum ancak yükseklisansa devam ediyorum bu durumda da başvuru yapabilir miyim ve yapabilirsem yükseklisans yaptığım branşı mı seçmek zorundayım ???? ve eğer yerleşirsem doktora bitiminde öyp de mi bitecek yoksa halen üniversitede kalmaya devam mı edeceğim mesela ben şuan devlet memuruyum istifa edeceğim ya da muvafakat alacağım ama tekrar kendi kurumuma geri mi döneceğim öyp süreklilik arz eden bir durum değil mi ??

 61. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @deniz bektaş
  Eğer lisans bölümünüzden başvuru yaparsanız lisans bölümünüzü yüksek lisansınız için ilan çıkarsa onu tercih edebilirsiniz size kalmış. ÖYP süreklidir, doktora biter yardımcı doçentlik sınavına girersiniz.

 62. esila uzun Diyor ki:

  merhaba bn ing öğretmenliği mezunuyum.yerleştirme sonuçlarına baktığımda kendi bölümümden girmem şu an imkansız.ben tüm eğitim bilimlerine başwuru yapabılır mıyım bir sınırlama war mı alanım yüzünnden ? şimdiden teşekkürler

 63. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @esila uzun
  Siz Eğitim bilimlerinden de tercih yapabilirsiniz.

 64. Burak Diyor ki:

  iyi akşamlar. ben bir konuda danışmak istiyorum. ben yüksek lisans öğrencisiyim. fakat öyp den fln atamadım öyp nin varlığından haberim yoktu. şimdi 1-ben ales ve üds e girsem öyp ye başvursam YL’ye baştan mı başlıcam. yani şuanda YL’ye devam ediyorum kaydım silinip öyp ile atanıp sanki hiç YL de değilmiş gibi baştan mı başlıcam. 2-YL’yi bitirdikten sonra da doktora içinde öyp başvurusu yapılabiliyor mu 3-zorunlu hizmet olayı nedir. zaten araştırma yada öğretim görevlisi olmak için uğraşıyoruz.

 65. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @Burak
  Aynı alandan atanırsanız ÖYP’de büyük ihtimal ile devam edersiniz y.lisansa dekanlığınıza kalmış bir durum yeniden yapmanızı da isteyebilir. Yüksek lisans mezunları da başvurabilir sakınca yok. Zorunlu hizmet için şu yazımızı okuyunuz; http://www.oyp.com.tr/oyp-ve-zorunlu-hizmet.html

 66. gamze Diyor ki:

  iyi günler.ben bir lisans programından mezun oldum.ama şimdi tekrar össye girmeyi planlıyorum.hukuk okumak istiyorum.birkaç arkadaşım hem devlette çalışıp hem de sınavlara girip çıkıyorlar.bir yandan öyp yaparken başka bir yandan tekrar üni okuyabiliyor muyuz?teşekkür ederim..

 67. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ gamze
  Birim amirinize kalmış bir durum, kamu görevlisi oluyorsunuz 9-5 mesainiz var. Ama devam zorunluluğu yoksa sadece sınavlar için izin verilirse yapabilirsiniz tabiki.

 68. jale avyüzen Diyor ki:

  Merhabalar ben lisans 3. sınıf öğrencisiyim. anlayamadıgım bir durum var ben lisansımı bitirdikten sonra öyp için basvuru yapabiliyor muyum.. ylsy için bu evet oluyor ama ben öyp yi daha uygun buluyorum bu konuda bana bir msj atarsanız sevinirim. simdiden tesekkürler.

 69. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @jale avyüzen
  Lisans meuznu olmanız ve ALES’e girerek alanınızdan 70 puanı geşmeniz ÖYP için yeterlidir.

 70. şenay kartal Diyor ki:

  merhabalar.öncelikle böyle bir site hazırladığınız için teşekkürler. benim sorum öyp programı ne kadar sürüyo ve açıktan araştırma göevlisi ales puanına göre alınmıyo mu açıktan. bilgilendirirsniz sevinirim

 71. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @şenay kartal
  6 yıl sürer yüksek lisans + doktora süresi. Açıktan derken neyi kastettiğinizi anlamadım ÖYP’de ALES puanı ile başvuru yaparsınız ve mülakat olmaz.
  Detaylı bilgiler için sıkça sorulan sorularımızı okuyabilirsiniz: http://www.oyp.com.tr/oyp-sikca-sorulan-sorular.html

 72. şenay kartal Diyor ki:

  tüm yorumlarınızı inceledim ama soruma cevap blamadım bn orada. öyp hariçinde diyorum üniversiteler kendi sitelerinden açık ilan verip o şekilde araştırma görevlisi alabiilir mi ales puanıyla

 73. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @şenay kartal
  Cari usul ile alımlar devam ediyor. ALES ve dil puanı ile başvurabilirsiniz, yeni açıktan alım ilanları şurada artık: https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/

 74. şenay kartal Diyor ki:

  çok teşekkür ederimmmm

 75. Fatih Gezer Diyor ki:

  YLSY yurt içi dil eğitimi alırken verilen burs bu yıl 600 TL, geçen yılda 500 TL idi, bilgileri güncellerseniz daha iyi olur. benim gördüğüm tek eksik bu onun dışında teşekkürler.

 76. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @Fatih Gezer
  Teşekkür ediyoruz, bilgiler güncellenmiştir.

 77. İkrime YILDIRIM Diyor ki:

  ÖYP ile ilgili bir sorum olacaktı ben doktora öğrencisiyim Aralık atamasına başvurmak istiyorum aynı zamanda öğretmenim. Başvurmam için mesleğimden istifa etmem gerekiyor mu yoksa ÖYP ataması kesinleştiğinde istifa etsem olur mu? Ayrıca ÖYP ile doktoramı bitirdiğim takdirde atandığım üniversitenin kadrosunda yer alıyor muyum bunun belli süresi var mı?

 78. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @İkrime YILDIRIM
  Hayır kesinlikle istifa etmeyeceksiniz, önce muvafakat istenecek. Verilmezse ya da cevap olumsuz olursa o zaman üniversite size istifa edin gelin diyecek. Doktora btince dr. araştırma görevlisi olarak öğretim üyesi kadrosu beklersiniz bir süresi yok kadro hemen de gelebilir.

 79. ftsdgdln Diyor ki:

  merhaba benim bir sorum olacaktı.ben ekonometri mezunuyum.diyelimki ben dumlupınar üniversitesine öyp basvurusu yaptım ve kabul edildim.yüksek lisansı dumlupınarın sosyal bilimler enstitüsündemi yapcam otomatikman.yoksa baska bi üniversiteyede basvurabilirmiyim.öyp ile atandagımız üniversitede bölümümzle ilgli bi yüksek lisans programı yoksa ne yapacagız.örnegin baska bi üniversitenin yüksek lisansına kabul edildim ozaman hem arastırma görevlisi hem yüksek lisans farklı yerlerde nası yürücek ben bilmiyorum sizin bilginiz varsa cevaplarmısnız lütfen

 80. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ftsdgdln
  Eğer atandığınzı yerde lisansüstü programlarınız varsa orda yaparsınız yoksa ÖYP lisansüstü tercileri açılacak ordan tercih yapacaksınız ÖYP puanınız ile zamanı gelince açıklama yapıyoruz.

 81. ftsdgdln Diyor ki:

  tesekkür ederim ben kendimmi tercih etcem yoksa öyp puanımın yettiği yerdemi yüksek lisansımı yapcam

 82. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ ftsdgdln
  Tercihi siz yapacaksınız tabi size sunulan seçenekler arasından. Sonra puanınız hangisine yeterse ona yerleşip eğitimi orda yapacaksınız, sitemizi biraz incelerseniz yaz dönemi alımlarında lisansüstü tercih bilgilerine ulaşacaksınız

 83. Hatice Yıldızhan Diyor ki:

  Merhabalar, ben yüksek lisans öğrencisiyim. ÖYP kadrolarına başvurmayı düşünüyorum ancak kafam biraz karışık çünkü ben doktoramı yurt dışında yapmak istiyorum. Eğer ÖYP’ ye başvurur ve kazanırsam daha sonra ağustos ayında YLYS kadrosunu da başvurabiliyor muyum? Eğer YLSY2yi kazanırsam ve tercihimi o doğrultu da kullanırsam ÖYP için ödemem gereken bir tazminat olur mu? ve son olarak sorum YLYSY’ ye başvurmak için ÖYP kadrosundan istifa etmem gerekir mi?

  Şimdiden teşekkürler

 84. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @Hatice Yıldızhan
  YLSY’nin açılacağı kesin değil öncelikle ikinci olarak ÖYP’de de doktoranızı yurtdışında yapabilirsiniz. Sitemizi biraz gezerseniz ÖYP burslarını göreceksiniz. YLSY için ÖYP’den istifa etmek de hiç mantıklı olmaz. Onların karşılaştırması da zaten yine sitemizde var. Ayrıca forumda YLSY ile mağdur olup bursu yatmayan onlarca kişi var biraz araştırınız.

 85. Hatice Yıldızhan Diyor ki:

  sitenizi zaten inceledim, YLYS ile ilgili sıkıntıları tartışmak için sormadım size sorularımı. sadece başka bir yere sadece başvurabilmek için ÖYP’ den istifa etmem gereklimi onu öğrenmek istemiştim. Bunlara ek olarak yurtdışı imkanı diye belirtilen süre 1 yıl ki bu bence yurt dışında bir projede yer almak için yeterli bir süre mi tartışılır, uzatmak mümkün oluyorsa o başka tabi.

 86. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @Hatice Yıldızhan
  Yanlış okuyorsunuz. Doktoranızın tümünü yurtdışında yapabilirsiniz ÖYP ile, demek ki iyi inceliyememişsiniz.

 87. erkan afşin Diyor ki:

  ben 1977 ağustos ayı doğumluyum.acaba buradaki 35 yaşa takılıyor muyum?

 88. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @erkan afşin
  Evet 35 yaşından gün almışsınız. Başvuru yapamıyorsunuz.

 89. emre kartal Diyor ki:

  açıklamalar kısmını okudum, faydalı ,
  fakat yine de tam olarak anlayamadım,acaba;
  Ben şu an ÖYP ye başvuru yapsam, süreç içinde, başvurum neticelenmeden herhangi bir üniverstenin Araştrma yada Öğretim görev. kadrolarından birine girsem ( mevcut ales – üds puanım var) , bu durumda , Öyp den vazgeçmem halinde, tazminat vs. ödemek durumunda kalırmıyım, yoksa yaptırımı yalnızca öyp puanımın düşürülmesi mi olur,
  acaba sorum anlaşıldı, yardımcı olabilir misiniz

 90. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @emre kartal
  Evet senet imzalamadan aryılırsanız sadece puan düşer.

 91. yns ckr Diyor ki:

  Merhabalar
  Öyp de atanmış bir kimse daha sonraki (bir yılı aşan sürede)öyp atamalarına başvurduğunda atanırsa, bir problem yaşamadan atandığı üniversiteye geçebiliyor mu? Bunun yaşanmış bir örneği var mı yada bu konuda yetkililer tarafından yapılmış yazılı bir açıklama var mı?
  Teşekkürler

 92. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @yns ckr
  Senet imzalamışsanız ödemeden geçiş yapamazsınız. İmalamamışsanız geçersiniz, öyle bir açıklama yok sadece programı bırakıyor olarak görünürsünüz onunda açıklamasını ÖYP usul ve esaslarda bulabilirsiniz.

