ÖYP Burs

   

ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlileri, ilgili şartları sağlamaları durumunda, bknz. ilgili şartlar yüksek lisans tez araştırma desteği ile en fazla 3 ay, doktora tez araştırma desteği ile ise en fazla 1 yıl yurtdışına gönderilebilmektedir. Ayrıca bu burs ÖYP ödeneği olan 50 bin tl’den ayrı olarak verilmektedir.

Ayrıca; ÖYP araştırma görevlilerinin ilgili şartları sağlaması, bknz. ilgili şartlar ve kadrolarının bulunduğu üniversitelerin ve YÖK yürütme Kurulunun uygun bulması halinde doktora eğitimlerini 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca yurtdışında yapabilirler.

Başvurularda istenecek belgeler;

  1. Teklif Yazısı
  2. Üniversite Yönetim Kurulu Kararı
  3. Lisans not çizelgesi (transkript)
  4. Yabancı dil belgesi (TOEFL, IELTS, KMK II, v.b.)
  5. Lisansüstü bir programa kabul edildiğine dair yurtdışı üniversiteden kesin kabul belgesinin aslı (Kabul belgesinde adayın kabul edildiği program, düzeyi, varsa kabul edilme koşullarının ne olduğu ve eğitim ücreti açıkça bildirilmelidir.)
  6. Sağlık Kurulu Raporu

Burs destek miktarları BURADA

Yurtdışında Lisansüstü Eğitim Yapılabilecek Üniversiteler ise BURADA‘dır.

ÖYP ve diğer Akademik Kadro konularında aradıklarınızı bulabilmek ve sorularınıza daha hızlı cevap alabilmek lütfen AKADEMİK PERSONEL FORUMUNU kullanınız.

ÖYP Puan Hesaplama

 Ales Puanı:

 Lisans Puanı:

 Dil Puanı:

ÖYP Puanınız:

Puanlarınızı Yazarken; "Nokta" Kullanınız!