 93. demir krkmz Diyor ki:

  Merhabalar,

  Bir vakıf üniversitesinde doktora yapıyorum. Tez hocamın önerisiyle son gün son saatte aceleyle ÖYP’ye başvurdum, ama tam olarak olayların nasıl gelişeceğini bilmiyorum. Vakıf üniversiteleri ve ÖYP hakkında biraz bilgi verir misiniz lütfen?

 94. İlkr Yksl Diyor ki:

  Merhabalar
  2012 sonu ek yerleştirmeleri ile ÖYP’yi kazandım. Tazminat, senet, vb. konularda kafamı karıştıran bazı konular var.

  1. ÖYP kapsamında yüksek lisansı bitirme süremiz 2 + 1 , doktorayı bitirme süremiz de 4 + 2 yıl olarak gözüküyor. Varsayalım en fazla 3 senede bitirmem gereken yüksek lisans süreci 3 senenin üstüne uzadı. Bu durumda imzaladığım senet tutarını(maaş tutarı, yüzde 50 fazlasıyla) ödemek zorunda mıyım?

  2. Yüksek lisans aşamasını normal koşullar altında bitirdim, doktora aşamasını belirtilen 4+2 lik süre içerisinde bitiremezsem tazminat yüksek lisans tazminatıyla beraber mi ödeniyor, yoksa sadece doktora tazminatı mı ödeniyor?

  3. Atandığım üniversitede yüksek lisansımı ve doktoramı yapacağım. Bu durumda yüksek lisans ve doktora sürem (6 yıl) boyunca zorunlu hizmet sürem var mı? Yani 6 yıl yüksek lisans + doktora yaptıktan sonra artı 6 yılda zorunlu mu çalışmam gerekiyor (yüksek lisans için)?

 95. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @İlkr Yksl
  Ne kadar çalıştıysanız o kadarını ödersiniz. Yani doktorada kesilirse evet yüksek lisansı da ödersiniz. Atandığınız yerde yapacaksanız zorunlu hizmet ve senet olmaz.

 96. bahargül ataş Diyor ki:

  mrb ben atatürk üniversitesi 2. sınıf öğrencisiyim sanat tarihi okuyorupm ve BÖLÜM BİRİNCİSİYİMhedefim öyp ve ben hangi sınavlara girmeliyim bilmiyorum bana yardım eder mİsiniz?DİL SINAVI OLARAK HANGİSİNE GİRMELİYİM? VE NE YAPMALIYIM?

 97. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @bahargül ataş
  ALES ve YDS’ye gireceksiniz bugün itibari ile ÜDS ve KPDS kaldırıldı. http://www.akademikpersonel.org/genel-guncel-olaylar/28565-kpds-ve-uds-kaldirildi-yds-geldi.html

 98. cagdas baran Diyor ki:

  YLYS hakkında bir kaç sorum var arkadaşlar. İlk önce bu program ile üniversite kadrosuna girmeye hak kazandıktan sonra burs alarak lisansüstü eğitim almaya yurtdışına gidiyoruz. yüksek lisans bittikten sonra o hak kazandığımız üniversiteye gelip hemen arastırma görevlisi olarak başlıyormuyuz? ikincisi; doktora eğitimini boyunca yine bize 600 liramı veriyorlar. ve doktora biit diyelim yine ilgili üniversite bize kadro veriyormu

 99. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @cagdas baran
  Doktora eğitiminiz bitince dönüp araştırma görevlisi olarak başlarsınız. Doktora eğitimi boyunca da bursunuz devam eder.

 100. hakan tunalı Diyor ki:

  Teknik Eğitim Fakülteleri Bilgisayar Sistemleri öğretmenliği son sınıfta okumlaktayım. Teknik Eğitim Fakülteleri kapandı. Bizim öyp veya ylsy ile girebileceğimiz yerler var mı varsa nelerdir ?

 101. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @hakan tunalı
  Eğer bölümünüzden alım olmazsa ne yazık ki tercih edemiyorsunuz.

 102. kadir Diyor ki:

  ylsy başvuru için şartlarda istenen bölümden lisans mezunu mu olmak gerekiyor yoksa lisans farklı bi bölüm olsa ve şartta istenen bölümde yüksek lisans yapıyor olsak başvurmamız mümkün mü?

 103. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @kadir
  O alandan Lisans mezunu olmanız gerekmekte. Yapıyor olmak YLSY’de bir fark yaratmıyor.

 104. arif özçetin Diyor ki:

  merhabalar
  ylsy için ayriyeten meb veya herhangi bi kurulus tarafından bir mülakat yapılıyor mu yoksa sadece ales puanı sıralamasında yeterli puanın olması yetiyor mu ?

 105. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @arif özçetin
  Sadece ALES puanı başka hiç bir şey istenmiyor. Tabi bir de ortalamanızın 2.75 üstü olması gerekiyor.

 106. arif özçetin Diyor ki:

  çok teşekkürler. bilgi kirliliği var biraz bana ayriyeten bi mülakat yapılcak dendi

 107. arif özçetin Diyor ki:

  MERHABALAR
  BENİM Bİ SORUM DAHA OLACAKDI BEN KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDE OKUYORUM. BENİ SADECE KASTAMONU ÜNİVERSİTESİNDE Kİ KONTENJANLAR MI İLGİLENDİRİR ?

 108. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @arif özçetin
  Hayır listedeki bölümünüze uygun tüm üniversiteleri seçebilirsiniz onlar üni.lere özel değildir.

 109. arif özçetin Diyor ki:

  merhabalar
  öyp de özel eğitim alanında ki kontenjanlara ylsy de olduğu gibi sınıfcılarda tercih yapabiliyor mu ?

 110. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @arif özçetin
  Yapamıyor ne yazık ki.

 111. tuğba sever Diyor ki:

  iyi günler, bir sorum olacak: başvuracağım bölüme daha önce hangi üniversitenin kaç puanla öğrenci aldığını nereden öğrenebilirim?

 112. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @tuğba sever
  ÖYP için YLSY için mi?

 113. arif özçetin Diyor ki:

  merhabalar
  ben 1986 doğumluyum bu sene bitiriyorum okulumu.ylsy için önce askere gitmem gerekiyor. acaba ylsy nin ocak veya subatta basvuruları oluyormu ve eğer oluyorsa ben seneye bunlara basvurabilirmiyim ?

 114. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @arif özçetin
  Bu sene açılıp açılmayacağı kesin değil ne yazık ki. 5 yılını doldurdu ayrıca yüksek lisans mezunu değilseniz yaşınız tutmayabilir.

 115. arif ōzçetin Diyor ki:

  Merhabalar
  Peki sizce seneye ylsy olmama ihtimali cok mu yüksek. Birde ben askerligi yaptiktan sonra seneye basvurmayı dusunuyordum dönem arasina yetisirsem basvurabilirmiyim eger alım olursa. Yoksa yaz sonunda tercih yapanlarmı basvura biliyor sadece dönem arasında

 116. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @arif ōzçetin
  Bence olamamsı yüksek ihtimal. Eğer dönem arası olursa başvurursunuz açılırsa..

 117. mehmet sinan tam Diyor ki:

  merhaba diyelim ki lysy kazandım dil şartını sağlayamadım ve bunun için kursa gittim. kurstan başarısız olduğum zaman herhangi bir ücret ödeyecekmiyim. bu öyp içinde geçerli (65 i geçemesem tazminat ödermiyim). şimdiden cevaplar için teşekkür ederim

 118. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @mehmet sinan tam
  Evet dil kursunuzun ücreti olan 16 bin tl.’yi isteyebiliyor üniversiteler senetinizin karşılığı olarak.

 119. nur yılmaz Diyor ki:

  öyp ile basvurdugumuz universite bızı kabul ederse o unıversıte de arastırma gorevlısı olarak mı baslıyoruz? yuksek lısansı nasıl oluyor pekı yuksek lısansı da mı aynı unıversıtede yapıyoruz ?

 120. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @nur yılmaz
  Atandığınız yerde yüksek lisans eğitimi varsa orda yapıyorsunuz eğer yoksa tercih yapıyor ve başka bir üni.de eğitim alıyorsunuz.

 121. Ebru Alptekin Diyor ki:

  İyi günler Ben işletme yüksek lisans mezunuyum Kpds notum 70, ALES puanım 75, lisans mezuniyet notum 3.00 (4 üzerinden), yüksek lisans mezuniyet notum 3.86 Bu durumda ben ÖYP doktora için başvurabilir miyim? Aynı zamanda kamu görevlisi olmam buna engel teşkil eder mi?

 122. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @Ebru Alptekin
  Başvurabilirsiniz ve kamu görevlisi olmak bir sorun teşkil etmez ya istifa edeceksinzi ya da naklen atama ile geçiş yapacaksınız atanırsanız.

 123. Murat BÜYÜKAKSU Diyor ki:

  Merhaba. Tıp fakültesi mezunuyum (lisans). Ales puanımla Temel tıp birimlerindeki herhangi bir bölüme doktora öğrencisi olarak başvurabiliyorum (yüksek lisans yapmadan). Eğer ÖYP ile atanırsam da aynı şekilde direk doktoramı yapıp sonrasında herhangi bir üniversitede açılan öğretim üyesi kadrosuna tayin olabilecek miyim? yoksa illa ki önce yüksek lisans, sonra doktora mı yapacağım?

 124. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @Murat BÜYÜKAKSU
  Doğrudur, direkt doktoradan başlayacak ve bitince kadro gelirde Öğretim Üyesi olacaksınız.

 125. Murat BÜYÜKAKSU Diyor ki:

  Peki bir sorum daha var? ÖYP’den atandığım yerde doktoramı tamamladım. Öğretim üyesi olarak herhangi bir üniversitede açılan kadroya başvurabilmek için araştırma görevlisi olarak belirli bir süre beklemem gerekecek mi? Yani “4 sene biz seni okuttuk, şimdi bir 4 sene de sen bize araştırma görevlisi olarak hizmet et, ondan sonra hoca olabilirsin” diyorlar mı?

 126. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @Murat BÜYÜKAKSU
  Hayır, doktoranızı aldığınız gün bile Öğretim Üyesi olabilirsiniz. Zaten Üniversitelerin Öğretim Üyesi ihtiyacını karşılamak için yapılan bir program bu 🙂

 127. Murat BÜYÜKAKSU Diyor ki:

  Başınızı ağrıttım ama bir sorum daha var 🙂

  diyelim ki ÖYP ile atandığım yerde doktora eğitimi verilmiyor. Başka bir üniversiteye görevlendirildim, senet imzaladım, doktoramı 5 yılda tamamladım geldim. Atandığım bu üniversitede 5 yıl zorunlu hizmetim olacak. Peki bu hizmeti yaparken bulunduğum anabilim dalında ne olarak çalışacağım? Yani araştırma görevlisi mi olacağım, öğretim görevlisi mi? Kendi üniversitem ve bölümümde yar. doç. kadrosu açılırsa başvurabilecek miyim zorunlum bitmeden?

  cevaplarınız için teşekkür ederim, sorularım şimdilik bu kadar 🙂

 128. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @Murat BÜYÜKAKSU
  Araştırma görevlisi olarak döneceksiniz mecburen orda kadro açılınca ki zaten isme özel açarlar onlara başvuracaksınız.

 129. nurgul sarac Diyor ki:

  merhaba ben sunu merak edıyorum yuksek lısansı baska bır unıversıtede yapıpta oyp dahıl olabılıyormuyuz tesekurler

 130. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @nurgul sarac
  ÖYP ile atanırsınız, dekanlığınız da kabul ederse orda yüksek lisansınıza devam edersiniz etmezse başka yerde başlarsınız.

 131. yeliz kaya Diyor ki:

  Merhaba benimde bir sorum olacak öyp için ales sınavna girdikten sonra öğretim üyeliği yapacağımmız şehir ve üniversiteler konusunda tercih hakkımız var mıdır?cevaplarsanz çok sevinirim

 132. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @yeliz kaya
  Evet ÖYP’de başvuru yaparken 8 atne tercih hakkınız oluyor.

 133. yeliz kaya Diyor ki:

  Merhaba benim yine bir sorum olacak özel üniversitelerde öğretim üyesi olmak için ales mi istiyorlar yoksa özel üniversitelerin öğretim üyesi seçmek için farklı koşulları mı var? Birde öyp ile kazanıp üniversiteye atandıktan sonra yüksek lisansı yapmak zorundamıyız yüksek lisansa başlamamız için bir zaman süresi var mı?cevaplarsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler

 134. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @yeliz kaya
  Öğretim üyesi olmak için ALES gerekmiyor. Araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi olmak için gerekiyor ve vakıf üni.de de gerekiyor tabiki. ÖYP’yi kazandıktan sonra 2 dönem içinde y.lisansa başlamalınızın yoksa ilişiğiniz kesilir. Ayrıca tabiki yapmak zorundasınız amaç bu zaten.

 135. volkan abuy Diyor ki:

  İyi günler. Ben şuan bir lisans programına devam etmekyeyim. Bir yandan da açıköğretim fakültesi felsefe bölümünde okuyorum. ÖYP kontenjanındaki felsefe bölümlerine başvurabilir miyim? YDS ve alesim 85 civarında.

 136. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @volkan abuy
  Başvurabilirsiniz tabiki ancak felsefe bölümünü bitirmiş olmanız gerekir.

 137. hülya açıkgöz Diyor ki:

  merhaba öyp yi kazandıktan sonra yurt dışına gitmek zorunda mıyız

 138. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @hülya açıkgöz
  Hayır değilsiniz.

 139. ipek yıldız Diyor ki:

  merhaba. bir üniversitede u. işletmecilik yüksek lisans öğrencisi olarak tez aşamasındayken, öyp ye işletme lisans mezunu olarak başvursam, ve olursa kabul edilirsem, 3-4 ay içinde mezun olsam y. lisanstan, herhangi bir sorun olur mu , y.lisansımın sayılmaması gibi.

 140. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ipek yıldız
  Hayır hiç bir sorun olmaz, doktoradan devam edersiniz.

 141. şeyma özgenel Diyor ki:

  meraba bu istenen 2.75 agno sadece yardımcı doçentliğe atanmak için mi yüksek lisans için başvuranlar içindemi geçerli?

 142. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @şeyma özgenel
  YLSY bursu için isteniyor sadece ÖYP’de yok öyle bir şart yok.

 143. şeyma özgenel Diyor ki:

  :(( çokmuş ama 2.75 şartı ben ziraat mühendisliği okudum bizde bölümlere ayrılıyoruz en zor bölüm olan tarımsal yapılar sulamayı bitirdim biz dersleri zor geçerken onbeş gün öncesinden sadece bi sınava başlarken toprak zootekni bölümlerinde iki sayfa notla sınava giderlerdi yüksek notlarla geçerlerdi haksızlık ya 🙁

 144. ibrahim kaya Diyor ki:

  merhaba ben sınıf öğretmenliği mezunuyum ve dinler tarihinden yüksek lisans yapıyorum.öyp de dinler tarihinden yüksek lisans yapıyor şartı aranan üniv. lere başvurmak istiyorum.başvuru yaparken hangi ales puan türünü kullanmalıyım. sınıf öğretmenliği EA puan türüne dahilken dinler tarihi SÖZ puan türüne dahil.yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden çok teşekkürler.

 145. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ibrahim kaya
  İlan dediğinzi gibi çıkarsa SÖZ olarak başvurabilirsiniz tabiki.

 146. ibrahim kaya Diyor ki:

  hocam peki başvuru şartlarında mezun olduğu lisans alanındaki ales puanı ile başvurulur diyor mezun olunan alan ile yüksek lisans yapılan alan uyuşmazsa yüksek lisans alanı mı baz alınır.

 147. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ibrahim kaya
  Başvuru şartlarında eğer lisans mezunu ilanı çıkmışsa lisans alanından isteni ALES ayrıca lisans mezuniyet notu kullanılıyor lisans alesi diye bir durum söz konusu değil. Orda yazan şudur: Atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda en az ALES 70 puan almaları gerekmektedir. Siz dinler tarihine başvuru yapıcaksınız dolayısı ile başvuracağınzı alan SÖZEL alan sizin mezuniyetinizle hiç bir ilgisi yok durumun.

 148. Taşkın İŞGÖREN Diyor ki:

  Sayın İlgili,

  2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nden, lisans bölümümü tamamladım. O zamanki not ortalamam 4’lük sistemde 2,47 idi. Fakat Dokuz Eylül Buca Eğitim Fakültesi çan eğrisi sistemini uyguladığından mezuniyet puanım, yüzlük sisteme, eğitim fakültesinin dekanlığı tarafından çevirmiştir. Şimdi ise YÖK’ün, puanları 4’lük sistemden yüzlük sisteme kendisinin çevirdiği ve denklik kabul etmediği görülmektedir. Böyle olunca YÖK hesaplamasında 64’e kadar puanım düşmektedir. Halbuki o zamanlar Dokuz Eylül Eğitim Fakültesi Dekanlığından aldığım bu resmi denklik belgemde not ortalamam 74,69’dur. Öyle ki (bu, zamanında kazanılmış bir hakkım olduğundan) master ve doktoraya bu denklik belgem ile kabul edilmiştim.

  Şimdi ise başvurduğum herhangi bir araştırma görevliliği ya da okutmanlık vs. kadrolarında değerlendirmem ne şekilde yapılacaktır?

  Saygılarımla

 149. elcin koc Diyor ki:

  Merhaba,soracağım soruları belki defalarca almışsınızdır fakat ben tekrar sormak isterim.ben 2011 yılında rusça mütercim-tercümanlık bölümünden mezun oldum.Öyp için açılan rus dili ve edebiyatı bölümüne başvuru yapmak istesem mezun olduğum bölüm farklı olmasından dolayı herhangi bir sorun olur mu? ve eğer değerlendirilmeye alınırsa bizim de Alesten sözel puanımız mı esas alınacak?

 150. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @elcin koc
  Eğer ilanın özellklerinde bölümünüz yazıyorsa başvurabilirsiniz yakın olsa da yazmıyorsa başvuramazsınız. ALES sözel kullanıcalacak alanınızla ilgili ilan olursa.

 151. deniz kayseri Diyor ki:

  Merhabalar… ylsy ye yüksek lisans mezunları başvuruda bulunabiliyor mu? kabul edilirse doktora olarak mı başlıyor, yoksa y.lisans yapma zorunluluğu var mı tekrar?

 152. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @deniz kayseri
  Başvurabiliyor, doktoradan devam eder yalnız lisans bölümü ile aynı olması lazım yüksek lisansın.

 153. hakan kara Diyor ki:

  açık öğretim mezunları da başvurabiliyor mu bunlara?

 154. neşe özdemir Diyor ki:

  sağlık kurumları işletmeciliğini açıköğretimden bitirdim (2 yıllık)ben öyp ye başvurabilir miyim aydınlatırsanız çok memnun olurum…

 155. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @neşe özdemir
  ÖYP’ye başvuru yapabilmek için 4 yıllık bir bölüm bitirilmesi gerekmektedir.

 156. neşe özdemir Diyor ki:

  merhabalar k.bakmayın 2 defa mesj atmış oldum BEN HEMŞİRELİK LİSANS MEZUNUYUM VE AÇIKÖĞRETİMDEN 2. BİR ÜNİVERSİTE OLARAK SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİNİ BİTİRDİ,M BU ŞARTLARA GÖRE BEN ÖYP DEN TERCİH YAPABİLİR MİYİM?sAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ,SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ,SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ VEYA İŞLETME BÖLÜMLERİNDEN LİSANS MEZUNU OLMAK VEYA İLGİLİ ALANDA YÜKSEK LİSANS YAPIYOR OLMAK.

 157. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @neşe özdemir
  Ne yazık ki sadece hemşirelik lisans bölümünüzden başvuru yapabilirsiniz.

 158. nesli gezer Diyor ki:

  mrb.öyp için dil sınavı zorunluluğu var mı sadece aless puanıyla başvurulamıyor mu?

 159. hasan aydın Diyor ki:

  merhabalar yüksek lisans yapıyorum tez dönemindeyim ylsy için başvuru yapmayı düşünüyorum yerleşirsem hangi aşamadan başlayacağım ve ingilizce eğitimim yeterli değil ama ingilizce şartı nasıl bilgilendirirsenin sevinirim.

 160. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @hasan aydın
  İngilizce için eğitim alacaksınız yurtiçinde 6 aylık bir kurs sağlanacak size. Yüksek lisansınızı bitirdiğiniz zaman ise yurtdışında doktoraya devam edeceksiniz.

 161. Mehmet Yamaç Diyor ki:

  Merhaba,

  Aşağıdaki Maddede bir eksiklik yok mu? Başvuru şartları 2’de, yurt dışında doktora eğitimi boyunca 4 yıl burslu olarak izin verilir yaziyor. Burda yurt içi maaşının devam edeceği ile ilgili bir ifade yok. Bir başka rivayete göre de, yurt dışı görevlendirmesi 4 ayı geçtiği zaman yurt içi maaşı kesiliyor? Bu önemli bir ayrıntı olmasında rağmen Yök’ün sitesinde belirtilmemiş. Önemli Not 1 için referans verebilirmisiniz acaba?

  ‘Önemli Not 1; ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlisi, atandığı günden itibaren, maaşa hak kazanır, emekliliği, özlük hakları işlemeye başlar, herhangi bir amaçla yurtdışına gitse dahi hem maaşını almaya devam eder, hem bursunu alır.’

 162. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @Mehmet Yamaç
  Referans verebileceğimiz bir link yoktur ancak uygulama 25 yıldır bu şekildedir aksini iddia eden bir yönetmelik bulunmaz. Maaş yatmaya devam eder ancak %40’ı kesilir. Yukarıdaki önemli notu yazan kişi bizzat YÖK ÖYP yetkilisidir. Sizin duyduklarınız ne yazık ki rivayetten ibarettir.

 163. svm dsz Diyor ki:

  mrb ben dicle üniv ilköğrt mat. öğrt mezunuyum. ylsy ye başvuramıyorum değil mi ?

 164. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @svm dsz
  Açılacak olan kadrolar bağlı, başvuramazsınzı diye bir şey yok. Beklemek lazım.

 165. SEMA ÇOŞKUN Diyor ki:

  merhaba hemşirelik mezunuyum. şu anda yüksek lisansa devam etmekteyim. (Tezsiz) Bu durumda iken ÖYP ye baş vura biliyor muyum?

 166. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @SEMA ÇOŞKUN
  Ne yazık ki artık Tezsiz Yüksek Lisans yapanlar ÖYP’ye başvuru yapamıyor.

 167. ismail anış Diyor ki:

  merhaba ben okulöncesi mezunuyum ama yüksek lisansımı başka bir bölümde yapmak itiyorum ve bu y.lisansı bitirince bitirdigim y. lisanstan başvurabiliyormuyum yoksa lisans mı geçerli oluyor, teşekkür ediyorum.

 168. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ismail anış
  Tamamen ilana bağlı, bitirdiğiniz alandan başvuru ilanı çıkarsa hiç bir sorun olmaz lisans mezuniyetinize de bakılmaz.

 169. hatice alpaltay Diyor ki:

  merhaba ben 2 sınıf sanat tarihi öğrencisiyim 2013 ales sonbahar dönemi sınavına girecem geçerliliği ne kadr olcak ?

 170. Seyma cabukoglu Diyor ki:

  Dil puanı yeterli çalışmak istediği Üniversitesiye yerleşmiş(geçiş yapmayı düşünmeyen) kısının sened imzalamasına gerek varmidir? Sened her üniversite de imzalaniyor mu, zorunlu hizmette ne kadar gorev yapmak lazım, zorunlu hizmet bi sekilde iptal ediliyor mu? Cok ama cok teşekkür ederim

 171. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @Seyma cabukoglu
  Eğer lisansüstü eğitiminizi aynı üniversitede yapacaksanız senet imzalanmaz bakınız: http://www.oyp.com.tr/oyp-ve-zorunlu-hizmet.html

 172. Mehmet Ali MERDAN Diyor ki:

  Merhabalar, ben doktora eğitimimi bitirdim ve 2009 yılında KPDS’den 71 aldım. Herhangi bir üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmak istiyorum. Bu ÖYP kapsamında mümkünmü?

  Teşekkürler

 173. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @Mehmet Ali MERDAN
  ÖYP’nin amacı yüksek lisans ve doktora yaptırarak öğretim üyesi yetiştirmektir. Doktoranızı bitirmişseniz ÖYP ile atanamazsınız, sizin yardımcı doçent ilanlarına başvurmanız gerekiyor.

 174. seçil özdemir Diyor ki:

  merhaba yüksek lisans öğrencisiyim tez dönemindeyim ylsy’e başvurmak istiyorum. Lisans notum 2.75’in altında yüksek lisans notu ile başvurmak istiyorum, doktora için. Başvuru yaparken yüksek lisans mezunu olamam ama başvurular başlayıp sonuçlar açıklanıp evrak teslim zamanına kadar mezun olabilirim. Başvuru yapabilir miyim?

 175. zeynep Diyor ki:

  Merhaba. Herhangi bir senet imzalanmaması durumunda,1 yılın sonunda dil sınavından başarısız olup programdan çıkarılırsak, aldığımız maaşın geri ödenmesi talebinde bulunurlar mı?

 176. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @zeynep
  Hayır ödenmiyor. 6 aylık zorunlu hizmet bitiyor çünkü.

 177. rukiye berk Diyor ki:

  mrb.ben 3. Sınıf edebiyat öğrencisiyim öyp başvurmak için mezun olmam gerekir mi?

 178. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @rukiye berk
  Evet elbetteki mezun olmanız lazım ÖYP bir burs vb. değildir kamu görevlisi oluyorsunuz.

 179. zeynep Diyor ki:

  ÖYP de dil puanı 65 istiyorlar bunun için de dil eğitimine gönderiyorlar ve gönderirlerken senet imzalatıyorlar. Bu senedin hükmü nedir? Yani dil eğitiminden sonra YDS de 65 in altında puan alırsak tazminat ödememizi isteyebiliyorlar mı? (15000 TL civarında) Eğer ödetmiyorlarsa, bu senet neden yapılıyor?

 180. zühre tartık Diyor ki:

  merhaba.Ben resim iş öğretmenliği mezunuyum ÖYP başvuru yapmak için YDS puanı gerekli..Daha doğrusu ne gerekli

 181. sercan Diyor ki:

  ben öyp ile kırşehre atandım 6 ay İTÜde dil eğitimi gördük ve ben 76 puan alarak dil barajını geçtim. şimdi yüksek lisansımın devam ettiği üniversitede kadro açıldı ve ben buna başvurmak istiyorum nasıl bir yaptırımla karşılaşırım acaba bilgilendirirseniz sevinirim

 182. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ sercan
  Senedi ödemek durumunda kalırsınız.

 183. sercan Diyor ki:

  peki bu konuda hiç üniversitenin insiyatifi söz konusu olabiliyor mu? yoksa direk YÖK’le mi ilişkili.?

 184. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ sercan
  Teş şart üniveristenin muvafakat vermesi ama ona da YÖK karışabilir kısacası şimdiye kadar ödemeden geçeni görmedik.

 185. hvvevc Diyor ki:

  hem öyp ye hem ylsy başvurabilirmiyim?

 186. cauchy Diyor ki:

  Matematik mühendisi olarak öyp ye başvurabilir miyim ? geçen yıllarda kendi bölümümden birini görmedim acaba matematik bölümünden başvurabilir miyim?

 187. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ cauchy
  Eğer bölümünüzden alım yoksa farklı bir bölümden başvuramazsınız.

 188. habibullah çınar Diyor ki:

  ylsy mülakatının açıklanmasını bekliyorum ama aynı zamanda öyp’de kadro açıkladı. öyp başvuruları yarın son. şimdi öyp’ye başvursam ne zaman açıklanacak belli değil..
  hangisi daha önce açıklanacak, kasten mi ikisini de aynı zamana denk getiriyorlar!

  bir de ben ylsy’den Arapça üzerine yükseklisans için başvuruda bulundum. eğer bursu kazanırsam verilecek dil kursu TOEFL mı olacak? Altı ay veya bir yıl toefl ile uğraşıp sonra tekrar arapça dil kursuna mı gidecem!? :/

 189. Ramadan Diyor ki:

  İyi günler iki sorum olacak:
  1- lisans eğitimim iletişim fakat yüksek lisans uluslararası ilişkiler, bu durumda ne yapmam lazım hangi bölüme basvurabilirm.
  2- TC vatandası olmayanlar kadrolardan yararlanabilir mı ?

 190. zynpppp Diyor ki:

  zeynep Diyor ki:
  Ekim 12th, 2013 Tarih: 22:56
  Merhaba. Herhangi bir senet imzalanmaması durumunda,1 yılın sonunda dil sınavından başarısız olup programdan çıkarılırsak, aldığımız maaşın geri ödenmesi talebinde bulunurlar mı?

  akademikpersonel.org Diyor ki:
  Ekim 13th, 2013 Tarih: 01:37
  @zeynep
  Hayır ödenmiyor. 6 aylık zorunlu hizmet bitiyor çünkü.

  merhabalar bu konuşmayı okudum. kafama takılan bir şey var zorunlu hizmet bize verilen 2 yıllık zamanın sonunda başlamıyor mu ? açıklamaları okuduğumda kafamda şekillenen şey şu olmuştu: öyp kazanırsam dil barajını geçememiş olursam eğitim alacağım 2 yıl içinde istenilen puanı alamazsam programdan atılıp ücreti geri ödemek durumdayım. fakat bu iki yıllık sure içerisinde istenilen puanı alabilrsem zorunlu hizmetim başlıyor. aydınlatırsanız sevinirim

 191. ESRA Diyor ki:

  Merhaba, ingilizce öğretmenliği mezunları da ÖYP’e başvurabiliyor mu ? Dil sınavı için ekstra bir durum söz konusu mu bu bölüm için ?

 192. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ ESRA
  Evet başvurabiliyorsunuz diğer adaylardan farkı yok dil puanı ayn şekilde etkiliyor.

 193. mehmet Diyor ki:

  YLSY için ortalama 2,75’ten 2,5’ye düşürüldü. bilginize.

 194. dilara Diyor ki:

  Merhaba ben lisans halkla ilişkiler mezunuyum yulsek lisans tezli halkla ilişkilerden yapiyorum oyp hakkinda bilgim çok yok ama dil sinavi gerekli mi birde ben alese gecen yil girdim o puan ile basvuru yapiliyor mu acaba Teşekkürler

 195. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ dilara
  Haır Dil sınavı zorunlu değil, ALES sonuçlarının açıklandığı günden itibaren 3 yıl geçerli kullanabilirsiniz.

 196. merve Diyor ki:

  Merhaba hukuk fakültesi mezunuyum. Benim iki sorum olacak, yardımcı olursanız mutlu olurum. İlk olarak benim dilim yok. Öyp’nin dil istemediğini biliyorum fakat öyp puanımın yüksek olması için dil kursuna gitmeyi planlıyordum çünkü dil puanı 0 dan hesaplanırsa çalışmayı göze alabileceğim şehirlere puanım yetmeyecek. Ama; yeniden ales e ve yds ye girerek öyp puanımızı güncelletebiliyor ve bunu yök’e bildirerek yeniden atamaya girebiliyormuşuz diye duydum. Bu doğru mudur çünkü öyleyse kursa gerek kalmayacak. 6 aylık dil eğitiminden sonra girilen yds de çok yüksek puanlar alanlar oluyormuş bunun bir anlamı, katkısı olmalı sanırım.

  İkinci olarak yds’den 65 i geçenler mi sadece yurt dışında 6 aylık eğitime gidiyor, yoksa 65’i geçemezsek dahi hem yurt içinde 6 ay hem de akabinde yurt dışında 6 ay dil eğitimi alabiliyor muyuz, bunun şartları neler? Bir de sadece dil eğitimi ve tez araştırması için mi devlet yurt dışına gönderiyor, yüksek lisans eğitimini yurt dışında alamıyor muyuz acaba? Teşekkürler..

 197. aysun Diyor ki:

  AÖF işletme mezunuyum.oypye başvurmak istiyorum avantajlarım dezavantajlarım veya hangi bölümlerden yapabilirim konuyla ilgili doyurucu bilgilere ulaşamıyorum yardımcı olur musunuz?linkle de yardımcı olabilirsiniz…

 198. akademikpersonel.org Diyor ki:

  Sadece kendi bölümünüzden ve ona bağlı anabilim dallarından yapabilirsiniz. Bir avantajınız ya da dezavantajınız olmayacak bununla ilgili herkes ÖYP eşit haklara sahiptir.

 199. merve Diyor ki:

  Merhaba ben cevap alamadım ama lütfen yardımcı olabilir misiniz?

 200. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ merve
  Merhaba sorunuz gözden kaçmış sanırım tekrarlar mısınız lütfen?

 201. fatih.tekke Diyor ki:

  Yukarıda, YLSY için asgari 2.75 diploma notu şartı olduğu belirtilmiş. Bu şart değiştirildi ve 2.50 oldu. Güncellemeniz gerek. (önemli bir ayrıntı)

 202. akademikpersonel.org Diyor ki:

  Teşekkürler hocam, bu alımlarda yeni bir makale hazırlayacağız hatırllattığınız için müteşekkiriz.

 203. merve Diyor ki:

  Merhaba benim iki sorum olacak, yardımcı olursanız mutlu olurum. İlk olarak benim dilim yok. Öyp’nin dil istemediğini biliyorum fakat dil puanı 0 dan hesaplanırsa çalışmayı göze alabileceğim şehirlere puanım yetmeyecek. Öyp puanımın yüksek olması için dil kursuna gitmeyi planlıyordum. Ama; yeniden ales e ve yds ye girerek öyp puanımızı güncelletebiliyor ve bunu yök’e bildirerek yeniden atamaya girebiliyormuşuz diye duydum. Bu doğru mudur? 6 aylık dil eğitiminden sonra girilen yds de çok yüksek puanlar alanlar oluyormuş bunun bir anlamı, katkısı yok mu?

  İkinci olarak yds’den 65 i geçenler mi sadece yurt dışında 6 aylık eğitime gidiyor, yoksa 65′i geçemezsek dahi hem yurt içinde 6 ay hem de akabinde yurt dışında 6 ay dil eğitimi alabiliyor muyuz, bunun şartları neler? Bir de sadece dil eğitimi ve tez araştırması için mi devlet yurt dışına gönderiyor, yüksek lisans eğitimini yurt dışında alamıyor muyuz acaba? Teşekkürler..

 204. meryem Diyor ki:

  merhaba
  benim sorum şu:
  öyp ye girmeden üniversitelerde asistan veya araştırma görevlisi olarak çalışımazmıyım?

 205. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @meryem
  Araştırma görevlisi olmak için ÖYP’ye girmek zorunda değilsiniz. YÖK’ün sayfasında da cari usul dediğimiz mülakatla alım yapılan araştırma görevlisi kadroları bulunmaktadır. BURADAN bakabilirsiniz.

 206. meryem Diyor ki:

  başka sorum öyp dil puanı ydsnin bütün dilleri geçerli midir?
  teşekkürler

 207. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @meryem
  Evet YDS’de bulunan tüm diller ÖYP’de geçerlidir.

 208. tolgaünlü Diyor ki:

  Hocam öypden atanınca yüksesk lisansa otomatik olarak o üniversitedemi başlıyorsun yoksa yüksek lisansa normal yollarla kendin mi başvurman gerekiyor

 209. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @tolgaünlü
  Atandığınız üniversitede otomatik yüksek lisans varsa başlıyorsunuz, yoksa YÖK’ün ÖYP lisansüstü tercihleri bekliyorsunuz.

 210. selin Diyor ki:

  okul öncesi öğretmeliği okuyorum. öyp atamalarında sadece kendi bölümümle ilgili alanlara mı başvurabilirim, eğitim bilimleri özel eğitim gibi alanlara basvuru yapabilir miyim ?

 211. Murat AKTAN Diyor ki:

  @selin
  Evet başvurabilirsiniz. İlanlar, genelde paralel bölüm ve bilimlerden de başvuruları kabul ediyor.

 212. Hayati Diyor ki:

  mrb ben YÖK le Azerbaycandaki bir devlet unıversitesinde lısans egıtımımi bitirdim denkligimi aldım ve bolumumle ilgili şu an aynı unıversitenin tezli yuksek lısans son sınıfındayım bu sene mezun olucam ales puanım 74 daha dıl sınavına gırmedim dıl sınavından yeterlı not alabılecegımı zannetmiyorum nasıl bir yol izlemem gerektigi konusunda emin degilim bu konuda nasıl bir yol tavsiye edebilirsiniz yardımcı olursanız memnun olurum teşekkurler.

 213. fatih Diyor ki:

  alesten 84 aldım ganom 3.85 yabancı dil den 28 aldım öyp ye başvurunca kazanma ihtimalim düşük mü? teşekkürler

 214. Murat AKTAN Diyor ki:

  @fatih
  Başvurduğunuz bilim dalına göre bu değişkenlik gösterse de dilin önemi sadece 15% ..Ancak şu da bir gerçek ki, artık ÖYP puanları iyice yükselmiş durumda.

 215. YUNUS Diyor ki:

  şu an mezun olduğum lisans alanında ankara üniversitesinde(öyp içişn geçerli bir üniversite)doktora yapıyorum ve 2 yıl içerisinde de tamamlamayı planlıyorum. bugün itibariyle öyp’ye atansam ve atandığım dekanlıktan ankara üniversitesinde doktorama devam için muvafakat alsam ve de iki yıl içerisinde doktora mı tamamlayıp atandığım üniversiteye dönsem zorunlu hizmet sürem iki yıl mı olur yoksa altı yıl mı?

 216. Murat AKTAN Diyor ki:

  @YUNUS
  Zorunlu hizmet 2 yıl olur. Sadece 35.madde imzalandıktan sonra geçen süreden sorumlusunuz.
  Ayrıca, dekanlığa dilekçe vermeniz durumunda Ankara üniversitesi iyi bir üniversite olduğu için zaten yasal olarak atanacaksınız. Bu muvafakatname olarak isimlendirilmez.

 217. Yusuf Diyor ki:

  öyp ile tıp fakültesi biyokimya alanında doktora yaptıktan sonra biyokimya uzmanı olarak çalışabilirmiyim, yoksa bunun için tusa girip biyokimya uzmanlığı mı okumam gerekiyor..?

 218. çağrı Diyor ki:

  Merhabalar,bu sene kpss atamaları 2 temmuzda bitiyor.Öyp atamaları da bundan sonra olacak gibi gözüküyor.Eğer ikisinde de bir kadroya yerleşirsem devlet memurluğunda iş başı yapmadan öypye başlamam gerekecek.Bu durumda memurluğa atanıp işbaşı yapmamamdan dolayı bir sorunla karşılaşır mıyım?Bildiğim kadarıyla 657 ile atanıp iş başı yapmayanlar bir yıl süreyle devlet memuru olamazlar.Bu durum öyp de bir soruna yol açar mı?Teşekkürler.

 219. murat Diyor ki:

  Merhabalar. Ben YLSY’ye basvurucam ama 2.61 ortalamam var. 2.50 ye dusurduklerini soyluyorlar ama girebilir miyim ki? ALESten 70 aldim.

 220. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @murat
  Artık akademisyenlik üzerinde çok fazla rekabet var. Bu bakımdan üzülerek şansınızın az olduğunu söylemek zorundayım.

 221. ibrahim Diyor ki:

  Merhaba benim
  ales puanım:79
  KPDS puanim :41
  Lisans puanım;2.83
  Oyp programına katılma şansım ne kadar acaba??

 222. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @ibrahim
  İbrahim Bey bu durum hangi alanı düşünmenizle ilgili. Örneğin, hukukta Ales puanları ve dil puanları çok yüksek olmayabiliyor. Ancak, mühendislikte örneğin Ales puanları çok yüksek oluyor.

 223. ibrahim Diyor ki:

  Merhaba benim
  ales puanım:79
  KPDS puanim :41
  Lisans puanım;2.83
  Oyp programına katılma şansım ne kadar acaba??

  İlahiyat bölümleri için

 224. aslı Diyor ki:

  Ben bütünleşik doktora öğrencisiyim işletme bölümünde öyp ye basvuru sansım var mı yoksa yüksek lisanslı mı olursam sansım daha fazla yüksek lisanstan basvuru yapamıyorum değil mi bütünleşik doktora yüzünden…şuanda ales 80 kpds 66 mezuniyetim 3.05 işletme bölümünden atanma sansım var mı? Bilgilendirirseniz sevinirim

 225. timur Diyor ki:

  Merhaba not ortalaması 3 un üzerinde olsa oyp için yetiyormu bide calisma ekonomisi ve endüstri ilişkiler bölümünde hangi alanlarda yapilablabiliyor

 226. timur Diyor ki:

  Merhaba not ortalaması 3 un üzerinde olsa oyp için yetiyormu bide calisma ekonomisi ve endüstri ilişkiler bölümünde hangi alanlarda yapilablabiliyor mu

 227. İbrahim Diyor ki:

  İyi Günler

  Antrenörlük Eğt Bölümü mezunuyum. 65 Öyp Puanım, ALES 77 kazanma şansım var mıdır? Öneriniz?

 228. esra Diyor ki:

  Sormak istedigim cok sey var ama en merak ettigim su; dile 2013 guz ve baharinada girdim bunlardan yuksek olani kullanabilirmiyim yoksa 2014 ydssi mi gerekliydi eger oyleyse girmedim ve atandiktan sonra o 6 aylik dil egitimini alma zorunlulugumuz olsa ve bu eylulde(atandiktan sonra oluyor sanirim)sinava girip baraji asarsak kursa devam etmek zorundayiz biliyorumda sonucunda girecegimiz sinavdan muaf olabilirmiyizz? Umarim derdimi anlatabilmisimdir:-)

 229. akademikpersonel.org Diyor ki:

  En yüksek olan puanınızı kullanabilirsiniz. Kursa başladınız mı çıkışı yok 65’i geçseniz bile devam edeceksiniz.

 230. gonca Diyor ki:

  mrb hocam.ben 2 yillik muhasebe mezunuyum acikogretumden isletme bolumunden mezun oldum. alese gircem basvurabilirim degilmi.lisansimin acikogretim olmasi sorun teskil etmez degilmi basvurumda

 231. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @gonca
  Elbette hiçbir sorun teşkil etmez. Sonuçta AÖ’de bir üniversite ve YÖK tarafından denkliği var.

 232. ÖZGE Diyor ki:

  merhaba ben fen edb fizik bölümünü bitirdim. tezli yüksek lisansımıda fizik alanında tamamladım ve suan fizik anabılımdalında doktora öğrencisiyim. ancak pedagojik formasyon sertifikam mevcut.ben öyp ye başvuru yapıp pedagojik formasyonla eğitim bilimleri alanından tekrar doktoraya devam edebilir miyim? yada bu sertifikayla,baska unıversıtelerde eğitim bilimleri alanında doktoraya basvuru yapabilirmiyim?
  tesekkurler…

 233. MERVE Diyor ki:

  merhaba öyp başvuruları ile yüksek lisans kesin kayıt dönemim aynı . Kayıt olursam yükseklisans yapıyor olarak mı başvurmalıyım bunun bir artısı olur mu ? daha iyi bir üni kazandığım takdirde kaydımı sildirsem ve oraya kaydolsam yanlış beyana girer mi? ikinci yükseklisans başvuru sonucum temmuz bitimine kadar açıklanmayacak çünkü. teşekkürler

 234. Sibel Diyor ki:

  ÖYP atamalarında %60 gibi büyük bir oranın ALES gibi saçma ve uzun bir çalışma süreci gerektirmeyen bir sınavdan istenmesi başlı başına bir hata bence.ÖYP’ye başvuracak adayların akademik ortalamalarına daha fazla bir yüzde verilmeli nitekim ÖYP akadaemik kariyer yapmak isteyen bireylere bu olanağı sağlıyor.Peki neden zar zor derslerinden geçen 2-2.50 ortalamayı zor tutturan ama es kaza ALES’ten iyi bir puan alan biri bu kadrolara atansın.En büyük sorun asıl burada…

 235. pınar Diyor ki:

  ben ingilizce öğretmenliği alanından mezunum ve eğitim üzerinden öyp ye başvurmak istiyorum oluyor mu?sınırlılıklar var mı ?

 236. pınar Diyor ki:

  ben ingilizce öğretmenliğinden mezunum ve eğitim üzerinden öyp ye başvurmak istiyorum, oluyormu ve sınırlılıklrı varmı acaba ?

 237. Ayşe Diyor ki:

  Doktora süresince ÖYP kadrosunda olduktan sonra öğretim görevlisi kadrosu istediğim ilde açılmazsa tercih etmeme ve öğretim görevliliği mesleğini yapmazsam eğer herhangi bir yaptırım uygulanacak mı?

 238. Ali ÖZtürk Diyor ki:

  Hocam şu an 37 yaşındayım ve İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum öyp den yararlanma şansım varmı acaba?

 239. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @Ali ÖZtürk
  35 yaş üstü olduğunuz için ne yazık ki yararlanamazsınız.

 240. vahap Diyor ki:

  Mrb ben öğretmenim öyp ye başvurabimek için istifamı etmem gerekiyor yabancı dilden başarılı olamazsak tekrar kurumuma geri dönebiliyormuyum

 241. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @vahap
  Başvuru sırasında İstifa etmenize gerek yok, başvurursunuz atanırsanız istifa edersiniz.

 242. Eşref Diyor ki:

  Hocam merhaba. Ben Rehber Öğretmenim(PDR mezunu).
  1.ÖYP’ye başvurum kabul edildiği takdirde ne yapacağım? öğretmenlikten istifa mı edeceğim…süreç nasıl işleyecek?
  2.YDS şartı(50 ve 65 puan meselesi) sadece İngilizce için mi?

 243. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @Eşref
  1- Evet, yerleşebilmeniz için öğretmenlikten istifa etmeniz gerekmektedir.
  2- YDS şartı sadece İngilizce için değildir. Diğer dil sınavlarından da YDS’ye girilmektedir.

 244. Ahmet Diyor ki:

  Merhabalar. Ben Uzman Doktor olarak devlet hastanesinde çalışıyorum. Bende dışardan ÖYP programına katılabilirmiyim? Şartlar nelerdir? ALES’e girmem yada tekrar yabancı dile girmem gerekirmi? Kadrolarda kendi bölümüm yoksa başka bölümü tercih edebilirmiyim? Teşekkürler….

 245. Enes Abanoz Diyor ki:

  @Ahmet
  Tıp alanındaki ilanlara gerkli şartları taşımak koşuluyla yapabilirsiniz. Lisans ortalaması, ALES ve dil puanı hesaplamada kullanılıyor.
  Detaylı bilgiyi buradan öğrenebilirsiniz.
  http://www.oyp.com.tr/oyp-2014-tercih-ve-basvuru-kilavuzu.html

 246. erdem Diyor ki:

  Merhaba ben matematik bolumu doktora ogrencisiyim öyp kapsamında MATEMATIK LISANS MEZUNU olma sarti altinda basvuru yapsam alinmama gibi bir durum olur mu? Alanlar ve alt bilim dallari tutmakta.

 247. Enes Abanoz Diyor ki:

  @erdem
  Doktora öğrencisi olmak, lisans bölümüne başvurmak için yeterli değildir. Lisans bölümüne sadece aynı lisan bölümünden mezun olmak gerekir.

 248. erdem Diyor ki:

  Benim doktora da yaptigim bolum matematik aranan sartta lisans matematik mezunu olmasi yeterli deniyor. Zaten ben o sarti sağlıyorum. Sartta yuksek lisans mezunu olmasi gerekir yaziyor ben girersem yuksek lisans im kabul edilmemesi gibi bir durum olur mu

 249. Enes Abanoz Diyor ki:

  @erdem
  Lisans mezuniyet alanınız ilan ile örtüşüyor, yüksek lisan yapmış olmak şartını varsa ve siz yüksek lisan yaptıysanız okulun kabül etmeme gibi bir durumu olmaz.
  Not: Tezli Yüksek Lisans yaptınız değil mi?

 250. erdem Diyor ki:

  evet yaptım ancak lisans mezunu olma şartı aranıyor tezli yüksek lisans mezunu olsun deMemiş sikinti olur mu.. biz lisans mezunu ariyorduk kendimiz yetistorecektik diyemezler degil mi

 251. Enes Abanoz Diyor ki:

  @erdem
  İlan lisans mezunu olma şartı olduğu için yönetim sizden istedikleri bölümde yüksek lisans yapmanızı isteyebilir. Bununla birlikte yaptığınız yüksek lisan eğitimini de kabul edebilir. Tamamen tercihlerine bağlı.

 252. Aysel Diyor ki:

  Ben turizm işletmeciliği mezunuyum. Öyp araştırmalarına henüz yeni başladım. Ales e girmedim bu sene giricem kasım ayında inş. Ortalamam 3,19. kesin yerleşebilmem içn ales kaç yapmam lazm ?

 253. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @Aysel

  Sürece yeni başlamanız açısından buradan “http://www.akademikpersonel.org/forum/#oyp-ogretim-uyesi-yetistirme-programi” aradığınız çoğu soruya cevap bulabilirsiniz.

 254. Aysel Diyor ki:

  Arkadaşlar öyp’yle ilgili bilgiye ulaşmak için internette o kadar zaman harcıyorumki, ve üstelik doğru dürüst bilgiye de ulaşamadım. ben yükseklisansta tez aşamasındayım ve doktora başvurusu yapmak istiyorum. öyp’ye nasıl dahil olunur, başvuru yapılır, en başından en sonuna kadar ne olur, nasıl olur?herşeyin ilk adımı olarak nereye başvuruluyor? ne yapmak gerekir, sonraki adımlar nasıldır?
  çok naif bir soru gibi gelebilir ama inanınki öyle değil zira onlarca site okudum ama hala nedir nasıldır öğrenemedim ve gerçekten çok yoruldum.

 255. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @Aysel
  Öncelikle bunu okumanızı öneririm..
  http://www.akademikpersonel.org/anasayfa/arastirma-gorevlisi-kimdir-nasil-atanir.html
  Ayrıca bu forumda soru sorup kafanızı netleştirebilirsiniz.
  http://www.akademikpersonel.org/forum/#oyp-ogretim-uyesi-yetistirme-programi

 256. nilüfer Diyor ki:

  ben sınıf öğretmenliğini bitirdim öyp de sadece sınıf öğretmenliğinde mi yüksek lisans yapabilirim yoksa eğitim bilimlrinde ve diğer öğretmenliklerde de yapabilir miyim

 257. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @nilüfer
  ÖYP ilanlarında hangi lisans programlarını aldıklarını belirtiyorlar.
  Halihazırdaki ilanları inceleyiniz.

 258. nilüfer Diyor ki:

  bir de yds başvuru tarihini kaçırdım direk ales e girsem yds puanı olmadan da öyp başvurusunda bulunabilir miyim?

 259. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @nilüfer
  Evet başvurabilirsiniz

 260. Aras KADİR Diyor ki:

  daha önce yazdım ama yazdığımı bulamıyorum.2012 kpss memuriyet sınavı ile dışişleri bakanlığına yerleştirildim,evrakları teslim ettim,güvenlik soruşturması sonucuna göre biz sizi arayacağız dediler. Şu anda göreve başlamış oluyor muyum? herhangibir sorumluluğum var mı?Bu arada ben öğretmenim bu seneki yani 2014 kpss öğretmenlik puanım iyi, büyük bir ihtimalle atanacağım.Öğretmemliği istiyorum,herhangi bir sorun olur mu? Dışişleri bakanlığına herhangibir bildirimde bulunmam gerkiyor mu?Bu haliyle öğretmenlik atamam grçekleşirse gidip başlayabilirmiyim? Bu konularda aydınlatırsanız sevinirim,teşekkürler,saygılarımla….

 261. nurgul Diyor ki:

  Ben fizik bölümünden yüksek lisans yaptım. Ales ve yds sınavına girmeden oyp başvurusu yapabilirmiyim?

 262. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ nurgul
  ALES olmadan başvuru olmaz.

 263. seda Diyor ki:

  ben yurtdışında masterımı tamamladım, ingilizce ve bulgarcam var türkiyede araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi olmak istiyorum fakat sınav işleri o kadar karışık geldi ki kafam karıştı hangi yoldan ilerlemem gerekiyor?

 264. azra Diyor ki:

  önlisans mezunları başvurabiliyor mu?

 265. Kasım Diyor ki:

  Doktorasını bitirenler öyp ye başvuru yapabilir mi eğer yapabilirse şartları nedir?

 266. Emrah Diyor ki:

  Merhaba Fizyoterapi ve Reh. bölümünden ÖYP atamam oldu yüksek lisans için yapacağım tercihlerde Kardiyopulmoner,Nöroloji gibi alanlar da açılmış Fizyoterapi ve Reh. kadtosuyla bu ana dallardan yüksek lisans tercihi yapabiliyor muyum?

 267. Nehir Diyor ki:

  Merhaba;
  Ben 1976 doğumluyum. 2007 yılında okulöncesi öğretmenliği bölümünü bitirdim.Yıllardır özel bir okulda idarecilik (kolejde müdürlük)yapıyorum. Bundan sonra akademisyen olarak kariyerime devam etmek istiyorum. Hangi yollardan ilerlememi tavsiye edersiniz?
  Şimdiden teşekkürler; iyi çalışmalar.

 268. irem Diyor ki:

  Merhabalar, Ben öyp ile sakarya üniversitesine yerleştim yalnız yerleştiğim bölümde anabilim dalı boş görünüyor, üniversitede bölüm yeni olduğundan abd seçimim problem yaratmaz diye düşündüm ve yüksek lisans tercihlerimde sadece istediğim anabilim dallarını yazdım sizce bu ileride bir problem yaratır mı? yorumlarınızı bekliyorum. teşekkürler..

 269. uğur Diyor ki:

  Herhangi bi zorunluluk durumunda mesela 1.dereceden akrabalarimdan bi tanesi ya da eşim bakma durumunda olduğumdan dolayi şehir degistirmek zorunda kalırsam sözleşme tek taraflı olarak tazminatsız fesh edilebiliyor mu…simdiden Teşekkürler

 270. miray Diyor ki:

  Merhaba,ben,Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt. Lisansla birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans mezunuyum.kendi alanimdan başka basvurabilecegim alanlar var mı? OYP de böyle bir şansım var mı acaba?

 271. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @miray
  Türk Dili ve Edebiyat mezunu iken alan dışı bir tercih yapmanız zor gözüküyor. Genellikle üniversiteler, akademik kadro ile lisans eğitiminin örtüşmesine dikkat ediyorlar.

 272. ebru tosun Diyor ki:

  merhaba ben 1990 doğumluyum bu yıl istanbul üniversitesinde felsefe okumaya başlıycam acaba mezun olunca yüksek lisans ve doktora için öyp ye başvurabiliyor muyum yaş engeline takılıyor muyum? teşekkürler…

 273. ÖYP Danışmanı Diyor ki:

  @ebru tosun
  Hayır yaş sınırı 35’tir bu açıdan böyle bir engele takılmazsınız.

 274. şeyma Diyor ki:

  selamlar yl tezimi önümüzdeki mayıs ayında teslim edeceğim. Temmuz ÖYP kadroları ilan edildiğinde muhtemelen savunma veya mezuniyet aşamasında olcağım. bu durumda yüksek lisans yapıyor olmak şartını taşıyan ilanlara başvuru yapabilir miyim?

 275. şeyma Diyor ki:

  düzeltmeler ve mezuniyet işleri tamamlanmadan mezun sayılır mıyım ?

 276. ayşe kalemci Diyor ki:

  Merhaba ben orman mühendisliği lisans mezunuyum. koşullarını taşıdığım bir yüksek lisansa başlayacağım. Merak ettiğim şu, ben bu yüksek lisansı tamamladığımda öyp ye başvursam yinede lisans bölümümden tercih yapabilir miyim? Yoksa yüksek lisansı bitirdiğim için artık sadece bitirdiğim yüksek lisanstan mı tercih yapabilirim? Hala lisans bölümüm öyp için geçerli olur mu?

 277. nur Diyor ki:

  bölümümün koşullarını sağladığı başka bir yükseklisans programına başlıyorum. yüksek lisansım bittiğinde öyp ilanında lisans mezunu olduğum bölümden kontenjan açılırsa onada başvurabilir miyim? yoksa yüksek lisansım bittiği için lisans programımla ilgili olanları seçemem mi?

 278. eylul Diyor ki:

  Merhaba hangi sartlarda senedi odememiz gerekli acaba?

 279. Fatma Diyor ki:

  Doktorayı bitirdikten sonra da öypye aynı alandan başvuru yapılabilir mi?

 280. seda Diyor ki:

  Merhaba ben psikoloji bölümü mezunuyum yükseklisans için hangi bölümleri seçebiliyorum alese sonbahar döneminde kasımda girecem teşekkürler

 281. akademikpersonel.org Diyor ki:

  Merhaba, mezun olduğunuz alan dışında pek çok alanda yüksek lisans yapabilirsiniz. Hangi yüksek lisans programlarında sizin mezun olduğunuz alanın kabul edileceğini üniversitelerin yüksek lisans başvuru koşullarını takip ederek öğrenebilirsiniz. BURADAN üniversitelerin güncel yüksek lisans/doktora başvurularına ve başvuru koşullarına ulaşabilirsiniz.

 282. musa Diyor ki:

  hocam merhaba ben lisans sınıf öğrt ve yüksek lisans sınıf öğrt mezunuyum dil puanım 52,5 ÖYP için dilden 65 i geçmek zorunda mıyım, zorunda isem kaç yılda geçmeliyim.

 283. akademikpersonel.org Diyor ki:

  Başvuru için 65 puanı geçmenize gerek yoktur; ancak yerleştirmeniz yapıldıktan sonra 65 puanı sağlamanız gerekmektedir. Bunun için de 2 seneniz var. İlk bir yılda 50 puanı geçerseniz, 65 puanı sağlayabilmeniz için bir yıl daha ek süre verilecektir.

 284. hasan Diyor ki:

  Merhabalar uludağ üniversitesi eğitim fakültesi resim iş öğretmenliği mezunuyum, pdr bölümünde tezsiz yüksek lisans yapmaktayım , tezsizi bitirdiğim de öğretmen olabilirmiyim teşekkür ederim.

 285. beril Diyor ki:

  merhabalar ben fizik mezunuyum aynı zamanda devlet memuruyum.yalnız dilim hiç yok 2 yıl içinde dili veremezsem ne olur

 286. beril Diyor ki:

  merhabalar tekrar bir sorum olacak fizik bölümü mezunuyum.biyofizik alanında yüksek lisans yaparsam daha sonra ne olur

 287. gül Diyor ki:

  merhabalar,
  YLSY ile yurtdışında bir üniversiteye yerleştiğimizde, bize sadece 600 tl burs mu veriliyor?
  üniversite ve beslenme-barınma masrafları karşılanmıyor mu?
  teşekkürler.

 288. Akhra Diyor ki:

  Mrb ben aof konaklama işletme mezunu biri olarak buyıl alese ve yds sınavlarına girebilir miyim girsem bile ben hangi bölümü tercih edebilirim

 289. tunay Diyor ki:

  merhaba! ben yabancı dil mezunuyum. öğretmenlik için pedagojik formasyona başvurmak istiyorum fakat eğer öyp ile atama olursa formasyonun bir anlamı var mı? gereksiz mi?

 290. Ali Diyor ki:

  Merhabalar, ben sene sonunda İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun olmuş olacağım, YLYS ile gitmem şansım nedir? MEB’in sitesinde gerekli bilgileri bulamadım, üniversiteleri onlar mı teklif ediyor yoksa biz mi buluyoruz?

 291. Ensar Diyor ki:

  Merhaba,

  Ben Özel bir vakıf üniversitesinde tezli yüksek lisans yapıyorum,bu programı bitirdikten sonra ÖYP direk doktora öğrencisi olarak başvura bilir miyim, Başvuruda vakıf üniversitelerine karşı böyle bir sınırlama var mı?

  Teşekkürler

 292. murat Diyor ki:

  Mrb ben yksek lisans öğrencisiyim .Benim sormak istediğim eğer ben ÖyP ile bir üniversiteyi kazanırsam şu an ki yüksek lisans üniversimde devam etme zorunluluğum doğabilir mi?Örneğin öyp ile atanırsam şu an ki okuduğum yüksek lisansı bırakıp başka bir üniversitede yüksek lisans yapma hakkım var mı?Bir de şu an okuduğum bölümde sınıfta kalırsam ilerde ÖYP ye zararı olabilir mi?

 293. meltem Diyor ki:

  Merhaba

  Üniversite de kyk dan burs almıştım. YLYS için sorun teşkil eder mi ?

 294. pinar Diyor ki:

  Merhaba ben hemsirelk 3 sinfm. Bu yil ales,yds ye girsem mezn oldktan sonra gecerli olacak mi bide oyp puanim kac olmali

 295. emir Diyor ki:

  merhaba,
  ylys ile doktora yapıp döndüğümüzde hemen atama garantisi var mı? yoksa beklemek zorunda mıyız?

 296. pınar Diyor ki:

  merhaba ben arkeoloji 4. sınıf öğrencisiyim yüksek lisans yapmadan başvura bilir miyim ve yüksek lisan yapmam gerekiyor mu akademisyen olmak için şimdiden teşekkürler

 297. esra Diyor ki:

  Merhaba,
  Ben Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Ales puanim 83 ve lisans puanim 87 su an yeterli yds puanini alamadigim icin basvuru yapmiyorum. Amacim 65 üstü bir puan alıp basvurmak ancak öyp puanimi hesapladığımda yerleştirme için yeterli olmuyor. 88 öyp puanı ile yerleştiriliyoruz ve kadro oldukça kısıtlı. Sizce ne yapmaliyim? Şimdi öyp ye başvurup dil eğitimini alsam da mantikli mı olur? Çünkü yeterli yerleştirme puani için ales ve yds puanimin cok daha yüksek olmasi gerekiyor.

 298. dilek Diyor ki:

  Ylsy de yurtdisinda oldugunuz muddetce takriben ne kadar maas/burs verilecek?

 299. Mustafa Diyor ki:

  Merhaba
  Ben kadrolu sınıf öğretmeniyim.
  Akademik kadrolu olmak istiyorum.
  Ama sınıf öğretmenliğinde gerek Ales gerekse mezuniyet notu nedeniyle biraz zor görünüyor. Eğer ylsy sistemini tercih edersem görevimden istifa etmem gerekir mi?
  Eğitimi ve çalışmamı bitirdikten sonra görevime geri dönebiliyor muyum?
  Yardımcı olursanız memnun olurum.
  Burdan ya da mailden cevabınızı bekliyor olacağım.

 300. caner Diyor ki:

  slm hocam ben anadolu universitesi maliye mezun transkip 3.30 ( 2010 ) isletme mezun transkip 3.52 ( 2014 ) korkut ata uni.muh.fak.makine muh.mezun ( ikinci ogretim ) suan anadolu acik okuyorum iktisat 2. siniftayim yuksek lisansimi iktisat anabilim dali ulus.ikt.gel.ve ulus.iktisat bilimdalinda yaptim suan doktora yapmaktayim teze gecmeme az kaldi uds 70 ales 84 asistan alimlarina basvurmadim cunku baska bir il olur sinifta kalirim diye sorum su hocam aof bitirdim butun iibf bolumleri asistan yada yard.doc. alimlarinda bir sikintiolur mu anlicaniz hocam haftaya doktora vizeler var calisamiyom oturup kara kara dusunuyorum bu arada master ve doktorada 7 adet makalem universitenin bilimsel dergilerinde yayinlanmistir soruma vereceginiz yaniti sabirsizlikla bekliyorum saygi ve sevgilerimi sunar esenlikler dilerim saygi deger hocam…

 301. ylsy Diyor ki:

  1416(ylsy) sayili kanunla masterini bitirip zorunlu hizmet yerine atanmis birisi doktora egitimine ayni okulda otomatik olarak mi basliyor? Eger atandigi okulun doktora kabul kosullarini saglayamiyorsa bu durumda ne oldugu ile ilgili bir bilginiz var mi?

 302. gökhancan Diyor ki:

  Merhaba ben hemşirelik 4. Sınıfım ales ve dil sınavından sonra üniversitelere nasıl başvurucam ne yapıcam konusunda çok az bilgiye sahibim lütfen bu konu hakkında yardımcı olurmusunuz ayrıca Tezli ve tezsiz yüksek lisans arasındaki fark nedir bilmek istiyorum belki sorularımın cevabı diğer yorumlarda var ama ben hepsini okuyamadım şimdiden teşekkür ederim.

 303. Helin Diyor ki:

  Boşnak dili mezunuyum,Üniversite’de araştırma görevlisi olarak kalabilmem için ne yapmayalım ? Ales den en az kaç almalıyım? Kpds ye girmem şartmı?

 304. cihan Diyor ki:

  öncelikle verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim
  benim sorum ben 2 yılıkk bankacılık ve sigortacılık bölümü mezunuyum. sonra dışardan lisansımı aöf işletme bölümü mezunu olarak bitirdim.
  şuan özel bir üniversitede bankacılık ve sigortacılık tezli son sınıf öğrencisiyim. bankacılık ve sigortacılık bölümünde araştırma görevlisi nasıl olabilirim.

 305. mesut yalçın Diyor ki:

  öyp ye nasıl başvurabilirim bir kurum ya da büro var mı

 306. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @mesut yalçın
  ÖYP başvuruları internet üzerinden Aralık ve Temmuz aylarında yapılmaktadır. Başladığı zaman biz bilgi veriyoruz https://www.facebook.com/oyp.arastirma.gorevlisi burayı takip edebilirsiniz.

 307. mert yetkin Diyor ki:

  Merhaba,

  Memurlar icin istifa şartı kalktı diye biliyorum ylsy için doğru mu? Ayni şey özel sektörde de geçerliği mi? Ve bagkurlu olanlar için de? Bir is kurmak istiyoruz Kardeşim icin ben de ortak gorunecegim ancak ylsy ye basvurmak istiyorum problem cikar mi?

 308. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @mert yetkin
  YLSY bir burstur ve dil kursu başladığı anda başka bir işte sigortalı olarak görünemezsiniz.

 309. ahmet Diyor ki:

  merhaba, ben uluslararası ilişkiler mezunuyum ama kamu yönetiminde yüksek lisans yapıyorum. öyp de kamu yönetimini tercih edebilirmiyim.

  Yada uluslararası ilişkileri tercih etmek zorundaysam ve bu şekilde yerleşirsem kamu yönetimine geçiş yapabilir miyim?

  teşekkürler..

 310. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ ahmet
  Geçiş diye bir durum olmaz ÖYP’de ama ilan kamu yönetiminde yüksek lisans yapma şartı ile açılırsa elbetteki tercih edebilirsiniz.

 311. murat Diyor ki:

  Iyi calismalar, denizcilik fakultesi/deniz ulastirma isletme muhendisligi mezunuyum, hangi bolumlere basvurabilecegim konusunda yardimlarinizi rica ediyorum.tesekkurler

 312. akademikpersonel.org Diyor ki:

  @ murat
  Mezun olduğunuz bölüme onun anabilim dallarına başvuru yapabilirsiniz.

 313. seda Diyor ki:

  merhaba.ben fransızca öğretmenliği okuyorum.öyp programında fransızcaya kadro verilmiyor mu?biz başvuramıyoruz mu hiçbir yerde bulamıyorum.yardımcı olursanız sevinirim simdiden tesekkurler

 314. ezgi Diyor ki:

  meraba okulöncesi mezunları başka bölümlerdeki öyp kadrolarına başvuru yapabiliyor mu

 315. Esra Diyor ki:

  Eğer o 6 ay içinde yabancı dil başarı ile verilmediği taktirde 350 bin gibi bi rakamın altına imza atılıyor diye duydum doğru mudur ? Teşekkürler

 316. ayse Diyor ki:

  Bir arkadasimin 1 yil 15gun ertelenmis hapis cezasi var engel teşkil eder mi bu programa katilmak icin?

 317. selin Diyor ki:

  Merhabalar ben grafik bolumu mezunuyum oyp puanimi hesapladim 73 kusur cikti kocaeli universitesine atanma sansim var mi? 2014 sonbahar atanma tablosu bulamadim.. Normal yuksek lisansa basvurursam dezavantajlarini pek anlayamadim lutfen beni bilgilendirebilir misiniz

 318. halim Diyor ki:

  Benim icin farkli sebeblerden dolayi cok onemli cevaplarsaniz cok ama cok memnun olurum.ben orman muhendisligi mezunuyum(oyp 78 ile almis).agnom 2,5.alese henuz girmedim.dil altyapim var denilebilir.Benim oyp ile yerlesme sansim nedir.Kac ales yapmaliyim.Tesekkur ederim

 319. gülseren Diyor ki:

  Merhaba ben MEB de öğretmenim, 35 yaşını geçmiş bir devlet memuru olarak, Öyp de ki yaş engeline yine de takılırmıyım ?

 320. akademikpersonel.org Diyor ki:

  Evet maalesef, 35 yaş sınırına takılıyorsunuz.

 321. halim Diyor ki:

  Benim sorumu cevaplayabilir misiniz.Benim bu konuda fikir edinmem cok onemli yanlis anlamayin ama bir haftadir cevabinizi bekliyorum lutfen yardimci olunuz.

 322. gizem Diyor ki:

  Ben kamu yonetimi mezunuyum yurt dışı egitim icin nasıl nereye basvurmak gerekiyor döndugumde gorevli olarak kalacagım üniversite icin ne yapmalıyim beni aydinlatırsanız sevinirim saygılar

 323. gizem Diyor ki:

  Merhaba ben bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Endüstri muhendisligiden oyp ye başvurabilir miyim?

 324. Salih Diyor ki:

  Selam ben şuan polis memuru olarak çalışıyorum bu yaş sınırı 35 miydi benim doğum tarihim 01.01.1982 bu tarihle ne zamana kadar başvuru hakkım var

 325. fatmag. Diyor ki:

  Vakif universitesinde isletme doktorasi Yapiyorum sartlari sagladigim takdirde devlet universiteleri isletme icin oyp ye basvuru yapabilirmiyim.

 326. tugce Diyor ki:

  Merhaba ben endüstri mühendisiyim ancak öypde
  kendi branşım dışındaki kadrolara başvurabilirmiyim?

 327. Bburcu Diyor ki:

  Merhaba, bu sene resim öğretmenliğinden mezun oluyorum. Bölümde 2. Sınıftan itibaren anasanat seçimi gerçekleşiyor. Benim anasanatım grafik, grafik alanında öypy başvuru yapabilir miyim? Birde başvuru için mezun olmayı beklemem gerekiyor mu?

 328. Yunus Emre Diyor ki:

  Kolay gelsin. Benim iki sorum olacak :
  1. İşletme Lisans mezunuyum. Yüksek Lisansimi Özel Üniversitede Hastane Ve Sağlık Kurumlari Yönetimi tezli olarak yapıyorum. Öyp den devlet univ.lerinde faydalanabiliyor muyum?

  2. Özel üniv.lerde Arastirma görevlisi olmamı tavsiye eder misiniz?

 329. leyla Diyor ki:

  Merhabalar ben 4. sınıf öğrencisiyim öyp programına katılmak istiyorum. yüksek lisans yapmadım ama direk olarak bütünleşik doktora yapmak istiyorum.
  Yerleştirildiğimiz üniversitede bütünleşik doktora yapabilir miyim? ve yds puanım 65 in üstündeyse 6 aylık yabancı dil programına katılma zorunluluğu yok diymi?

 330. Nilgun Diyor ki:

  Merhaba, ben ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünden mezun olacağım, eğitim teknolojileri alanında ÖYP’ye başvurabilir miyim?
  İkinci bir sorum da şu YDS’den 65 üzeri puan aldım yurtdışında dil eğitimi alabilir miyim?

 331. ayse Diyor ki:

  Oyp ile bir unide arastrma gorevlisi olarak basladim diyelim illa doktoraya devam etmem sart mi? Tesekkurler

 332. ayse Diyor ki:

  Yani sadece yuksek lisans yapamiyormym bir sorum daha var bu lisans ustu program tezli mi

 333. dadaş Diyor ki:

  merhabalar ben elektrik-elektronik mühendisliği lisans mezunuyum. Şu anda enerji mühendisliği işletim ve teknolojileri anabilim dalında yüksek lisans yapıyorum. Bazı üniversiteler enerji sistemler muhendisliginde yüksek lisans yapıyor olma şartı arıyor. Enerji mühendisliği ile enerji sistemler mühendisliği arasında denklik var midir, oralara başvuru yapabilir miyim

 334. John Collins Diyor ki:

  DİKKAT !!!
      Merhaba John Collins St.Mathew Burs Şirketi kurucusu. Ben öğrencilerin yüzlerindeki gülümsemeler getirmek için burada tekrar olduğumu bilmek hepinize istiyorum. St.mathew yıllık burs programı programı sadece başlayacak ve bu yıl burs programı programına tüm dünyada 72 öğrencisi alıyor. Eğer yurt dışında okuyan veya sponsorluğunda ülkenizde ilgi olduğunu biliyoruz Yani, lütfen bize bu ayrıntıları içeren bir mail göndererek ilgi göstermek:
  AD SOYAD:
  YAŞ:
  CİNSİYET:
  ÜLKE:
  SİZE DE eğitim almak istiyorum ÜLKE:
  EĞİTİM KURSU:
  EĞİTİM DÜZEYİ:
    Aşağıda e-posta olduğunu;
  st.mathewscholarshipcompany@gmail.com
    Veya mobil temas bize ulaşın
  +2348163548273

 335. betül Diyor ki:

  merhaba ben iletişim fakültesi(radyo tv sinema) lisans mezunuyum..psikoloji bölümünde tezsiz yüksek lisans yapsam öyp ye y.lisans alanımdan başvurabilir miyim. ve tezli-tezsiz yüksek lisans öyp için farkı varmıdır

 336. mehmet Diyor ki:

  mrb. önlisans bittikten sonra acıköğretim lisans tamamlama yaptım. şimdi benim lisans ortalamam nasıl hesaplanır? ikisinin ortalamasını mı alıyoruz? teşekkürler

 337. ayse Diyor ki:

  Radiyo sinema tv mezunuyum alesten 84 aldim basvuru sureci nasil olucak nerden yapicam ve oyp puanim 63 oluyo yerlesebilme ihtimalim var mi?

 338. Engin Diyor ki:

  Merhaba, ben şu anda geoteknık ana bılım dalında yüksek lısans yapıyorum. öyp ıle farklı bır ana bılım dalına atanabılırmıyım?
  Teşekkürler.

 339. SU Diyor ki:

  Merhabalar, ben doktoramı tamamlamak üzereyimyeterlilik sınavını gectim üç tanede indexte makalem var ama mezun olmadım. Oyp ye basvurursam atanabilir miyim? Yoksa doktoraya bastan mı baslamam gerekir? Bu kısmını anlayamadım

 340. SU Diyor ki:

  Merhabalar ben bir üniversitede doktora ögrencisiyim Yeterlilik sınavını gectim Üç tane indexte makalem var ama tezimi verip mezun olmadım Öyp ye basvurursam atanabilir miyim yoksa doktora programına bastan mı baslamam gerekir? Bu nunla ilgili açıklama yapabilirmisiniz Tesekkurler

 341. ela Diyor ki:

  Ortalamam 2.95 oyp ile atanma sansim var midir yds den alesten kac alamam lazim

 342. kemal Diyor ki:

  Merhaba, ben şu an üniversite son sınıfım illa okul bittikten sonra mı başvurmam gerekiyor yoksa 2016 bahar dönemindeki alımlar için başvuru yapabiliyor muyum?

 343. kürşad Diyor ki:

  lisans son sınıftayım ama bütünleme tarihleri malesef başvuru tarihinden bir hafta sonra bu başvuru tarihlerinin süresi kesin mi? yoksa uzatılıyor mu ?

 344. Leyla Diyor ki:

  Merhaba, öyp veya ylsy programlarından sonra çalışmaya yurt dışında devam etmem mümkün mü? Mümkünse nasıl?

 345. Nihal Diyor ki:

  Merhaba 18 yaşındayım, hemşirelik okuyacagım ben de ilerde üniversitede kalmak istiyorum fakat şu anlık öğretim görevlisi olmak istiyorum. Öyp programına katılıp araştırma görevlisi olarak başlasam yüksek lisansımın bitmesi durumunda öğrerim görevlisi kadrosuna geçiş yapabilir miyim bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkürler..

 346. ahuela Diyor ki:

  merhaba bir sorum olacak 6 yıllık öyp programını bitirdikten sonra unvan yrd.doç.dr mu oluyor yani o unvanda mı zorunlu hizmete başlıyoruz?

 347. Seda Diyor ki:

  Merhaba, ben Uluslarası Finans mezunuyum ancak İstanbul Üni de Insan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans birinci sınıf öğrencisiyim. İK Alanında araştırma görevlisi olabilir miyim ?

 348. Giz Diyor ki:

  Merhaba Türkiye’de bir üniversitede yüksek lisans yaptım tez yılındayım bu sene bitiyor 76 doğumluyum öyp yurtdışı doktora programına başvuramıyor muyum? Yahut öyp yurtdışı dışında akademisyen olmamın hiçbir yolu yok mu? Çok teşekkürler.

 349. Burak Diyor ki:

  Merhabalar. Ben Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunuyum. 7 yıl hizmetten sonra görevden ayrılmak durumunda kaldım. ALES notum sayısal 66.87 ve YDS ye girmedim. Aralık1982 doğumluyum. Ne yaomam gerektiği hakkında kısaca bilgi verirseniz çok sevinirim.

 350. yasemin Diyor ki:

  merhaba. üstteki yorumlarda (2012) öyp için lisans mezunu olmak yeterli demişsiniz ama şuanki ilanlara bakıyorum yabancı dil dışında sadece lisans mezunu isteyen yok . hepsi yüksek lisans öğrencisi veya mezunu istiyor????

 351. halime Diyor ki:

  Merhaba öyp ile atandığımız zaman yabancı dil kursuna gidip 65 üstü aldığımızda yurt içinde değil de yurt dışında master yapaniliyor muyuz ?

 352. elvan Diyor ki:

  Merhaba ben, tarih mezunuyum ama sosyal bilgilerden yüksek lisans yapıyorum.tez yilinin son donemindeyim.ylsy ye basvurursam lisans alanimdan sıfırdan yüksek lisansa mi baslayacagim yoksa sosyalden devam edebilir miyim.bir dönem sonra yüksek lisansim bitince doktoradan devam edebilecek miyim ylsy kapsamın da ? Teşekkürler.

Fikrini Söyle

ÖYP Puan Hesaplama

 Ales Puanı:

 Lisans Puanı:

 Dil Puanı:

ÖYP Puanınız:

Puanlarınızı Yazarken; "Nokta" Kullanınız!